Текущий объект

строительство коттеджа

В 2.2. Будинки і споруди

Позначення Назва Додаткові дані

В. ТЕХНІЧНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

В 2. ОБ’ЄКТИ БУДІВНИЦТВА ТА ПРОМИСЛОВА ПРОДУКЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

В 2.2. Будинки і споруди

ДБН 363-92 Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України Чинні з 01.04.92 р.
ДБН В.2.2-1-95 Будівлі і споруди для тваринництва Чинні з 01.02.95 р.

На заміну СНиП 2.10.03-84

ДБН В.2.2-2-95 Теплиці і парники Чинні з 01.02.95 р. На заміну СНиП 2.10.04-85
ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди навчальних закладів Чинні з 01.01.98 р. На заміну ДБН 365-92, СНиП 2.08.02-89 (в частині вимог до навчальних закладів), ВСН 30-86, ВСН 31-86. Зміна № 1 чинна з 01.04.2005 р. Поправка – Збірник змін за 2005 р. Зміна №2
ДБН В.2.2-4-97 Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів. Здания и сооружения детских дошкольных учреждений. Чинні з 01.01.98 р. На заміну ДБН 364-92, СНиП 2.08.02-89 (в частині вимог до дитячих дошкільних закладів), ВСН 49-86. Зміна № 1 чинна з 01.04.2005 р. Зміна №2
ДБН В.2.2-5-97 Захисні споруди цивільної оборони Чинний з 01.01.98 р. На заміну СНиП ІІ-11-77 (крім додатка № 1, який діє). Зміна № 1 чинна з 01.10.2006 р. Збірник змін за 2006 р.
ДСТУ Б В.2.2-6-97(ГОСТ 24940-96) Методи вимірювання освітленості Чинний з 01.01.98 р. На заміну ГОСТ 24940-81
ДБН В.2.2-7-98 Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин Чинні з 01.07.98 р. На заміну СНиП ІІ-108-78. Зміна № 1 чинна з 01.04.2005 р.
ДБН В.2.2-8-98 Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна Чинні з 01.07.98 р. На заміну СНиП 2.10.05-85. Зміна № 1 чинна з 01.04.2005 р. Поправка – БУ № 1-1999 р.
ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення Чинні з 01.01.2000 р.На заміну СНиП 2.08.02-89. Зміна № 1 чинна з 01.08.2001 р. Зміна № 2 чинна з 01.03.2004 р. Зміна № 3 чинна з 01.04.2005 р. Поправка – Збірник змін за 2002 р.
ДБН В.2.2-9-2009 Громадські будинки та споруди. Основні положення Чинний з 01.07.2010 р.
ДБН В.2.2-10-2001 Заклади охорони здоров’я Чинні з 01.04.2001 р. На заміну СН 535-81. Зміна № 1 чинна з 01.04.2005 р. Поправка – Збірник змін за 2005 р.
ДБН В.2.2-11-2002 Підприємства побутового обслуговування. Основні положення Чинні з 01.05.2002 р. Введено вперше
ДБН В.2.2-12-2003 Будівлі і споруди для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції Чинні з 01.04.2004 р. На заміну СНиП 2.10.02-84
ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди Чинні з 01.03.2004 р. На заміну ВСН 46-86
ДБН В.2.2-14-2003 Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними (ДСК) Чинні з 01.01.2004 р. На заміну СНиП 2.01.50-83
ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення. Жилые здания. Основные положення. Чинні з 01.01.2006 р. На заміну СНиП 2.08.01-89 та ДБН 79-92.Зміна № 1, чинна з 01.04.2009 р.
ДБН В.2.2-16-2005 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади Чинні з 01.04.2006 р. На заміну ВСН 45-86
ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення Чинні з 01.05.2007 р. Введено вперше
ДБН В.2.2-18:2006 Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення Чинні з 01.07.2007 р. Введено вперше
ДСТУ Б В.2.2-19:2007 Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах Чинний з 01.07.2008 р. Введено вперше
ДБН В.2.2-20:2008 Готелі. Чинні з 01.04.2009 р. Введено вперше
ДБН В.2.2-21:2008 Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків Чинний з 01.06.2009 р. Введено вперше
ДСТУ Б В.2.2-22:2008 Будівлі мобільні (інвентарні). Загальні технічні умови Чинний з 01.07.2009 р. ГОСТ 4.252-84, ГОСТ 22853-86, ГОСТ 25957-83 паралельної дії, втрачають чинність з 01.01.2011 р.
ДБН В 2.2-23-2009 Підприємства торгівлі
ДБН В 2.2-24-2009 Проектування висотних житлових і громадських будинків
ДБН В.2.2-25-2009 Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства) Чинний з 01.09.2010 р.
ДСТУ 4035-2001 Енергозбереження. Будівлі та споруди. Методи вимірювання поверхневої густини теплових потоків та визначення коефіцієнтів теплообміну між огороджувальними конструкціями Чинний з 01.01.2002 р.

Добавить комментарий

Выполненный объект

УслугаИнженер технического надзора

Реклама

 
Интернет реклама УБС

Логин

Выполненный объект