Текущий объект

строительство коттеджа

Устав предприятия (ООО)

“Затверджено”
Загальними зборами засновників
Протокол № 1
від “__” _______ 20__ року

С Т А Т У Т

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“НАЗВА”

м. Київ
20__р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю “НАЗВА” (далі за текстом – Товариство) створене на підставі чинного законодавства України, шляхом об’єднання матеріальних та фінансових ресурсів Учасників з метою здійснення спільної господарської діяльності.
1.2. Учасниками Товариства є громадяни України:
Призвище Ім`я По батькові, паспорт серії__ №______, виданий________________________ ____________________________________________________, який мешкає за адресою: ________________________ _______________, ідентифікаційний номер_____________.
Призвище Ім`я По батькові, паспорт серії__ №______, виданий________________________ ____________________________________________________, який мешкає за адресою: ________________________ _______________, ідентифікаційний номер_____________.
1.3. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має круглу печатку зі своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в банках і здійснює свою діяльність у відповідності з укладеними угодами та договорами (контрактами) на засадах повного господарського розрахунку, самофінансування і валютної самоокупності, має право від свого імені володіти, користуватись та розпоряджатися власним майном, відповідно до його призначення i предмету діяльності, а також укладати угоди, набувати, орендувати i відчужувати майно, набувати майнові і немайнові права та нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському та третейському суді.
1.4. Товариство діє у відповідності до Конституції та чинного законодавства України, цього Статуту.
1.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.
1.6. Товариство не несе відповідальності по зобов’язаннях держави, так само як i держава не несе відповідальність по зобов’язаннях Товариства.
1.7. Товариство несе відповідальність по своїх зобов’язаннях в межах належного йому майна, на яке, відповідно до законодавства України, може бути звернено стягнення. Учасники несуть відповідальність по зобов’язаннях Товариства в межах їхніх внесків до Статутного капіталу.
1.8. Обставини, що звільняють Товариство та його Учасників від відповідальності: дія непереборної сили, прийняття повноважними органами України законів та нормативних актів, що роблять неможливим виконання зобов’язань повністю або частково.
1.9. Товариство в установленому порядку може засновувати в Україні та за її межами свої дочірні підприємства, представництва та філії, інші структурні підрозділи, бути учасником спільних підприємств, акціонерних та інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об’єднань.
1.10.Повне найменування Товариства:
українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю “НАЗВА”;
російською мовою: Общество с ограниченной ответственностью “НАЗВАНИЕ”;
англійською мовою: Limited Liability Сompany“ NAME
1.11.Скорочене найменування Товариства:
українською мовою: ТОВ “ НАЗВА ”;
російською мовою: ООО “ НАЗВАНИЕ ”;
англійською мовою: “ NAME ” LLC.
1.12. Місцезнаходження Товариства: Україна, м. ___, вул. _____________________

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.Товариство створюється з метою організації комерційної, консультативної, виробничо-господарської, наукової та іншої діяльності, спрямованої на: здійснення й одержання прибутку, надання послуг, виробництво промислової продукції i товарів сільського господарства, їх реалізації та здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
2.2.До предмету діяльності Товариства відноситься:
2.2.1. Торгівля і послуги:
– Експортно-імпортні торгові операції, торгівельна діяльність, у тому числі оптова та роздрібна торгівля, дрібнооптова торгівля, комісійна, торгово-закупівельна та торгово-посередницька діяльність.
– Оптова торгівля непродовольчими товарами;
– Оптова торгівля продовольчими товарами;
– Оптова торгівля промисловими товарами, обладнанням та устаткуванням;
– Оптова торгівля сільськогосподарською технікою (машинами, механізмами та обладнанням);
– Оптова торгівля сільськогосподарською продукцією;
– Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;
– Оптова торгівля квітами та іншими рослинами;
– Оптова торгівля насінням;
– Оптова торгівля шкурами і шкірою;
– Оптова торгівля необробленим тютюном та тютюновими виробами;
– Оптова торгівля фруктами та овочами;
– Оптова торгівля м’ясом та м’ясними продуктами;
– Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами;
– Оптова торгівля напоями;
– Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами;
– Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами;
– Оптова торгівля рибою, морепродуктами і молюсками;
– Оптова торгівля алкогольними напоями;
– Оптова торгівля текстильними товарами;
– Оптова торгівля одягом та взуттям;
– Оптова торгівля хутряними виробами та доповненням до одягу;
– Оптова торгівля галантерейними шкіряними виробами;
– Оптова торгівля електропобутовими, радіо- і телевізійними товарами;
– Оптова торгівля радіотелевізійною апаратурою та засобами аудіо- та відеозапису;
– Оптова торгівля електротехнічною, світлотехнічною продукцією;
– Оптова торгівля будівельною та іншою технікою;
– Оптова торгівля посудом, виробами зі скла, фарфору та кераміки шпалерами та засобами для чищення;
– Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами;
– Оптова торгівля фармацевтичними товарами;
– Оптова торгівля інструментами та устаткуванням для лікарів і лікарень;
– Оптова торгівля витратними медичними матеріалами;
– Оптова торгівля меблями, покриттям для підлоги та неелектричними побутовими приладами;
– Оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами канцелярським приладдям;
– Оптова торгівля побутовою хімією;
– Оптова торгівля кабельно-провідниковою продукцією;
– Оптова торгівля деревиною;
– Оптова торгівля будівельними матеріалами;
– Оптова торгівля санітарно-технічним обладнанням;
– Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткованням;
– Оптова торгівля хімічними продуктами;
– Оптова торгівля машинами та устаткованням для добувної промисловості та будівництва;
– Оптова торгівля машинами та устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва;
– Оптова торгівля комп’ютерами, перифірійними пристроями та програмним забезпеченням;
– Оптова торгівля офісною технікою та устаткованням;
– Оптова торгівля електронними компонентами та устаткованням;
– Оптова торгівля сільськогосподарською технікою;
– Оптова торгівля замково – скобковими товарами, фурнітурою;
– Оптова торгівля металевими належностями та іншими господарськими товарами;
– Оптова торгівля паливом, в тому числі газоподібним;
– Оптова торгівля промисловим обладнанням;
– Оптова торгівля авто-, мото- товарами;
– Оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами;
– Інші види оптової торгівлі;
– Роздрібна торгівля непродовольчими товарами;
– Роздрібна торгівля продовольчими товарами;
– Роздрібна торгівля промисловими товарами, обладнанням та устаткування;
– Роздрібна торгівля сільськогосподарською технікою (машинами, механізмами та обладнанням);
– Роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією;
– Роздрібна торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;
– Роздрібна торгівля квітами та іншими рослинами;
– Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом;
– Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту;
– Роздрібна торгівля фруктами та овочами, включаючи картоплю;
– Роздрібна торгівля м’ясом та м’ясними продуктами;
– Роздрібна торгівля рибою, морепродуктами і молюсками;
– Роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними і кондитерськими виробами;
– Роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями;
– Роздрібна торгівля тютюновими виробами;
– Роздрібна торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами;
– Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами;
– Роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами;
– Роздрібна торгівля інструментами та устаткуванням для лікарів і лікарень;
– Роздрібна торгівля витратними медичними матеріалами;
– Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами;
– Роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами;
– Роздрібна торгівля одягом, взуттям та шкіряними виробами;
– Роздрібна торгівля меблями та товарами для дому;
– Роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо-, телеапаратурою;
– Роздрібна торгівля будівельною та іншою технікою;
– Роздрібна торгівля залізними виробами фарбами та склом;
– Роздрібна торгівля книгами, газетами, журналами та канцелярськими товарами;
– Роздрібна торгівля офісним та комп’ютерним устаткуванням;
– Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами;
– Роздрібна торгівля фотографічним, оптичним та точним устаткуванням;
– Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;
– Роздрібна торгівля, яка здійснюється фірмами посилкової торгівлі;
– Роздрібна торгівля побутовою хімією;
– Роздрібна торгівля будівельними матеріалами;
– Роздрібна торгівля авто-, мото- товарами;
– Роздрібна торгівля замково – скобковими товарами, фурнітурою;
– Роздрібна торгівля металевими належностями та іншими господарськими товарами;
– Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт;
– Інші види роздрібної торгівлі;
– Посередництво в торгівлі різними товарами, в тому числі машинами, промисловим устаткуванням, кораблями, літаками, будівельними матеріалами та деревиною, меблями, речами домашнього вжитку, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами; одягом, взуттям, харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, тощо;
– Створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі з продажу товарів та послуг населенню; організація підприємств громадського харчування;
– Організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включно з повним сервісним обслуговуванням) зарубіжних представників ділових та громадських кіл;
– Виконання представницьких функцій і доручень підприємств, організацій та приватних осіб, надання агентських послуг; комісійна і аукціонна торгівля антикваріатом та ювелірними виробами;
– Надання всіх видів інформаційних послуг юридичним і фізичним особам;
– Надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів, стажуванні;
– Міжнародні та міжміські поштові перевезення, обробка поштової кореспонденції, видача i прийом грошових переказів, використання радіочастот;
– Сервіс фінансів та капіталовкладень;
– Надання послуг в галузі комунікації (телефон, телеграф, електронна пошта тощо);
– Створення СТО, придбання та реалізація автомобілів і запчастин;
– Автотранспортні послуги, послуги по реалізації авіа- і залізничних квитків;
– Надання послуг населенню і підприємствам на підставі договорів прокату;
– Придбання оргтехніки, її експлуатація і реалізація;
– Представництво Товариства, інших підприємств і організацій, що співпрацюють з ним, в тому числі закордонних, у відповідних державних та інших органах;
– Виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб’юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту; реалізація продукції зарубіжних партнерів і закупівля необхідного їм товару;
– Організація і проведення семінарів, конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, лотерей, конкурсів, ярмарків, концертів (у тому числі й комерційних), а також заходів по зв’язках з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;
– Надання послуг конференц-сервісу;
– Надання послуг бюро перекладів;
– Підбір та забезпечення персоналом: пошук, підбір професіональна орієнтація та направлення на роботу персоналу за бажанням потенційного роботодавця або шукаюча роботи: складання штатних розкладів, підбір та перевірка кандидатів, перевірка характеристик та рекомендацій; діяльність щодо пошуку та рекомендації на роботу кваліфікованих працівників; діяльність з найму тимчасових працівників: направлення третій стороні, виключно для тимчасової роботи, персоналу, найнятого та оплачуваного агенцією з найму тимчасових працівників;
– Посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
– Діяльність закладів соціального спрямування;
– Діяльність центрів денного перебування;
– Діяльність центрів денного перебування для знедолених осіб;
– Діяльність центрів з нагляду за дорослими, що страждають фізичними чи розумовими вадами;
– Діяльність дитячих яслів та садків для дітей з фізичними та розумовими вадами;
– Благодійна діяльність, участь у благодійній діяльності;
– Заснування та участь у будь-яких об’єднаннях, в тому числі громадських, не заборонених чинним законодавством України;
– Інші послуги, надавані юридичним особам та не включені до інших угруповань.
2.2.2.Транспортно-експедиційні послуги:
– Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;
– Надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
– Надання послуг з міжнародних вантажних перевезень;
– Діяльність автомобільного вантажного транспорту та інші автомобільні перевезення;
– Діяльність інших видів наземного вантажного транспорту;
– Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом;
– Організація перевезення вантажів;
– Експедиція вантажів;
– Організація перевезень залізничним,автомобільним, водним, авіаційним транспортом;
– Приймання групових та індивідуальних партій вантажів, включаючи підбір вантажів та групування вантажів;
– Підготування транспортної документації та супровідних листів;
– Організація групового відправлення вантажів залізничним, автомобільним, авіаційним або водним транспортом, включаючи збирання та розподілення вантажів;
– Послуги митних брокерів;
– Послуги фрахтових агентів (морського транспорту) та експедиторів;
– Операції з транспортного оброблення вантажів: тимчасове пакування з метою збереження під час транзитного перевезення, розпакування, зняття проб,зважування вантажів;
– Послуги транспортних агентств;
– Діяльність, пов’язана з виконанням залізничних пасажирських регулярних перевезень усіма видами сполучення, а також перевезення туристів, пошти, багажу поштовими та багажними вагонами у складі пасажирських поїздів та нерегулярних перевезень вантажів на під’їзних коліях промислових, будівельних, постачальних підприємств та організацій (як внутрішніх, так і приймання або передавання на магістральну мережу залізниць), включаючи маневрові послуги та послуги буксирування;
– Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
– Діяльність морського пасажирського транспорту;
– Діяльність морського вантажного транспорту;
– Діяльність рейсового пасажирського водного транспорту;
– Діяльність вантажного внутрішнього флоту;
– Регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів та вантажів залізницями, автомобільними дорогами, водними та повітряними шляхами, а також транспортування газу і нафтопродуктів трубопроводами;
– Допоміжна діяльність, пов’язана із забезпеченням перевізного процесу;
– Діяльність пов’язана з перевезенням та доставкою, бандеролей, кореспонденції;
– Організація кур’єрської діяльності;
– Діяльність пошти та засобів зв’язку;
– Транспортне оброблення вантажів;
– Технічне обслуговування;
– Придбання та реалізація автомобілів та інших транспортних засобів та реєстрація їх в органах ДАІ;
– Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів авіа транспортом;
2.2.3. Видавнича і рекламна діяльність:
– Видавнича діяльність;
– Видання книг;
– Видання газет;
– Видавнича діяльність та розповсюдження видавничої продукції (власної та інших суб’єктів видавничої діяльності);
– Надання послуг, пов’язаних з видавничою діяльністю (підготовкою до друку, переклад, інформаційні послуги, рекламні послуги, промоція, дистрибуція тощо);
– Видання книг, брошур, буклетів та інших подібних видань, включаючи словники та енциклопедії;карти та атласи, музичні видання (ноти);
– Видавництво журналів та періодичних публікацій;
– Надання всіх видів поліграфічних послуг юридичним та фізичним особам;
– Інші види діяльності, пов’язані з видавничою справою;
– Планування та проведення рекламних компаній;
– Створення та розміщення реклами: розклеювання афіш, оформлення вітрин, оформлення виставочних залів, розклеювання рекламної інформації;
– Рекламна діяльність;
– Рекламна діяльність у засобах масової інформації, пов’язана з продажем ефірного часу та друкованих шпальт;
– Реклама на транспортних засобах;
– Розповсюдження рекламних проспектів та зразків;
– Здавання під найм місця для реклами;
– Рекламний сервіс у фінансово-економічному секторі;
– Видання рекламної, методичної, навчальної і художньої продукції та їх реалізація;
– Виробництво та реалізація різноманітної рекламної, аудіовізуальної та сувенірної продукції;
– Підготовка, видання, переклад та друк будь-якої друкованої продукції, книг, брошур, буклетів, рекламних матеріалів, інструкцій, методичних матеріалів, та інших подібних видань, включаючи словники та енциклопедії на різних мовах, для подальшого розповсюдження або продажу українським та іноземним юридичним та фізичним особам;
– Рекламне фотознімання;
– Створення рекламних текстів для радіо, телебачення та кіно.
2.2.4. Виробничо-господарська діяльність:
– Здійснення всіх видів проектних, пректно-вишукувальних, науково-дослідних робіт в нафтогазовому та енергетичному комплексі, та інших галузях господарства України;
– Постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом. Транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного й нафтового газу трубопроводами та його розподіл. Зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами;
– Виробництво, передача та постачання електроенергії;
– Реалізація енергозберігаючих заходів, енергоаудит;
– Проектування, виробництво, монтаж, налагодження, експлуатація, сервісне обслуговування та постачання систем тепло-, водо-, електропостачання, систем автоматики та енергетики, холодильного, теплообмінного, кондиціонувального, енергетичного, котельного, насосного, водоочисного та іншого обладнання, пастеризаторів та стерилізаторів для всіх галузей промисловості;
– Пошук (розвідка), корисних копалин;
– Видобування і переробка корисних копалин, іншої сировини та реалізація одержаної продукції;
– Проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури;
– Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об’єктів. Проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
– Централізоване водопостачання та водовідведення. Проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт. Очищення води, промислових та побутових стоків;
– Проектування, розробка та виготовлення технічного обладнання для зварювальних робіт, для електронно променевого плавлення та напилення (нанесення) покриттів із різноманітних матеріалів;
– Отримання та нанесення полімерних плівок;
– Дослідження та науково дослідні роботи у галузі металургії (спец електрометалургії);
– Виробництво засобів для аудіо- та відеозапису;
– Виробництво (без ремонту) електронно-обчислювальної техніки та іншого обладнання для обробки інформації;
– Виробництво ігор та іграшок з усіх видів матеріалів;
– Виробництво та реалізація засобів автоматизації, зв’язку, іншого обладнання, виробів з електронними компонентами;
– Виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації;
– Виробництво продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання, в тому числі взуття, одягу, постільної білизни, трикотажних, панчішно-шкарпеткових, хутряних, шкіряних і в’язаних виробів, атрибутики для туристів, виготовлення сувенірної продукції з будь-яких матеріалів;
– Виробництво одягу зі шкіри, робочого одягу, верхнього одягу, спіднього одягу та інших видів одягу та аксесуарів;
– Виготовлення та реалізація товарів широкого вжитку;
– Виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю;
– Експорт та імпорт, заготівля, переробка, зберігання і реалізація сировини, в т.ч., втор сировини, нафти та нафтопродуктів;
– Розширення та реконструкція діючих підприємств з метою збільшення конкурентоспроможності продукції з наступною реалізацією її як на ринку України, так і за її межами;
– Виробництво і реалізація засобів виробництва;
– Виробництво та монтаж технологічного обладнання;
– Виготовлення та реалізація будівельних матеріалів;
– Виробництво, монтаж, сервісне або технічне обслуговування вузлів, агрегатів, обладнання та цілісних комплексів для здійснення фільтрації та очищення рідин та газів;
– Ремонт спортивної, мисливської або іншої зброї;
– Виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
– Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
– Організація інших видів виробничої діяльності і виконання інших функцій, що відповідають меті Товариства і не суперечать чинному законодавству.
2.2.5. Фінансово-економічна діяльність;
– Фінансово-економічний консалтинг;
– Проведення, тиражування, реалізація науково-технічних розробок;
– Впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;
– Розробка і практичне здійснення спільних із закордонними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
– Сприяння залученню іноземних інвестицій на Україну;
– Створення спільних підприємств в різних галузях економіки;
– Організація підприємств лізингового типу;
– Сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу;
– Надання фінансових консультацій;
– Проведення допоміжної фінансової діяльності;
– Надання практичної допомоги підприємцям в розвитку зовнішньоекономічних зв’язків;
– Участь в угодах з залучення іноземного капіталу, інвестиціях в Україні та за кордоном, бартерних операціях, наданні посередницьких, агентських та брокерських послуг, включаючи цінні папери та нерухоме майно;
– Консультації з фінансових питань, оподаткування;
– Надання послуг з маркетингу, реклами, інжиніринга, управління бізнесом та кадрами, найму кадрів;
– Надання митних послуг;
2.2.6. Заготівельна діяльність.
– Заготівля вторинної сировини та матеріалів, як то: макулатура, поліетилен, пластичні маси, скло, металобрухт та ін.;
– Збирання, первинна обробка ресурсоцінних відходів заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
– Посередництво в торгівлі вторинною сировиною, ресурсоцінними відходами та матеріалами;
– Оптова та роздрібна торгівля вторинною сировиною, ресурсоцінними відходами та матеріалами.
– Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту, кольорових і чорних металів;
– Видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, розробка, виготовлення та реалізація виробів з їх використанням;
– Збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
– Збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
2.2.7. Діяльність у сфері відпочинку, розваг, радіомовлення, телебачення:
– Театральна діяльність та діяльність у сфері кіномистецтва;
– Діяльність незалежних артистів;
– Створення та публічне виконання вистав, театральних постановок та інших подібних заходів;
– Діяльність шкіл та викладачів танців;
– Діяльність імпресаріо та інших подібних агентів;
– Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення;
– Діяльність залів для глядачів;
– Різні видовищні заходи;
– Допоміжна діяльність по створенню фільмів на кіно та відео плівці (дублювання, монтаж, обробка плівок);
– Діяльність, пов’язана з підбором акторського складу в театри, телебачення та кіно;
– Самостійна діяльність акторів, режисерів, художників-мультиплікаторів, консультантів, виконавців, акторів;
– Створення, передача (трансляція) радіо та телевізійних програм незалежно від того чи пов’язані вони з діяльністю по їх розповсюдженню;
– Створення та розповсюдження розважальних, рекламних програм;
– Діяльність агенцій друку;
– Діяльність артистичних груп та інших подібних об’єднань;
– Діяльність концертних, театральних та інших залів;
– Діяльність студій звукозапису;
– Організація різних видів видовищних заходів;
– Організація діяльності у сфері відпочинку та розваг;
– Організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей, організація діяльності з проведення азартних ігор;
– Діяльність агентів і агентств, що здійснюється від імені фізичних осіб;
– Моделювання текстильних виробів, одягу, взуття, ювелірних виробів, меблів, предметів особистого користування;
– Випуск та розроблення фірмових знаків (логотипів);
– Дизайнерська діяльність у тому числі оформлення інтер’єрів, екстер’єрів, ландшафтний та фітодизайн;
– Діяльність по оформленню та організації ярмарок, виставок, конгресів, та інших;
– Діяльність по дизайнерському оформленню виставкових стендів;
– Інша діяльність у сфері відпочинку та розваг, радіомовлення та телебачення;
2.2.8. Сільське господарство:
– Вирощування зернових, технічних та решти культур, не віднесених до інших класів рослинництва;
– Овочівництво, декоративне садівництво і вирощування продукції розсадників;
– Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів;
– Розведення великої рогатої худоби;
– Розведення овець, кіз, коней;
– Розведення свиней;
– Розведення птиці;
– Розведення інших тварин і виробництво їх продукції;
– Вирощування культур у поєднанні з тваринництвом (змішане сільське господарство);
– Надання послуг у рослинництві;
– Надання послуг у тваринництві, крім ветеринарних послуг;
– Мисливство, ловля та розведення дичини;
– Лісівництво та лісозаготівлі;
– Одержання продукції лісового господарства;
– Надання послуг у лісовому господарстві;
– Діяльність пов’язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
– Риболовство, створення, діяльність риборозплідників і рибних ферм; послуги, пов’язані з рибним господарством;
– Ловля ракоподібних, молюсків, збирання морепродуктів;
– Надання послуг, пов’язаних з діяльністю риборозплідників і рибних ферм;
– Заготівля та переробка сільгосп продукції;
– Інша діяльність у сфері сільського господарства.
2.2.9. Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів:
– Виробництво м’яса і субпродуктів;
– Перероблення свійської птиці і кролів;
– Виробництво м’ясних продуктів;
– Промислове виробництво риби;
– Перероблення та консервування картоплі;
– Виробництво фруктових та овочевих соків;
– Перероблення та консервування овочів та фруктів;
– Виробництво плодоовочевих консервів (крім картоплі), включаючи м’ясо-рослинні та сало-бобові;
– Виробництво нерафінованої олії та жирів;
– Виробництво рафінованої олії та жирів;
– Виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів;
– Виробництво молочних продуктів;
– Перероблення молока та виробництво сиру;
– Виробництво морозива;
– Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості;
– Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів;
– Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;
– Виробництво готових кормів для домашніх тварин;
– Виробництво хліба та хлібобулочних виробів;
– Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок з тривалим терміном зберігання;
– Виробництво цукру;
– Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів;
– Виробництво макаронних виробів;
– Перероблення чаю;
– Виробництво кави;
– Виробництво прянощів та приправ;
– Виробництво продуктів дитячого харчування;
– Виробництво дієтичних і гомогенізованих продуктів;
– Виробництво харчових концентратів (дегiдратiв);
– Виробництво дріжджів;
– Виробництво решти харчових продуктів;
– Виробництво дистильованих алкогольних напоїв;
– Виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів;
– Виробництво вин;
– Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин;
– Виробництво інших напоїв із зброджуваних продуктів;
– Виробництво пива;
– Виробництво солоду та солодових екстрактів;
– Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв;
– Виробництво тютюнових виробів;
– Інша діяльність, пов’язана з виробництвом продуктів харчування та переробленням сільськогосподарської продукції;
2.2.10. Інформаційно – консультаційна та консалтингова діяльність:
– Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та аудиту, консультування з питань комерційної діяльності та управління;
– Реєстрація комерційних операцій для підприємств та організацій;
– Складання фінансової звітності, її аналіз та підтвердження її достовірності;
– Складання податкових декларацій, та іншої звітності для юридичних та фізичних осіб;
– Консультаційні послуги та представництво від імені клієнтів перед податковими органами (інспекціями) та іншими державними та недержавними органами та установами;
– Оброблення даних та складання таблиць з метою їх використання у бухгалтерському обліку та аналізі;
– Розробка концепцій систем бухгалтерського обліку та програм обліку витрат;
– Управлінське консультування, підготовка фахівців в галузі підприємницької діяльності, надання інформаційно-консультативних послуг;
– Розробка бізнес-планів;
– Розробка і фінансово-економічна оцінка інвестиційних проектів;
– Аналіз фінансово-господарської діяльності, надання консультаційних, економiко-аналiтичних послуг, прогнозування розвитку економіки, розробка та реалізація макро- та мікроекономічних моделей розвитку підприємств та регіонів;
– Маркетингові дослідження;
– Розробка проектів реструктуризації підприємств;
– Консультації з питань кадрової політики;
– Проведення тренінг-семінарів.
– Організація сервісного обслуговування і ремонту комп’ютерної техніки, поліграфічного та копіювального обладнання та оргтехніки;
– Розробка та впровадження комп’ютерно-телекомунікаційних систем забезпечення управління для підприємств;
– Розробка, створення та експлуатація систем баз даних та знань для наукових досліджень, проектування, виробництва та управління;
– Розробка і впровадження нових технологічних процесів та нових технологій у всіх сферах виробництва, у тому числі розробка та впровадження нових технологічних процесів, розробка та адаптація програмного, інформаційного, технологічного забезпечення, систем автоматизації та управління на підприємствах, організаціях та установах;
– Розробка нових технологій, а також організація виробництва на основі цих технологій та продаж виготовленої продукції.
– Розробка інформаційних технологій , в тому числі баз даних;
– Розробка та впровадження нових технологій та обладнання, придбаних у третіх осіб за кордоном;
– Створення та впровадження високоякісної програмної продукції з використанням сучасних технологій на основі досягнень науково-технічного прогресу.
– Розробка, компоновка та наладка, придбання, установка, впровадження та сервісне обслуговування програмно-технічних комплексів, копіювальної та поліграфічної техніки;
– Розробка проектно-конструкторської документації на зразки нової техніки та удосконалення існуючої у різних галузях промисловості;
– Розробка технологічної документації для різних галузей промисловості;
– Розробка і впровадження передових технологій і методів роботи в галузі: енергетики, зв’язку (телерадіокомунікацій), машинобудування; маркетингу, реклами, комерційної, експортно-імпортної, виробничої, та інших напрямків діяльності, а також в галузі редакційно-методичної і видавничої роботи, включно з розробкою, виробництвом і впровадженням різних документів суворої звітності у встановленому порядку, інформаційного обслуговування;
– Розробка конструкторської документації;
– Володіння, користування та операції з будь-якими типами майна та корпоративними правами, включаючи:
– Придбання часток (акцій) в компаніях чи їх майна, а також участь і будь-яких правочинах з метою розміщення капіталу (інвестиції) чи в інших фінансових правочинах з будь-якими фізичними чи юридичними особами, а також прийняття на себе будь-яких зобов’язань, що випливають з прав володіння, придбання та розпорядження частками, цінними паперами, майном;
– Створення, володіння, управління та відчуження будь-якого виду майна, включаючи, нерухоме майно, цінні папери, право на інтелектуальну власність, а також здійснення з ним будь-яких правочинів (операцій), на заборонених законодавством України;
2.2.11. Інформатика та комп’ютеризація:
– Взаємодія зі світовими комп’ютерними мережами, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу;
– Створення та підтримка он- та офф-лайнових і інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них;
– Розробка програмно-технічного забезпечення та пов’язане з цим обслуговування
– Проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп’ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
– Розробка, адаптація, виготовлення, супровід та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв’язку;
– Програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця);
– Впровадження та експлуатація комп’ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу до них на комерційній основі;
– Розробка конструкторської документації;
– Обробка даних;
– Робота з базами даних;
– Тиражування записів програмного забезпечення.
2.2.12. Будівництво:
– Господарське управління будівництвом;
– Виконання функцій замовника по будівництву та проектуванню об’єктів цивільного та соціально-побутового призначення;
– Укладання угод генерального підряду при будівництві житлових масивів та об’єктів соціально-побутового призначення, організація та проведення тендерних торгів між виконавцями робіт;
– Виконання проектно-конструкторських, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, підрядних та інших пов’язаних з будівництвом робіт у галузях нового будівництва і реконструкції цивільних будівель і споруд;
– Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючи конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
– Паспортизація робочих місць, технічне освідчення механізмів, обладнання, будівель і споруд;
– Паспортизація та інвентаризація джерел викидів, інструментальні заміри шкідливих речовин, загазованості, радіаційного забруднення;
– Виробництво металовиробів, будівельних матеріалів;
– Проектно-вишукувальні роботи в сфері енергозабезпечення приватних та промислових споживачів,
– Проведення гідроізоляційних робіт;
– Проведення ізоляційних робіт;
– Здійснення пусконалагоджувальних робіт;
– Розвідувальне буріння;
– Будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену.;
– Будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання;
– Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання;
– Будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості;
– Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд;
– Будівництво водних споруд;
– Монтажні роботи;
– Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель;
– Монтаж та встановлення металевих конструкцій;
– Електромонтажні роботи;
– Ізоляційні роботи;
– Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;
– Водопровідні та каналізаційні роботи;
– Газопровідні роботи;
– Монтаж електропроводки і арматури;
– Монтаж, ремонт, оновлення та реконструкція систем протипожежної та охоронної сигналізації, антен;
– Інші роботи з електроустатковання будівель;
– Інші монтажні роботи;
– Здійснення штукатурних, столярних робіт, робіт з покриття підлоги та стін, фарбування та скління;
– Інші роботи з завершення будівництва;
– Знесення будівель та звільнення будівельних ділянок;
– Виконання земляних робіт, в тому числі, екскавація і відсипання ґрунту, планування (нівелювання) земельних ділянок, улаштування насипів, копання та засипання котлованів і траншей;
– Ремонт будов і споруд невиробничого призначення, ремонт і будівництво житла (квартир) на замовлення та шляхом залучення коштів населення;
– Здійснення інших робіт, пов’язаних з будівництвом;
2.2.13. Операції з нерухомістю:
– Організація операцій з власною нерухомістю, в тому числі, підготовка до продажу або здавання під найм нерухомості;
– Організація будівництва об’єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду;
– Купівля та продаж власного нерухомого майна;
– Здавання в оренду власного нерухомого майна;
– Операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб;
– Діяльність агентств нерухомості;
– Управління нерухомим майном;
– Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості невиробничого призначення;
– Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо-технічного призначення;
– Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок;
– Купівля та продаж земельних ділянок;
– Проведення робіт із землеустрою, земле оціночних робіт та земельних торгів;
– Сприяння відводу земельних ділянок та оформленню цього відведення.
2.2.14. Турагентська діяльність:
– Посередницька діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб’єктів туристичної діяльності;
– Посередницька діяльність з реалізації характерних та супутніх послуг;
2.2.15. Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність:
– Діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
– Організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту;
– Експлуатація спортивних споруд;
– Прокат спортивного інвентарю та обладнання;
– Діяльність з реклами та організації спортивних заходів;
– Діяльність навчально-тренувальних центрів та баз з різних видів спорту;
– Надання послуг пов’язаних зі спортом та спортивною діяльністю;
– Інші види діяльності, пов’язані з фізкультурно-оздоровчою та спортивною діяльністю;
2.2.16. Юридичні послуги:
– Надання всіх видів юридичних послуг у відповідності до законодавства України;
– Надання усних та письмових консультацій по всіх питаннях щодо законодавства України;
– Представництво інтересів клієнтів по будь-яких категоріях справ у судах будь-якої юрисдикції будь-якої країни, а також в господарських судах, на будь-якій стадії процесу та виконання рішення (ухвали, вироку ін.), а також в усіх державних органах та установах, та перед іншими юридичними та фізичними особами;
– Складання та аналіз юридичних документів, в тому числі статутних (установчих) документів, заяв, позовів, скарг, договорів, контрактів (у тому числі міжнародних), клопотань, претензій та інших документів;
– Представництво інтересів клієнтів та ведення справ в комерційному арбітражі, в тому числі у міжнародних інституціях, третейському суді, при визнанні та виконанні їх рішень, ухвал та у дружньому врегулюванні спорів;
2.2.17. Побутове обслуговування населення.
– Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;
– Послуги перукарень та салонів краси;
– Діяльність, пов’язана з забезпеченням догляду за тілом;
– Послуги домашньої прислуги;
– Інша діяльність пов’язана з наданням послуг населенню.
2.2.18.Діяльність з охорони здоров’я людини:
– Надання багатопрофільної медичної допомоги дорослим та дітям: терапевтичної, хірургічної, офтальмологічної, психіатричної, гематологічної, алергологічної, геріатрічної, ендокрінологічної, імунологічної, нефрологічної, неврологічної, кардіологічної, педіатричної, анестезіологічної, наркологічної, стоматологічної, сексопатологічної, гінекологічної, неонатологічної, а також швидкої та невідкладної допомоги та інших видів медичної практики;
– Медичне консультування в галузі загальної та спеціальної медицини;
– Надання короткотермінових та довготермінових послуг лікарень широкого профілю, спеціалізованих лікарень, психіатричних лікарень, центрів реабілітації, лікувальних закладів для душевнохворих, лепрозоріїв та інших установ, що забезпечують стаціонарне перебування, включаючи військові шпиталі, шпиталі для учасників війни, в’язничні лікарні;
– Надання акушерської допомоги та зберігання вагітності в стаціонарних умовах;
– Організація діяльності акушерок, санітарів, медсестер, персоналу фізіотерапевтичних кабінетів та інших фахівців, що працюють у сфері оптиметрії, гідротерапії, лікувального масажу, трудотерапії, лікування дефектів мовлення, гомеопатії, мануальної рефлексотерапії, голковколювання, народної медицини, спеціалістів нетрадиційної медицини;
– Перевезення пацієнтів службами швидкої та невідкладної медичної допомоги будь-яким видом транспорту;
– Використання методів лабораторної, функціональной та інструментальної діагностики, мікробіології та вірусології, фізіотерапію, променевої терапії, радіології, трансфузіології, ультразвукової діагностики, фітотерапії, мануальної терапії, масажу, косметології, гомеопатії, іридодіагностики, нетрадиційних та традиційних методів діагностики та лікування тощо;
– Діяльність медичних лабораторій, діагностичних центрів;
– Створення та забезпечення діяльності низькотемпературних банків для зберігання усіх видів клітин та тканин, крові, клітин кордової крові та кісткового мозку, стовбурних ембріональних клітин, сперми, плаценти, фетальних клітин та тканин;
– Створення та забезпечення діяльності банків органів для трансплантації;
– Надання послуг з транспортування органів для трансплантації, усіх видів клітин, тканин, крові, клітин кордової крові та кісткового мозку, стовбурних ембріональних клітин, сперми, плаценти тощо;
– Використання клітин кордової крові та кісткового мозку, стовбурних клітин та плацентарних тканин для наукових досліджень, при розробці нових технологій та препаратів, вирощування соматичних та стовбурних клітин людини;
– Здійснення фармацевтичної діяльності, виробництво та реалізація косметичних засобів, біопрепаратів, біоімплантантів, біотрансплантантів, медикаментів, засобів профілактики як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва;
– Діяльність в галузі стоматології загального та спеціального характеру, діяльність в галузі ортодонтії;
– Діяльність середнього стоматологічного персоналу: медичних сестер при шкільних стоматологічних кабінетах, стоматологів –гігієністів;
– Здійснення протезування: ортопедичного, слухового, стоматологічного;
– Здійснення виробництва, закупки та реалізації апаратів та пристроїв штучних органів для інвалідів;
– Здійснення організації та проведення курсів з методів академічної, народної та нетрадиційної медицини;
– Організація надання багато профільних медичних послуг (у тому числі платних) організаціям та населенню, особами, які мають відповідну кваліфікацію, на базі державних лікувально-профілактичних установ за наявності ліцензії Міністерства охорони здоров’я України;
– Навчання організаторів охорони здоров’я, менеджерів, лікарів, педагогів, медичного персоналу, у тому числі в рамках міжнародних курсів за кордоном;
– Організація санаторно-курортного лікування;
– Діяльність бальнеологічних лікарень (включаючи дитячі), грязелікарень, курортних поліклінік, санаторіїв, санаторіїв-профілакторіїв, спеціалізованих санаторіїв (включаючи дитячі), санаторіїв для дітей з батьками, дитячих оздоровчих центрів;
– Здійснення санітарно-гігієнічної експертизи;
– Здійснення епідеміологічно-профілактичної діяльності: дезінфекція, дезінсекція та дератизація;
– Провадження науково-дослідної роботи, аналітичної обробки інформації та іншої наукової діяльності; впровадження наукових розробок у виробництво;
– Створення фондів, в тому числі міжнародних, для реалізації соціально вагомих ініціатив та програм, наприклад: фонд дитячої гематології, онкології, виготовлення ліків та інше;
– Реалізація профілактичних та лікувальних засобів, медичної та оргтехніки, надання посередницьких послуг медичним та іншим організаціям;
– Випуск біопрепаратів, біостимуляторів та харчових домішок, продуктів бджільництва, іншої природної сировини;
– Здійснення парфумерно-косметичної діяльності з відкриттям косметичних салонів;
– Здійснення видобування мінеральної води, її переробки та реалізації в торговельній мережі як на території України, так і поза її межами;
– Здійснення цілеспрямованої діяльності з розробки, виробництва, реалізації та втілення у медичну практику засобів, що виводять радіонукліди, інші токсичні речовини;
– Здійснення діяльності з метою покращення фізичного стану та забезпечення комфорту: послуги турецьких бань, саун та парових бань, соляріїв, оздоровлення мінеральними водами (термальними джерелами);
– Діяльність фізкультуно-оздоровчих центрів, закладів для зменшення ваги, кабінетів масажу та ін.
– Здійснення іншої діяльності у сфері охорони здоров’я;
2.2.19. Зовнішньо економічна діяльність по вище зазначених напрямах.
2.3. Всі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, можуть здійснюватися після їх отримання.
2.4. Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить чинному законодавству України, після внесення відповідних змін та доповнень до Статуту у встановленому порядку.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

3.1. Учасники Товариства рівні в своїх правах та обов’язках.
3.2. За згодою всіх Учасників до складу Учасників можуть бути прийняті інші українські та іноземні юридичні та фізичні особи, які прирівнюються в своєму статусі до Учасників.
3.3. Учасники мають право:
3.3.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом Товариства;
3.3.2. Брати участь в розподілі прибутку Товариства в обсязі та формах, передбачених цим Статутом;
3.3.3. Приймати рішення про зміни Статутного капіталу Товариства;
3.3.4. Одержувати інформацію стосовно діяльності Товариства, стану його майна, фінансового положення, прибутків та збитків. На вимогу Учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних зборів учасників;
3.3.5. Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів учасників та інших органів Товариства, брати участь в обговоренні цих пропозицій;
3.3.6. Одержувати в першочерговому порядку продукцію (роботи, послуги), яку виробляє Товариство;
3.3.7. Вийти в установленому порядку з Товариства;
3.3.8. Користуватись всіма соціальними послугами та пільгами, що надаються працівникам Товариства.
3.3.9. Використовувати інші права, передбачені Статутом та чинним законодавством.
3.4. Учасники зобов’язані:
3.4.1. Виконувати своєчасно і в повному обсязі прийняті на себе обов’язки перед Товариством, у тому числі і пов’язані з майновою участю, а також вносити вклади до Статутного капіталу Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом Товариства;
3.4.2. Додержуватися установчих документів Товариства і виконувати рішення Загальних зборів учасників та інших органів управління Товариства;
3.4.3. Не розголошувати інформацію про діяльність Товариства та інших Учасників, яка носить конфіденційний характер або є предметом комерційної таємниці. У випадку порушення цієї умови, Учасники несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що призвели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;
3.4.4. Утримуватися від дій, які можуть заподіяти шкоду господарській діяльності або діловій репутації Товариства та інших Учасників;
3.4.5. Нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України та установчими документами Товариства.
3.5. Внесення вкладу може проводитися у грошовій формі, а також шляхом передачі у власність Товариства будівель, споруд, обладнання, сировини та інших матеріальних цінностей, цінних паперів, передачі права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також іншими майновими правами.

4. ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

4.1. Учасник, який систематично не виконує чи неналежним чином виконує обов’язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключений із Товариства на підставі рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50% загальної кількості голосів учасників Товариства.
4.2. При вирішенні питання про виключення Учасника з Товариства, такий Учасник не бере участі в голосуванні.

5. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА ДО ІНШОЇ ОСОБИ,
ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

5.1. Учасник має право продати чи іншим чином відступити свою частку /її частину/ одному чи кільком Учасникам, а також третім особам. При цьому Учасники користуються пріоритетним правом отримання частки /її частини/ пропорційно до їх часткової участі в Статутному капіталі Товариства.
5.2. Частка Учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.
5.3. При передачі частки /її частини/ третій особі здійснюється одночасний перехід до неї сукупності прав та обов’язків, що належали Учаснику, який вибув із Товариства.
5.4. Частка у Статутному капіталі Товариства переходить до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи – Учасника Товариства. Правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до Товариства. Розрахунки із спадкоємцями (правонаступниками)Учасника, які не вступили до Товариства, здійснюються відповідно до чинного законодавства України.
5.5 Частка Учасників після повного внесення ним внеску може бути набута самим Товариством.
В цьому випадку воно зобов’язане реалізувати її іншим Учасникам чи третім особам в строк не більший одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Зборах, здійснюється без врахування набутої Товариством частки.
5.6. Будь-хто з Учасників має право в односторонньому порядку відмовитись від участі в цьому Товаристві, але не раніше ніж через два тижні (14 календарних днів) з дати повідомлення всіх Учасників про свої наміри.
5.7. У випадку виходу Учасника зі складу Учасників Товариства, або виключення його зі складу Учасників, такий Учасник має право на повернення свого вкладу до Статутного капіталу в порядку та на умовах, визначених Загальними зборами учасників Товариства.
5.8. На вимогу Учасника та за згодою Загальних зборів учасників, внесок такого Учасника повністю або частково може бути повернений в натуральній формі. Вибуття із Товариства не звільняє Учасника від раніше прийнятих по відношенню до Товариства зобов’язань i не припиняє зобов’язань, що виникли раніше перед таким Учасником.

6. ПРАВА ТОВАРИСТВА

6.1. Для виконання Статутних завдань Товариство має право:
6.1.1. Продавати i передавати іншим підприємствам, організаціям, установам та громадянам, набувати i одержувати від них, здавати i брати в оренду (лізинг), надавати i отримувати безоплатно, в тимчасове користування або в позику будинки, квартири, споруди, транспортні засоби, земельні ділянки та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу, передавати з балансу на баланс.
6.1.2. Укладати договори та інші угоди від власного імені.
6.1.3. Виступати засновником чи співзасновником підприємств, господарських товариств будь-яких форм власності, різноманітних об’єднань, фондів i громадських організацій, спільних підприємств з іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за її межами.
6.1.4. Здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників та спеціалістів.
6.1.5. Направляти у відрядження в Україні та за її межі працівників Товариства.
6.1.6. Створювати постійні та тимчасові колективи для виконання статутних завдань, залучати українських і іноземних фахівців, затверджувати штати Товариства, його структурних підрозділів, системи та розміри оплати робіт.
6.1.7. Розміщувати кошти в акції, облігації та інші цінні папери, що знаходяться в обігу, проводити операції на товарних та інших біржах.
6.1.8. Самостійно планувати свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу Товариства.
6.1.9. Відкривати в банківських установах рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так i в місцях знаходження філій та представництв. Товариство самостійно вибирає банківські установи для здійснення кредитно-розрахункових операцій.
6.1.10. Застосовувати систему контрактів при наймі працівників на роботу.
6.1.11. Інші права, які випливають з норм чинного законодавства відповідно до мети та цілей Товариства.

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

7.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків Учасників створено Статутний капітал, у розмірі 1000,00 (одна тисяча) гривень.
7.2. Формування Статутного капіталу відбувається наступним чином: 50% – до моменту реєстрації Товариства грошовими коштами, а решту 50% – на протязі року з моменту реєстрації Товариства.
7.3. Розподіл часток серед Учасників здійснюється таким чином:
Засновник/Учасник Розмір вкладу,
грн. % у Статутному
капіталі Кількість голосів
1. Призвище Ім`я По батькові 500,00 50 50
2. Призвище Ім`я По батькові 500,00 50 50
ВСЬОГО: 1000,00 100 100
7.3.1. Частка Призвище Ім`я По батькові формується наступним чином:
до моменту реєстрації Товариства вноситься 50% його частки у статутному капіталі Товариства грошовими коштами, а решту 50% частки – протягом року з моменту реєстрації Товариства.
7.3.2. Частка Призвище Ім`я По батькові формується наступним чином:
до моменту реєстрації Товариства вноситься 50% його частки у статутному капіталі Товариства грошовими коштами, а решту 50% частки – протягом року з моменту реєстрації Товариства.
7.4. Зміна вартості майна, включеного у внесок, та допоміжні внески Учасників не впливають на розмір їх частки в Статутному капіталі. Збільшення чи зменшення Статутного капіталу проводиться Загальними зборами Учасників у випадку, якщо це буде визнане необхідним Зборами, а також у випадку, коли цього вимагає законодавство.
7.5. Збільшення Статутного капіталу може здійснюватися шляхом:
7.5.1. збільшення частки Учасника при додаткових внесках;
7.5.2. направлення прибутку на збільшення Статутного капіталу.

8. ВИПЛАТА УЧАСНИКАМ ПРОЦЕНТІВ З ПРИБУТКУ НА ВНЕСКИ

8.1. Проценти з прибутку на внески виплачуються в порядку, строки та розміри, встановлені на річних Загальних зборах Учасників.
8.2. Проценти з прибутку на внески не виплачується по часткам, які знаходяться на балансі Товариства після набуття їх від вибулого Учасника.
8.3. Проценти з прибутку на внески можуть сплачуватися в національній валюті готівкою, сертифікатами про реінвестицію /фондiзацiя прибутку/, облігаціями чи іншим видом майна, як це встановлено на Загальних зборах учасників.
8.4. Товариство оголошує розмір процентів з прибутку на внески без відрахування податків з них.
8.5. По несплаченим та не одержаним доходам на внески проценти не нараховуються.

9. СТРУКТУРА ТОВАРИСТВА

9.1. Структура Товариства формується на принципах єдиного господарського механізму з поділом по дільницях, цехах, відділах або інших відокремлених підрозділах, надалі за текстом – “Структурні підрозділи”, які створюються Товариством в залежності від напрямів його діяльності та обсягів робіт.
9.2. Структурні підрозділи Товариства не є юридичними особами і в своїй діяльності керуються Положеннями, які затверджуються Директором Товариства. В окремих випадках структурні підрозділи Товариства можуть наділятися основними та обіговими коштами за рахунок Товариства та мати відокремлені баланси, що організаційно входять до загального балансу Товариства.
9.3. Товариство відповідає за зобов’язаннями Структурних підрозділів.

10. ВЛАСНІСТЬ, МАЙНО І ДОХОДИ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство є власником майна, наданого Учасниками, продукції, виробленої в результаті господарської діяльності, отриманих доходів, а також іншого майна, придбаного ним з інших підстав, передбачених чинним законодавством.
10.2. Майно Товариства складають основні фонди, обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі.
10.3. Джерелами формування майна Товариства є:
10.3.1. Грошові i матеріальні внески Учасників, як вклад до Статутного капіталу;
10.3.2. Прибуток, одержаний від господарської діяльності;
10.3.3. Кредити банківських установ та інших кредиторів;
10.3.4. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян;
10.3.5. Капітальні вкладення та дотації з бюджету;
10.3.6. Придбання майна іншого підприємства, організації;
10.3.7. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
10.4. Товариство несе відповідальність по зобов’язаннях всім належним йому на праві власності майном. Товариство не несе відповідальність по зобов’язаннях Учасників.
10.5. Учасники Товариства несуть майнову відповідальність по зобов’язаннях Товариства в межах належних їм вкладів.
10.6. Кожному Учаснику, після повного внесення вкладу, має бути видане свідоцтво Товариства, яке не відноситься до категорії цінних паперів.
10.7. Учасники Товариства не мають відокремлених прав на окремі об’єкти та майно Товариства, у тому числі на об’єкти та майно, внесені Учасниками як вклад до Статутного капіталу.
10.8. Прибутком Товариства, після сплати податків до державного бюджету та інших обов’язкових платежів згідно з чинним законодавством, Товариство розпоряджається самостійно.
10.9.У Товаристві створюється Резервний фонд в розмірі 25 % від Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до Резервного фонду становить 5% від чистого прибутку Товариства. Кошти Резервного фонду знаходяться у повному розпорядженні Товариства i призначені для покриття можливих збитків. Якщо коштів Резервного фонду недостатньо, то Учасники приймають рішення про джерела їх покриття.
10.10. Крім того, у Товаристві можуть бути створені:
10.10.1. Фонд прибутку, що розподіляється;
10.10.2. Фонд виробничого розвитку;
10.10.3. Фонд соціального забезпечення;
10.10.4. Фонд участі персоналу в прибутках Товариства;
10.10.5. Інші фонди.
Порядок їх утворення та використання визначається положеннями про них, які затверджуються рішенням Загальних зборів Учасників.
10.11. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та права на майно, в тому числі права на інтелектуальну власність.
10.12. Майно Товариства підлягає страхуванню за рішенням Загальних зборів Учасників.

11. ПРИБУТКИ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

11.1. Прибуток, що залишився у Товаристві після сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджетів та державних цільових фондів, проведення розрахунків з кредиторами та відрахувань до фондів Товариства, розподіляється між Учасниками пропорційно розміру внеску кожного з них в Статутний капітал Товариства.
11.2. Збитки, що виникають в процесі діяльності Товариства, відшкодовуються за рахунок коштів резервного фонду Товариства.

12. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

12.1. Органами управління та контролю Товариством є:
12.1.1. Загальні збори Учасників;
12.1.2. Директор;
12.1.3. Ревізійна комісія.
12.2. За рішенням Загальних зборів Учасників функції фінансового контролю i ревізії господарської діяльності Товариства можуть бути передані на договірній основі аудиторській організації.

13. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

13.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників. Загальні збори Учасників складаються із Учасників, або призначених ними представників.
13.2. Представники Учасників – юридичних осіб діють на основі доручення, виданого відповідним Учасником.
13.3. Представником Учасника – фізичної особи може бути особа, що діє на підставі доручення фізичної особи-Учасника.
13.4. Представники можуть бути призначеними на визначений строк. Доручення на представництво Учасника та голосування від його імені повинно бути зареєстроване Директором. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника в органах управління Товариством, сповістивши про це Директора у письмовій формі шляхом звернення до початку Зборів. Якщо Учасник не може бути присутнім, не видасть доручення чи відкличе існуюче, то він вважається таким, що не брав участі в голосуванні.
13.5. На Загальних зборах Учасників обирають Голову перед початком кожного засідання з числа присутніх учасників чи їх представників. Загальні збори Учасників приймають рішення на своїх засіданнях. Рішення Загальних зборів Учасників можуть бути прийняті шляхом письмового опитування з будь-якого питання.
13.6. Дата i місце проведення Загальних зборів Учасників та порядок денний повідомляється письмово всім Учасникам не пізніше ніж за тридцять днів до дати початку Зборів. На засіданнях ведуться протоколи, які підписуються головуючим i всіма присутніми Учасниками. В голосуванні приймають участь тільки Учасники /їх представники/. Рішення на Загальних зборах Учасників приймаються простою більшістю голосів присутніх Учасників. Кількість голосів кожного із Учасників визначається у вiдповiдностi з розміром часткової участі в Статутному капіталі Товариства за принципом: одна частка – один голос.
13.7. Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на їх засіданні присутні Учасники /представники Учасників/, що володіють у сукупності більш як 60% голосів.
13.8. Загальні збори Учасників можуть бути звичайними i позачерговими.
13.8.1. Загальні збори Учасників скликаються не рідше двох разів на рік для розгляду та затвердження річного звіту i балансу Товариства, визначення основних напрямків діяльності, розподілу прибутку та інших питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів Учасників.
13.8.2. Якщо присутні на Загальних зборах Учасників в сукупності складають менше 60% плюс 1 голос, то оголошуються повторні Збори не пізніше, ніж через 30 днів після Зборів, що не відбулися.
13.8.3. Позачергові Загальні збори Учасників скликаються:
13.8.3.1. Директором Товариства для вирішення справ, потребуючих негайного розгляду;
13.8.3.2. за пропозицією Ревізійної комісії;
13.8.3.3. за пропозицією Учасників, що мають в сукупності більше 10% голосів.
13.8.4. позачергові Загальні збори Учасників скликаються в строк, не пізніше 20 днів після наданої пропозиції.
13.9. До компетенції Загальних зборів Учасників належать питання:
13.9.1. внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його Статутного капіталу;
13.9.2. визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
13.9.3. виключення Учасника з Товариства;
13.9.4. визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
13.9.5. утворення і відкликання виконавчого та інших органів Товариства;
13.9.6. встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
13.9.7. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
13.9.8. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління товариства;
13.9.9. затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства;
13.9.10. визначення умов оплати праці посадових осіб товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
13.9.11. затвердження річних результатів діяльності товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
13.9.12. про передачу часток /їх частин/ Учасника іншим Учасникам чи третім особам;
13.9.13. вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
13.9.14. залучення Товариством кредитів;
13.9.15. прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення лiквiдацiйної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
13.9.16. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Товариства для представлення інтересів учасників у випадках, передбачених законом.
13.10. Питання зазначені в п.п. 13.9.1, 13.9.2., 13.9.3., 13.9.7., 13.9.5., 13.9.11., 13.9.13., 13.9.15., 13.9.16., відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Учасників і не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу Товариства.
13.11. Рішення по п.п. 13.9.1, 13.9.2, 13.9.3. вважаються прийнятими, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 % загальної кількості голосів учасників Товариства. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів.
13.12. Загальні збори Учасників можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції виконавчого органу товариства, крім питань виключної компетенції Загальних зборів Учасників.
13.13. Питання, не врегульовані цим Статутом, вирішуються у вiдповiдностi з чинним законодавством.

14. ДИРЕКТОР

14.1. Директор, при його відсутності заступник директора – виконавчий орган Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю згідно компетенції, та діє в відповідності з чинним законодавством.
14.2. Директор призначається і звільняється від посади Загальними зборами Учасників Товариства.
14.3. Директор організує роботу Товариства і несе персональну відповідальність за його діяльність.
14.4. Директор в межах своєї компетенції, має право без довіреності вчинювати від імені Товариства будь-які юридичні акти, в тому числі правочини. Виконавчо-розпорядчі функції Директор може виконувати самостійно або призначити заступників та визначити їх компетенцію. Заступники директора здійснюють діяльність в межах своєї компетенції та несуть відповідальність за стан роботи на відповідних ділянках діяльності Товариства незалежно від персональної відповідальності Директора за діяльність Товариства в цілому.
14.5. Директор:
14.5.1. діє від імені Товариства, представляє його в установах, підприємствах, організаціях, як на Україні, так і за кордоном;
14.5.2. розпоряджається майном Товариства у відповідності з чинним законодавством та цим Статутом;
14.5.3. приймає та звільняє з роботи трудовий колектив Товариства, вирішує питання стимулювання праці;
14.5.4. видає накази та розпорядження, обов`язкові для трудового колективу Товариства;
14.5.5. виконує інші функції, що випливають з цього Статуту.
14.6. Право першого підпису від імені Товариства мають:
14.6.1. Директор, заступник директора або особа, яка спеціально уповноважена ним.

15. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

15.1. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Директора здійснює Ревізійна комісія в складі трьох членів, яка відповідає за свою діяльність перед Загальними зборами Учасників i представляє йому звіти про проведення ревізії.
15.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами Учасників із числа компетентних спецiалiстiв строком на три роки.
15.3. До обов’язків Ревізійної комісії входить перевірка звітів, балансу, каси та майна, рахунків, обліку, звітності i всього діловодства Товариства.
15.4. Ревізія фінансово-господарської діяльності проводиться за вимогою Загальних зборів Учасників, Директора або 1/3 Учасників, але не рідше ніж 1 раз на рік. Ревізійна комісія забезпечує ведення протоколів своїх засідань, які повинні надаватися на розгляд Загальних зборів Учасників на їх прохання.
15.5. Результати ревізії i пропозиції Ревізійної комісії розглядаються Загальними зборами Учасників.
15.6. Ревізійна комісія має вільний доступ до всієї бухгалтерської інформації та інших документів, що стосуються фінансової діяльності Товариства, а також має право запитувати та отримувати відповіді від Директора стосовно фінансової діяльності Товариства.
15.7. Ревізійна комісія складає висновок по річному звіту i балансу. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори Учасників не мають право затвердити баланс.
15.8. На вимогу будь – кого з учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов’язаного майновими інтересами з Товариством чи з його Учасниками. Витрати, пов’язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка.

16. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

16.1. Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
16.2. Трудовий колектив Товариства користується правами та виконує обов’язки, передбачені законодавством про працю, положеннями цього Статуту та умовами укладеного з ними трудового договору.
16.3. Оплата праці трудового колективу Товариства визначається кінцевим результатом, їх особистим трудовим внеском і максимальним розміром не обмежується.
16.4. За рахунок коштів Товариства для його трудового колективу можуть бути встановлені додаткові пільги, передбачені умовами колективного договору.
16.5. Трудовий колектив Товариства приймається на роботу і звільняється з неї Директором Товариства.
16.6. Державне соціальне страхування трудового колективу Товариства та його пенсійне забезпечення проводиться у відповідності з нормами, встановленими діючим законодавством.
16.7. Для виконання договірних робіт Товариство може створювати тимчасові підрядні та інші колективи, що працюють на основі цивільно-правових договорів, а також використовувати працю індивідуальних підрядників з залученням виконавців як зі сторони, так і з числа працівників Товариства.
16.8. За рішенням Загальних зборів Учасників Товариство може передавати у власність трудового колективу Товариства частину чистого прибутку, в тому числі у вигляді готівки чи іншого майна. Порядок розподілу цієї частини прибутку визначається Загальними зборами Учасників Товариства.
16.9. Всі питання, пов’язані з трудовим колективом Товариства і не врегульовані цим Статутом, регулюються нормами законодавства про працю.

17. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

17.1. Учасники домовились, що всі розбіжності та спори між Учасниками, будуть вирішуватись шляхом переговорів та взаємних консультацій. Жоден з Учасників не розпочинає судовий процес, якщо невирішене питання не було спочатку подано для мирного вирішення шляхом консультацій між Учасниками. Якщо така розбіжність або претензія не вирішується шляхом консультацій протягом 30 (тридцяти) днів після письмового прохання одного із Учасників стосовно мирного вирішення, тоді будь-який з Учасників може розпочати судовий процес стосовно такого питання.
17.2. Стосунки, що неурегульовані Учасниками у цьому Товаристві шляхом мирних переговорів, регулюються нормами законодавства України.
17.3. Учасники продовжують виконувати свої зобов’язання за цим Статутом протягом розгляду справи у судовому порядку до вирішення спірного питання.

18. ЗАСТОСОВУВАНЕ ПРАВО

18.1.З усіх питань створення та діяльності Товариства на території України та до правовідносин, які випливають з цього Статуту, застосовується матеріальне та процесуальне право України.

19. ГОСПОДАРСЬКА, ФІНАНСОВА I ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

19.1. Товариство самостійно планує свою діяльність i визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію (надані послуги), соціального розвитку Товариства, підвищення доходів Учасників та працівників Товариства.
19.2. Основним показником, що характеризує діяльність Товариства, є прибуток.
19.3. Порядок обчислення оподаткованого прибутку, розмір ставок податку та інші питання, пов’язані з оподаткуванням Товариства, регулюються чинним законодавством України.
19.4. Товариство приймає на роботу працівників на підставі угод та контрактів.
19.5. Форми, системи i розміри оплати праці штатних працівників встановлюються Товариством самостійно.

20. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

20.1. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється на основі валютної самоокупності та самофінансування.
20.2. У сфері зовнішньоекономічної діяльності Товариство здійснює:
20.2.1. Експорт проектно-кошторисного та фінансово-економічного сервісу;
20.2.2. Експорт товарів та послуг власного виробництва;
20.2.3. Експорт товарів та послуг невласного виробництва без переходу права власності;
20.2.4. Експорт товарів та послуг невласного виробництва з переходом права власності;
20.2.5 .Імпорт товарів та послуг для власних потреб;
20.2.6. Імпорт товарів та послуг не для власних потреб без переходу права власності;
20.2.7. Імпорт товарів та послуг не для власних потреб з переходом права власності.
20.3. Товариство може здійснювати свої операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) на договірних засадах, як самостійно, так i через відповідні зовнішньоторговельні організації.
20.4. Кошти в іноземній валюті, отримані від експорту продукції (товарів, робіт, послуг) Товариство може використовувати на імпорт обладнання, сировини, матеріалів, іншої продукції (товарів, робіт, послуг), необхідної для розвитку Товариства, збільшення доходів Учасників, на зміцнення матеріально-технічної бази, соціально-культурної сфери.
20.5. Для виконання статутних завдань Товариство самостійно відряджає за кордон своїх працівників.
20.6. Товариство має право відряджати за кордон осіб для підвищення кваліфікації, та отримання ними спеціальної освіти.

21. ПОВІДОМЛЕННЯ

21.1. Повідомлення, що направляються у відповідності до цього Статуту, повинні бути виконані у письмовій формі і будуть вважатися поданими належним чином, якщо вони надіслані телеграфом, рекомендованим листом або доставлені особисто за місцезнаходженням (юридичними адресами) Учасників під підпис. При зміні місцезнаходження (юридичної адреси) будь–кого з Учасників Товариства, про це Учасник має повідомити Товариству у термін не пізніше ніж 5 робочих днів від дня коли відбулась така зміна.
21.2. Датою відправлення повідомлення та сповіщення вважається дата штемпеля поштового відомства за місцем їх відправлення, або дата їх відправлення по телексу чи телефаксу.
21.3. Такі самі правила діють і по відношенню до повідомлень, які направляються Учасниками Товариству і навпаки.

22. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

22.1. Товариство веде бухгалтерський, податковий облік та статистичну звітність у встановленому порядку, представляє звіти в державні органи та несе відповідальність за їх достовірність.
22.2. Оперативний, бухгалтерський, податковий та статистичний облік i звітність у Товаристві ведеться згідно з нормами, що діють в Україні. Порядок обігу документів в Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Директором Товариства.
22.3. Вiдповiдальнiсть за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Директора Товариства.
22.4. Операційний рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.
22.5. Річний звіт по операціях Товариства та баланс складаються в Товаристві у строки, визначені законодавством i з висновком Ревізійної комісії мають бути подані на затвердження Загальними зборами Учасників.
22.6. Товариство та його посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.
22.7. Ревізії та перевірки діяльності Товариства здійснюються його Ревізійною комісією, а також, в установленому законом порядку, державними органами, аудиторськими фірмами, в межах їх компетенції. Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Товариства.

23. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

23.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його злиття, приєднання, поділу або перетворення чи лiквiдацiї.
23.2. Припинення діяльності Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів Учасників.
23.3. При припиненні діяльності Товариства вся сукупність прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
23.4. При припиненні діяльності шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення Товариства вносяться необхідні зміни в установчі документи Товариства, в реєстраційну картку державної реєстрації, а при лiквiдацiї – відповідний запис в державному реєстрі.
23.5. Товариство ліквідується:
23.5.1. за рішенням Загальних зборів Учасників, в тому числі у зв’язку із закінченням строку, на який було створено Товариство, досягненням мети, для якої його створено,
23.5.2. за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом.
23.5.3. на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
23.6. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Товариства, зобов’язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що Товариство перебуває у процесі припинення.
23.7. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Товариства, призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісію з припинення Товариства (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення діяльності Товариства.
Виконання функцій комісії з припинення діяльності Товариства може бути покладено на Директора Товариства.
23.8. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Комісія виступає в суді від імені Товариства, яке припиняється.
23.9. Комісія з припинення діяльності Товариства поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію Товариства, що припиняється, повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення діяльності Товариства. Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення діяльності Товариства.
Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення діяльності Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.
Якщо правонаступниками Товариства є кілька юридичних осіб і точно визначити правонаступника щодо конкретних обов’язків Товариства, що припинилася, неможливо, юридичні особи – правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами Товариства, що припинилася.
23.10. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, що ліквідується, перелік пред’явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками Товариства або органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.
23.11. Виплата грошових сум кредиторам Товариства, що ліквідується, провадиться у порядку черговості, встановленої відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів четвертої черги, виплати яким провадяться зі спливом місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу. В разі недостатності у Товаристві, що ліквідується, грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.
23.12. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується учасниками Товариства або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.
23.13. Наявні у Товариства грошові кошти, включаючи готівку від розпродажу його майна при лiквiдацiї, після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці трудового колективу Товариства та іншими кредиторами, розподіляється лiквiдацiйною комісією між Учасниками пропорційно їх частковій участі в Статутному капіталі Товариства.
23.14. Товариство є ліквідованою з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення
23.15. Лiквiдацiйна комісія несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, спричинену Товариству, а також третім особам у вiдповiдностi з цивільним законодавством України.

24. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

24.1. Учасники будуть докладати всіх зусиль для того, щоб вирішувати всі спори між собою шляхом переговорів та взаємних консультацій.
24.2. Якщо Учасники не дійдуть до згоди, то спори між ними вирішуються у відповідності з чинним законодавством України.
24.3. Якщо одне з положень Статуту стає недійсним, це не стосується решти пунктів Статуту. Недійсне положення замінюється новим, допустимим у правовому відношенні, або виключається.
24.4. Внесення змін i доповнень до Статуту проводиться за рішенням Загальних зборів Учасників.

25. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

25.1.Учасники Товариства на період участі в цьому Товаристві та після виходу з нього протягом п’яти років зобов’язані зберігати сувору конфіденційність одержаної від іншої сторони комерційної, фінансової, технологічної та іншої інформації та вживати всіх можливих заходів для охорони одержаної інформації від розголошення, в тому числі колишніми та нинішніми працівниками Товариства.
25.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, а також відомості, які не становлять комерційної таємниці, однак є конфіденційними, порядок їх захисту визначаються Дирекцією Товариства.
25.3. Під комерційною таємницею маються на увазі відомості, пов’язані з управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.
25.4.При вирішенні питання про комерційну таємницю, неправомірними вважаються як дії та бездіяльність, які завдали шкоди, так і дії чи бездіяльність, що могли завдати шкоди.
25.5. Розголошенням комерційної таємниці є ознайомлення іншої особи без згоди Товариства, з відомостями, що відповідно до рішення Дирекції Товариства становлять комерційну таємницю. Такі відомості можуть бути довірені Учаснику та/або посадовим особам Товариства у встановленому порядку або стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
25.6. Учасники, посадові особи, а також працівники Товариства зобов’язуються не розголошувати будь-яку іншу інформацію, розголошення якої може привести до заподіяння майнової шкоди та шкоди діловій репутації Товариства.
25.7. Учасники, посадові особи, а також працівники Товариства несуть відповідальність за неправомірне використання комерційної таємниці, тобто використання або врахування під час планування чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу Товариства неправомірно здобутих відомостей, що становлять комерційну таємницю.
25.8. Товариство має право повідомити уповноважені державні органи про неправомірні дії Працівника, які можуть стати підставою для відкриття кримінальної справи за фактом вчинення злочину.
25.9. Умови зберігання конфіденційності не розповсюджуються на:
25.9.1. Інформацію, яка на момент її розкриття стала загальним здобутком не з вини Учасника;
25.9.2. Інформацію, яка була відома Учаснику із зовнішніх джерел, до її розкриття іншим Учасником;
25.9.3.нформацію, розкриту у відповідь на офіційний запит, який надійшов від урядових органів,
судів чи інших органів, яким Учасники підзвітні.

26. ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ

Призвище Ім`я По батькові ________________________________________

Призвище Ім`я По батькові ________________________________________

Добавить комментарий

Выполненный объект

УслугаИнженер технического надзора

Реклама

 
Интернет реклама УБС

Логин

Выполненный объект