Текущий объект

строительство коттеджа

Список документов

Список чинних на 01.01.2010 р. будівельних нормативних документів у вільному доступі

У переліку використовуються такі умовні позначення:

 • ДСТУ Б – державний (національний) стандарт України, прийнятий Мінрегіонбудом України
 • ДСТУ – державний (національний) стандарт України, прийнятий Держспоживстандартом України
 • ДБН – державні (національні) будівельні норми України
 • РСТ – республіканський стандарт (колишньої УРСР, дію якого не скасовано)
 • РСН – республіканські будівельні норми (колишньої УРСР, дію яких не скасовано)
 • ГОСТ – государственный стандарт (стандарт колишнього СРСР, дію якого в Україні не скасовано)
 • СТ СЭВ – стандарт СЭВ (стандарт колишньої РЕВ, дію якого в Україні не скасовано)
 • СНиП – строительные нормы и правила (колишнього СРСР, дію яких в Україні не скасовано)
 • РНиП – реставрационные нормы и правила (колишнього СРСР, дію яких в Україні не скасовано)
 • СН – строительные нормы (колишнього СРСР, дію яких в Україні не скасовано)
 • МСН – межгосударственные строительные нормы (чинні в СНД, до дії яких приєдналась Україна)
 • МРД – межгосударственный руководящий документ (чинний в СНД, до дії якого приєдналась Україна.

Чинні Державні (Національні) Нормативні документи у галузі будівництва та промисловостібудівельних матеріалів

(за класифікацією Мінрегіонбуду України)

Класифікація Мінрегіонбуду України нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

 

Шифр Найменування класів, підкласів та комплексів документів
A. Організаційно-методичні нормативні документи
A1. Стандартизація, нормування, сертифікація і метрологія
А 1.1. Система стандартизації та нормування у будівництві
А 1.2. Система сертифікації продукції в будівництві
А 1.3. Система метрологічного забезпечення в будівництві
А 2. Вишукування, проектування і територіальна діяльність
А2.1. Вишукування
А 2.2. Проектування
А 2.3. Територіальна діяльність в будівництві
А 2.4. Система проектної документації для будівництва
A3. Виробництво продукції в будівництві
А3.1. Управління, організація і технологія
А 3.2. Система стандартів безпеки праці
А 3.3. Система технологічної документації в будівництві
Б. Містобудівні нормативні документи
Б 1. Містобудівна документація та інформаційне забезпечення
Б 1.1. Система містобудівної документації
Б 2. Планування та забудова територій і населених пунктів
Б 2.1. Регіональне планування і розміщення об’єктів містобудування
Б 2.2. Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій
Б 2.3. Планування і забудова сільських поселень
В. Технічні нормативні документи
В 1. Загальнотехнічні вимоги до життєвого середовища та продукції будівельного призначення
В 1.1. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі
В 1.2. Система надійності та безпеки в будівництві
В 1.3. Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві
В 1.4. Система радіаційної безпеки в будівництві
В 2. Об’єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення
В 2.1. Основи та фундаменти споруд
В 2.2. Будинки і споруди
В 2.3. Споруди транспорту
В 2.4. Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки
В 2.5. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж
В 2.6. Конструкції будинків і споруд
В 2.7 Будівельні матеріали
В 2.8. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент
В 3. Експлуатація, ремонт, реставрація та реконструкція
В 3.1 Експлуатація конструкцій та інженерного обладнання споруд, зовнішніх мереж
В 3.2. Реконструкція, ремонт, реставрація об’єктів будівництва
Г. Рекомендовані нормативні документи, посібники
Г1. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи
Д. Кошторисні норми та правила
Д1. Організація робіт з кошторисного нормування
Д 1.1. Кошторисна документація
Д 1.2. Вартість будівництва об’єктів і робіт
Д2. Кошторисні норми
Д2.1. Кошторисні норми на проектне-вишукувальні роботи
Д 2.2. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи
Д 2.3. Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування
Д2.4. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи
Д2.5. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи
Д2.6. Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи
Д2.7 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів
Позначення Назва Додаткові дані

А.ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

А 1.СТАНДАРТИЗАЦІЯ, НОРМУВАННЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ І МЕТРОЛОГІЯ

А 1.1.Система стандартизації та нормування у будівництві (ССНБ)

МСН 1.01-01-96 Система межгосударственных нормативных документов в строительстве. Основные положения Чинні з 01.06.97р. На заміну МДС-2
МРД 1.01-201-96 Порядок финансирования работ по межгосударственной стандартизации и техническому нормированию в строительстве Чинний з 01.06.97 р. На заміну МДС-3
ДБН А.1.1-1-93 Основні положення Чинні з 01.07.93 р. На заміну СНиП 1.01.01-82
ДБН А.1.1-1-2009 Система  нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення Чинний з 01.07.2010 р.
ДБН А.1.1-2-93 Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів Чинні з 01.07.93 р. На заміну СНиП 1.01.02-83. Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р.
Замінюється з 01.01.2010 р. на ДСТУ Н Б А.1.1-91:2008
ДБН А.1.1-3-93 Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів Чинні з 01.07.93 р. На заміну СНиП 1.01.03-83. Зміна № 1 чинна з 01.10.2005р.
Замінюється з 01.01.2010 р. на  ДСТУ Н Б А.1.1-92:2008
ДСТУ Б А.1.1-5-94 Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні властивості будівельних матеріалів. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-6-94 Теплофізичні випробування матеріалів. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-7-94 Метод термічного аналізу матеріалів. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-8-94 Метод рентгеноструктурного аналізу матеріалів. Апаратурне оформлення. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-9-94 Метод електронної мікроскопії матеріалів. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-10-94 Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури матеріалів. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше
ДСТУ БА.1.1-11-94 Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше
ДСТУ БА.1.1-12-94 Вироби будівельного призначення з мінерального волокна. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше
ДСТУ БА.1.1-13-94 Матеріали дрібноштучні стінові. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-14-94 Вироби керамічні личкувальні. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-15-94 Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-16-94 Черепиця керамічна та бетонна. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-17-94 Вироби керамічні кислототривкі, каналізаційні та дренажні. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-18-94 Лінолеум. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-19-94 Перліт. Матеріали та вироби перлітові. Терміни та визначення. Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-20-94 Крейда природна, мука вапнякова і доломітова. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-21-94 Скло та вироби зі скла будівельного призначення. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-22-94 Скло будівельне листове прокатне і тягнуте. Технологія виготовлення. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-23-94 Засоби пакетування та контейнери для будівельних матеріалів і виробів. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-24-94 Місцеві будівельні матеріали. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-25-94 Грунти. Терміни та визначення Чинний з 01.10.94 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-26-94 Відходи промисловості для будівельних виробів. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-27-94 Матеріали будівельні. Дефекти. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-28-94 Вироби полімерні погонажні профільні та оздоблювальні стінові (рулонні і листові). Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-29-94 Мастики покрівельні, гідро- і пароізоляційні та приклеювальні. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-30-94 Вермикуліт. Матеріали та вироби на його основі. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-31-94 Сировина глиниста для виробництва штучних пористих заповнювачів. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-32-94 Вироби будівельного призначення із природного каменю. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-33-94 Вироби гіпсові звукопоглинаючі та звукоізоляційні. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-34-94 Вироби санітарно-технічні керамічні. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-35-94 Бетон легкий на пористих заповнювачах. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-36-94 Гіпс та інші місцеві в’яжучі. Гіпс сиромолотий. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-37-94 Каолін збагачений для керамічних виробів. Терміни та визначення Чинний з 01,01.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-38-94 Будівельні вироби з пористої кераміки. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-39-94 Методи контролю якості сировини та будівельних матеріалів. Дилатометрія, калориметрія і колориметрія. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-40-94 Поляризаційно-оптичні вимірювання напруги будівельних матеріалів і конструкцій. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-41-94 Сировина природна для виробництва силікатних виробів. Вироби вапняно-кремнеземисті. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-42-94 Сировина природна неглиниста для виробництва штучних пористих заповнювачів. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-43-94 Ресурсозбереження. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-44-94 Сировина мінеральна для виробництва в’яжучих речовин. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р.Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-45-94 Покриття лакофарбові будівельні. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-46-94 Матеріали будівельні. Методи визначення мінералогічного складу. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-47-94 Хімічні добавки для бетонів. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-48-94 Матеріали будівельні. Методи визначення теплофізичних властивостей. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-49-94 Матеріали будівельні. Методи фізико-хімічних досліджень. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-50-94 Добавки активні мінеральні. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-51-94 Реологічні властивості цементних паст і розчинів. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-52-94 Матеріали будівельні. Методи визначення дисперсності в’яжучих речовин. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-53-94 Методи визначення пористості. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-54-94 Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-55-94 Природні піски для виробництва будівельних матеріалів. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-56-94 Гірські породи для виробництва нерудних будівельних матеріалів. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-57-95 Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. Складування, зберігання та транспортування матеріалів і напівфабрикатів. Терміни та визначення Чинний з 01.07.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-58-95 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. В’яжучі системи. Терміни та визначення Чинний з 01.07.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-59-95 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Бетонні, розчинові суміші та бетони. Терміни та визначення Чинний з 01.07.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-60-95 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Арматурні вироби та закладні елементи. Терміни та визначення Чинний з 01.07.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-61-95 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Формування виробів. Терміни та визначення Чинний з 01.07. 95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-62-95 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Теплова обробка виробів. Терміни та визначення Чинний з 01.07.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-63-95 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Розпалубнення, доводка, складування та зберігання виробів. Терміни та визначення Чинний з 01.07.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-64-95 Будівельні матеріали, бетони та вироби. Контроль якості технологічних процесів і продукції. Терміни та визначення Чинний з 01.07.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-65-95 Система технічного обслуговування і ремонту будівельних машин. Терміни та визначення Чинний з 01.07.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-66-95 Капітальні вкладення, основні фонди. Терміни та визначення Чинний з 01.07.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-68-95 Конкурентоспроможність і товаропросу-вання будівельних матеріалів та виробів на зовнішніх ринках. Терміни та визначення Чинний з 01.07.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-69-99 Заповнювачі пористі. Терміни та визначення Чинний з 01.09.99 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-70-2000 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Форми для виготовлення бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення Чинний з 01.07.2001 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-71-2000 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Обладнання для виробництва бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення Чинний з 01.07.2001 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.1-72-2000 Екологічні характеристики будівельних матеріалів. Терміни та визначення Чинний з 01.07.2001 р. Введено вперше
ДБН А.1.1-73-2003 Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві Чинні з 01.01.2004 р. На заміну СНиП 5.01.1 8-86
ДСТУ Б А.1.1-74-2004 Вироби замкові і скоб’яні. Терміни та визначення Чинний з 01.10.2004 р. На заміну ГОСТ 27346-87
ДСТУ- Н Б А.1.1-75:2007 Настанова з розроблення технічних умов на добавки для цементів,сухих будівельних сумішей, розчинів і бетонів Чинний з 01.08.2007 р.
ДСТУ Б А.1.1-76:2007 Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення понять Чинний з 01.02.2008 р. Введено вперше
ДСТУ -Н Б А.1.1-77:2007 Настанова. Керівний документ L щодо застосування єврокодів Чинний з 01.07.2008 р. Введено вперше
ДСТУ- Н Б А.1.1-78:2007 Настанова. Керівний документ F. Довговічність за Директивою стосовно будівельних виробів Чинний з 01.07.2008 р. Введено вперше
ДСТУ-Н Б А.1.1-79:2007 Настанова. Керівний документ І щодо застосування статті 4 (4) Директиви стосовно будівельних виробів Чинний з 01.07.2008 р. Введено вперше
ДСТУ- Н Б А.1.1-80:2007 Настанова. Керівний документ J щодо перехідних мір відповідно до Директиви стосовно будівельних виробів Чинний з 01.07.2008 р. Введено вперше
ДСТУ- Н Б А.1.1-81:2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Настанова із застосування термінів основних вимог до будівель і споруд згідно з тлумачними документами Директиви Ради Європи 89/106/ЄСС Чинний з 01.10.2008 р. Введено вперше
ДСТУ- Н Б А.1.1-82:2008 Настанова. Керівний документ  А щодо призначення  нотифікованих органів по роботі з Директивою стосовно будівельних виробів Чинний з 01.01.2009 р. Введено вперше
ДСТУ- Н Б А.1.1-83:2008 Настанова. Керівний документ  В щодо визначення контролю виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби Чинний з 01.01.2009 р. Введено вперше
ДСТУ- Н Б А.1.1-84:2008 Настанова. Керівний документ  С щодо поводження з комплектами та системами за Директивою стосовно будівельних виробів Чинний з 01.01.2009 р. Введено вперше
ДСТУ-Н Б А.1.1-85:2008 Настанова. Керівний документ  Н щодо узгодження підходів відносно небезпечних речовин за Директивою стосовно будівельних виробів Чинний з 01.01.2009 р. Введено вперше
ДСТУ- Н Б А.1.1-86:2008 Настанова. Керівний документ Е щодо рівнів та класів згідно Директиви стосовно будівельних виробів. Чинний з 01.03.2009 р. Введено вперше.
ДСТУ-Н Б А.1.1-87:2008 Настанова. Керівний документ G. Європейська система класифікації будівель-них виробів при вогневих впливах на них Чинний з 01.03.2009 р. Введено вперше.
ДСТУ-Н Б А.1.1-88:2008 Настанова. Керівний документ D.СЄ Маркування згідно Директиви стосовно будівельних виробів. Чинний з 01.03.2009 р. Введено вперше.
ДСТУ-Н Б А.1.1-89:2008 Настанова. Керівний документ К. Системи оцінки відповідності, роль та завдання нотифікованих органів у сфері директиви стосовно будівельних виробів. Чинний з 01.03.2009 р. Введено вперше.
ДСТУ–Н Б А.1.1-90:2008 Настанова. Керівний документ М щодо оцінки відповідності за Директивою стосовно будівельних виробів: початкове випробування типу виробу та контроль виробництва на підприємстві. Чинний з 01.03.2009 р. Введено вперше.
ДСТУ- Н Б А.1.1-91:2008 Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм Чинний з 01.01.2010 р. На заміну ДБН А.1.1-2-93
ДСТУ- Н Б А.1.1-92:2008 Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм Чинний з 01.01.2010 р. На заміну ДБН А.1.1-3-93
ДСТУ 2388-94 Системи вентиляційні. Терміни та визначення Чинний з 01.01.99 р.
ДСТУ 2411-94 Дробарки. Терміни та визначення Чинний з 01.01.95 р.
ДСТУ 2460-94 Устаткування для виготовлення об’ємних залізобетонних блоків. Терміни та визначення Чинний з 01.01.96 р.
ДСТУ 2469-94 Катки дорожні. Терміни та визначення Чинний  з 01.01.95 р.
ДСТУ 2569-94 Водопостачання і каналізація. Терміни та визначення Чинний з 01.07.99 р.
ДСТУ 3061-95 Машини для улаштування бетонних покриттів. Терміни та визначення Чинний з 01.07.96 р.
ДСТУ 3091-95 Установки асфальтозмішувальні. Терміни та визначення Чинний з 01.07.96 р.
ДСТУ 3097-95 Обладнання для заготовлювання арматурних сталі та сіток. Терміни та визначення Чинний з 01.07.96 р.
ДСТУ 3241-95 Лінії формувальні для виготовлення залізобетонних виробів. Терміни та визначення Чинний з 01.07.96 р.
ДСТУ 3312-96 Трубоукладачі. Терміни та визначення Чинний з 01.07.95 р.
ДСТУ 3313-96 Автогрейдери. Терміни та визначення Чинний з 01.01.97 р.
ДСТУ 3552-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Терміни та визначення Чинний з 01.01.98 р.
ДСТУ ISO 3649-2003 Обладнання для очищення повітря або інших газів. Словник термінів Чинний з 01.01.2005 р.

А 1.2.Система сертифікації продукції у будівництві (ССПБ)

ДСТУ Б А.1.2-1:2007 Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення Чинний з 01.07.2008 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.1.2-2:2009 Оцінювання відповідності у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам Чинний з 01.07.2010 р.
ДСТУ Б А.1.2-3:2009 Оцінювання відповідності у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок розгляду та критерії аналізування документів з під час призначення органів з оцінювання відповідності Чинний з 01.07.2010 р.
ДСТУ Б А.1.2-4:2009 Оцінювання відповідності у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Реєстр декларацій відповідності, сертифікатів та бланки документів Чинний з 01.07.2010 р.
ДСТУ Б А.1.2-5:2009 Оцінювання відповідності у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Вимоги до персоналу та порядок його сертифікації (атестації) Чинний з 01.07.2010 р.

А 1.3. Система метрологічного забезпечення у будівництві (СМЗБ)

Вверх, к списку разделов

Позначення Назва Додаткові дані

А 2. ВИШУКУВАННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

А 2.1. Вишукування

ДБН А 2.1-1-2008 Вишукування. Інженерні вишукування  для будівництва Чинні з 01.07.2008 р. На заміну СНиП 01.02.07-87

А 2.2. Проектування

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд Чинні з 01.04.2004 р. На заміну ДБН А.2.2-1-95
ДБН А.2.2-2-96 Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва Чинні з 01.01.97 р. Введено вперше. Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р.
ДБН А.2.2-3-2004 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва Чинні з 01.07.2004 р. На заміну ДБН А.2.2-3-97
ДБН А.2.2-4-2003 Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд Чинні з 01.10.2003 р. На заміну СНиП 1.06.05-85
ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції Чинний з 01.07.2008 р.
ДБН А.2.2-6:2008 Склад, зміст, порядок  розроблення, погодження і затвердження науково-проектної  документації  для  реставрації об’єктів  нерухомої  культурної спадщини Чинні з 01.01.2009 р. На заміну РНіП 102-84

А 2.3. Територіальна діяльність у будівництві

ДБН А.2.3-1-99 Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення Чинні з 01.01.2000 р. На заміну ДБН 361-92. Зміна № 1 чинна з 01.01.2001 р. Зміна № 2 чинна з 01.04.2001 р. Зміна № 3 чинна з 01.11.2002 р.Зміна № 4 чинна з 01.12.2002 р. Зміна № 5 чинна з 01.10.2005 р.

А 2.4. Система проектної документації для будівництва (СПДБ)

ДСТУ Б А.2.4-1-95(ГОСТ 21.206-93) Система проектної документації для будівництва. Умовні позначення трубопроводів Чинний з 01.03.95 р. На заміну ГОСТ 21.106-78
ДСТУ Б А.2.4-2-95(ГОСТ 21.204-93) Умовні графічні позначення і зображення еле-ментів генеральних планів та споруд транспорту Чинний з 01.07.95 р. На заміну ГОСТ 21.108-78
ДСТУ Б А.2.4-3-95(ГОСТ 21.408-93) Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів Чинний з 01.07.95 р. Введено вперше. Поправка–БУ № 5-1997
ДСТУ Б А.2.4-4-99(ГОСТ 21.101-97) Основні вимоги до проектної та робочої документації Чинний з 01.10.99 р. На заміну ДСТУ Б А.2.4-4-95 (ГОСТ 21.101-93). Поправка-Збірник змін за 2003 р.
ДСТУ Б А.2.4-5-95(ГОСТ 21.001-93) Система проектної документації для будівництва. Загальні положення Чинний з 01.07.95 р. На заміну ГОСТ 21.001-77
ДСТУ Б А.2.4-6-95(ГОСТ 21.508-93) Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об’єктів Чинний з 01.07.95 р. На заміну ГОСТ 21.508-85
ДСТУ Б А.2.4-7-95(ГОСТ 21.501-93) Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень Чинний з 01.07.95р. На заміну ГОСТ 21.107-78, ГОСТ 21.501-80, ГОСТ 21.502-78, ГОСТ 21.503-80.Зміна № 1, що діє тільки в Україні, чинна з 01.04.98 р. Поправки– БУ № 6-2000; Збірник змін за 2002 рік
ДСТУ Б А.2.4-8-95(ГОСТ 21.205-93) Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем Чинний з 01.07.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.2.4-9-95(ГОСТ 21.405-93) Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання і трубопроводів Чинний з 01.07.95 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.2.4-10-95(ГОСТ 21.110-95) Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів Чинний з 01.04.96 р. На заміну ГОСТ 21.109-80, ГОСТ 21.110-82, ГОСТ 21.111-84
ДСТУ Б А.2.4-1:2009 Умовні позначення трубопроводів та їх елементів
ДСТУ Б А.2.4-2:2009 Умовні графічні позначення і зображення еле-ментів генеральних планів та споруд транспорту
ДСТУ Б А.2.4-3:2009 Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів
ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основні вимоги до проектної та робочої документації
ДСТУ Б А.2.4-5:2009 Загальні положення
ДСТУ Б А.2.4-6:2009 Правила виконання робочої документації генеральних планів
ДСТУ Б А.2.4-7:2009 Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень
ДСТУ Б А.2.4-8:2009 Умовні графічні позначення елементів санітарно-технічних систем
ДСТУ Б А.2.4-9:2009 Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання і трубопроводів
ДСТУ Б А.2.4-10:2009 Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів
ДСТУ Б А.2.4-11:2009 Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів
ДСТУ Б А.2.4-12:2009 Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень
ДСТУ Б А.2.4-13:2009 Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічних вишукувань
ДСТУ Б А.2.4-40:2009 Телекомунікації. Проводові засоби зв’язку. Умовні графічні позначення на схемах та планах
ДСТУ Б А.2 .4-41:2009 Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря. Робочі креслення
ДСТУ Б А.2 .4-42:2009 Телекомунікації. Проводові засоби зв’язку. Робочі креслення
ДСТУ Б А.2 .4-43:2009 Правила виконання проектної та робочої документації металевих конструкцій (ГОСТ 21.502-2007,MOD)
ДСТУ Б А.2.4-11-95(ГОСТ 21.114-95) Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів Чинний з 01.04.96 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.2.4-12-95(ГОСТ 21.606-95) Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень Чинний з 01.04.96 р. Введено вперше. Поправка-Збірник змін за 2001 р.
ДСТУ Б А.2.4-13-97(ГОСТ 21.302-96) Умовні графічні позначення в

документації з інженерно-геологічних вишукувань

Чинний з 01.01.98 р. Введено вперше. Поправка–БУ № 2-1999
ДСТУ Б А.2.4-14-2005 Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання Чинний з 01.07.2005 р. Введено вперше
ДСТУ Б А.2.4-15:2008 Антикорозійний захист конструкцій будівель і споруд. Робочі креслення Чинний з 01.01.2010 р. На заміну  ГОСТ 21.513-63
ДСТУ Б А.2.4-16:2008 Автоматизація технологічних процесів. Зобра-ження умовні приладів і засобів автоматизації в схемах Чинний з 01.01.2010 р. На заміну  ГОСТ 21.404-88
ДСТУ Б А.2.4-17:2008 Правила виконання робочих креслень гідротехнічних споруд Чинний з 01.01.2010 р. На заміну  ГОСТ 21.615-88
ДСТУ Б А.2.4-18:2008 Електричне освітлення території промислових підприємств. Робочі креслення Чинний з 01.01.2010 р. На заміну  ГОСТ 21.607-82
ДСТУ Б А.2.4-19:2008 Зображення умовні графічні електрообладнання і проводок на планах Чинний з 01.01.2010 р. На заміну  ГОСТ 21.614-88
ДСТУ Б А.2.4-20:2008 Правила обліку та зберігання оригіналів проектної документації Чинний з 01.01.2010 р. На заміну  ГОСТ 21.203-88
ДСТУ Б А.2.4-21:2008 Силове електрообладнання. Робочі креслення. Чинний з 01.01.2010 р. На заміну  ГОСТ 21.613-88
ДСТУ Б А.2.4-22:2008 Технологія виробництва. Основні вимоги до робочих креслень Чинний з 01.01.2010 р. На заміну  ГОСТ 21.401-88
ДСТУ Б А.2.4-23:2008 Централізоване управління енергопостачанням. Умовні графічні та літерні позначення виду та змісту інформації Чинний з 01.01.2010 р. На заміну  ГОСТ 21.611-85
ДСТУ Б А.2.4-24:2008 Внутрішнє електричне освітлення. Робочі креслення Чинний з 01.01.2010 р.На заміну  ГОСТ 21.608-84
ДСТУ Б А.2.4-25:2008 Газопостачання. Внутрішні пристрої. Робочі креслення Чинний з 01.01.2010 р. На заміну  ГОСТ 21.609-83
ДСТУ Б А.2.4-26:2008 Газопостачання. Зовнішні газоприводи. Робочі креслення Чинний з 01.01.2010 р. На заміну  ГОСТ 21.610-83
ДСТУ Б А.2.4-27:2008 Інтер’єри. Робочі креслення Чинний з 01.01.2010 р. На заміну  ГОСТ 21.507-81
ДСТУ Б А.2.4-28:2008 Мережі теплові (тепломеханічна частина). Робочі креслення Чинний з 01.01.2010 р. На заміну  ГОСТ 21.605-82
ДСТУ Б А.2.4-29:2008 Автомобільні дороги. Земляне полотно і дорожній одяг. Робочі креслення Чинний з 01.01.2010 р. На заміну  ГОСТ 21.511-83
ДСТУ Б А.2.4-30:2008 Антикорозійний захист технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів. Робочі креслення Чинний з 01.01.2010 р. На заміну  ГОСТ 21.402-83
ДСТУ Б А.2.4-31:2008 Водопостачання і каналізація. Зовнішні мережі. Робочі креслення Чинний з 01.01.2010 р. На заміну  ГОСТ 21.604-82
ДСТУ Б А.2.4-32:2008 Водопровід і каналізація. Робочі креслення Чинний з 01.01.2010 р. На заміну  ГОСТ 21.601-79
ДСТУ Б А.2.4-33:2008 Колії залізничні. Робочі креслення Чинний з 01.01.2010 р. На заміну  ГОСТ 21.510-83
ДСТУ Б А.2.4-34:2008 Правила виконання робочої документації гідромеліоративних лінійних споруд Чинний з 01.01.2010 р. На заміну  ГОСТ 21.616-88
ДСТУ Б А.2.4-35:2008 Нормоконтроль проектної документації. Чинний з 01.01.2010 р. На заміну  ГОСТ 21.002-81
ДСТУ Б А.2.4-36:2008 Приймально-транспортне устаткування. Умовні зображення Чинний з 01.01.2010 р. На заміну  ГОСТ 21.112-87
ДСТУ Б А.2.4-37:2008 Позначення характеристик точності Чинний з 01.01.2010 р. На заміну  ГОСТ 21.113-87
ДСТУ Б А.2.4-38:2008 Позначення умовні графічні у схемах. Устаткування енергетичне Чинний з 01.01.2010 р. На заміну  ГОСТ 21.403-80
ДСТУ Б А.2.4-39:2008 Креслення будівельні. Правила виконання креслень дерев’яних конструкцій Чинний з 01.01.2010 р. На заміну  СТ СЭВ 4409-83
Вверх, к списку разделов

Позначення Назва Додаткові дані

А 3. ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ

А 3.1.Управління, організація і технологія

ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва Чинні з 01.09.96 р. На заміну СНиП 3.01.01-85 Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р.
ДСТУ Б A.3.1-6-96 Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво Чинний з 01.01.97 р. На заміну ГОСТ 15.901-91. Зміна № 1 чинна з 01.03.98 р. Зміна № 2 чинна з 01.10.2005 р.
ДБН А.3.1-7-96 Виробництво бетонних і залізобетонних виробів Чинні з 01.07.97 р. На заміну СНиП 3.09.01-85
ДБН А.3.1-8-96 Проектування підприємств по виробництву залізобетонних виробів Чинні з 01.07.97 р. На заміну ОНТП 07-85
ДБН А.3.1-9-2000 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання Чинні з 01.04.2001 р. На заміну СНиП 3.01.09-84. Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р.
ДСТУ-Н Б А.3.1-10:2008 Настанова з проведення технічного діагностування вертикальних сталевих резервуарів Чинний з 01.07.2009 р. Введено вперше
ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008 Настанова з візуального і вимірювального контролю зварних з’єднань та наплавок металевих конструкцій Чинний з 01.07.2009 р. Введено вперше
PCH 192-86/Госстрой УССР Контроль качества герметизации наружных стыков панельных жилых зданий Чинні з 01.01.87 р.
PCH 335-91/Госстрой УССР Технология и организация производства отделочных работ в жилищно-гражданском строительстве Чинні з 01.07.91 р.
PCH 337-91/Госстрой УССР Правила применения радиоизотопных и зондировочных устройств для контроля качества уплотнения грунтов Чинні з 01.07.91 р.
РСН 350-88/Госстрой УССР Технология облицовки фасадов и внутренних поверхностей зданий плитами из известняка и туфа в зимних условиях Чинні з 01.07.88 р.
ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва Чинний з 01.09.2010 р.
ДСТУ-Н Б A.3.1-6:2009 Настанова з розроблення та поставлення на виробництво продукції будівельного призначення Чинний з 01.10.2010 р.
ДСТУ –Н  Б А.3.1-12:2009 Настанова з організації державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду за виробництвом будівельних матеріалів і виробів Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами Чинний з 01.08.2010 р.

А 3.2. Система стандартів безпеки праці (ССБП)

ДСТУ -Н Б А.3.2-1:2007 Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об’єктів будівництва Чинні з 1.12.2007 р. Введено вперше
РСТ УССР 1987-88 Ремонт міських доріг та тротуарів. Вимоги безпеки Чинні з 01.07.89 р.
РСТ УССР 1988-88 Ремонт міських мостів, шляхопроводів і тунелів. Вимоги безпеки Чинні з 01.07.89 р.
РСТ УССР 1997-90 Роботи по приготуванню асфальтобетонних сумішей. Вимоги безпеки Чинний з 01.01.91 р.
РСТ УССР 1998-90 Роботи по приготуванню дорожніх емульсій і паст. Вимоги безпеки Чинний з 01.01.91р.
РСТ УССР 2004-90 Роботи по приготуванню цементно-бетонних сумішей. Вимоги безпеки Чинний з 01.07.91 р.
РСТ УССР 2005-90 Роботи по приготуванню органічних в’яжучих матеріалів з добавками. Вимоги безпеки Чинний з 01.07.91 р.
ДБН А.3.2-2-2009 Промислова безпека у будівництві. Основні положення
ДСТУ Б А.3.2-3:2009 Роботи з приготування цементобетонних сумішей. Вимоги безпеки Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б А.3.2-4:2009 Роботи з приготування асфальтобетонних сумішей. Вимоги безпеки Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б А.3.2-5:2009 Роботи  з приготування органічних в’яжучих матеріалів з добавками. Вимоги безпеки Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б А.3.2-6:2009 Роботи  з теплової ізоляції обладнання і трубопроводів. Вимоги безпеки Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б А.3.2-7:2009 Роботи  фарбувальні. Вимоги безпеки Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б А.3.2-9:2009 Ремонт міських мостів, шляхопроводів і тунелей. Вимоги безпеки Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б А.3.2-10:2009 Роботи  антикорозійні. Вимоги безпеки Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б А.3.2-11:2009 Роботи  покрівельні та гідроізоляційні. Вимоги безпеки Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Системи вентиляційні. Загальні вимоги Чинний з 01.09.2010 р.
РСТ УССР 2007-90 Роботи по виготовленню залізобетонних та бетонних виробів для ремонту міських доріг, майданів та тротуарів. Вимоги безпеки Чинний з 01.07.91 р.

А 3.3. Система технологічної документації у будівництві (СТДБ)

Вверх, к списку разделов

Позначення Назва Додаткові дані

Б. МІСТОБУДІВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Б 1. МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Б 1.1. Система містобудівної документації (СМБД)

ДБН Б.1-1-93 Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів Чинні з 01.12.93 р. Введено вперше
ДБН Б.1-2-95 Склад, зміст, порядок розробки, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України Чинні з 01.04.96 р. Введено вперше. Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р.
ДБН Б.1-3-97 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів Чинні з 01.12.97 р. Введено вперше Зміна № 1, чинна з 01.02.2009 р.
ДБН Б.1.1-4-2002 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування Чинні з 01.04.2002 р. Введено вперше. Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р.
ДБН Б.1.1-5-2007 I-частина Склад, зміст, порядок розроблення погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту(цивільної оборони) на особливий період у містобудівній документації Чинні з 01.01.200 р. Введено вперше
ДБН Б.1.1-5-2007 II-частина Склад, зміст, порядок розроблення погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту(цивільної оборони) на мирний час у містобудівній документації Чинні з 01.01.200 р. Введено вперше
ДБН Б.1.1-6-2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території району Чинні з 01.04.2008 р. Введено вперше
ДБН Б.1.1-7-2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території сільради Чинні з 01.04.2008 р. Введено вперше
ДБН Б.1.1-4-2009 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування
ДБН Б.1.1-9-2009 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів
ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009 Настанова щодо складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження детального плану території Чинний з 01.07.2009

Б 2. ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ І НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Б 2.1. Регіональне планування і розміщення об’єктів містобудування

Б 2.2. Планування і забудова міст, селищ і функціональних територій

ДБН 360-92** Видання 2002 р. (зі змінами №1-№10) Планування та забудова міських і сільських поселень. Чинний з 19.03.2002 р. На заміну Зміна № 1, чинна з 01.02.2009 р.
ДБН Б.2.2-1-2008 Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування Чинні з 01.08.2008 р.
ДБН Б.2.2-2-2008 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування Чинні з 01.01.2009 р.
ДБН Б.2.2-3-2008 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України Чинні з 01.01.2009 р.
РСН 341-86/ Госстрой УССР Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Украинской ССР Чинні з 01.07.87 р.
Б 2.3. Планування і забудова сільських поселень
ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільских поселень Чинні з 01.03.94 р. На заміну РСН 175-86 Зміна № 1 чинна з 01.10.2001 р.
ДБН Б.2.4-2-94 Види, склад, порядок розробки, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень Чинні з 01.09.94 р. На заміну РСН 168-91 Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р.
ДБН Б.2.4-3-95 Генеральні плани сільськогосподарських підприємств Чинні з 01.02.95 р. На заміну СНиП ІІ-97-76
ДБН Б.2.4-4-97 Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств Чинні з 01.10.97 р. Введено вперше
РСН 320-86/ Госстрой УССР Планировка, застройка и благоустройство производственных зон сельских населенных пунктов Украинской ССР Чинні з 01.01.87 р.
Вверх, к списку разделов

Позначення Назва Додаткові дані

В. ТЕХНІЧНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

В 1. ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ЖИТТЄВОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПРОДУКЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

В 1.1. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі
ДБН В.1.1-1-94 Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах Чинні з 01.09.94 p. Введено вперше
ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96) Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість Чинний з 01.01.98 р. Введено вперше
ДБН B.1.1-3-97 Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення Чинні з 01.07.97 р.Введено вперше
ДСТУ Б В.1.1-4-98 Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги Чинний з 01.03.99 р. На заміну СТ СЭВ 1000-88, СТ СЭВ 5062-85. Зміна № 1 чинна з 01.01.2006 р.
ДСТУ Б В.1.1-4-98 Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги Чинний з 01.03.99 р. На заміну СТ СЭВ 1000-88, СТ СЭВ 5062-85. Зміна № 1 чинна з 01.01.2006 р.
ДБН В.1.1-5-2000 Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах (Частина І. Будинки і споруди на підроблюваних територіях. Частина ІІ. Будинки і споруди на просідаючих грунтах) Чинні з 01.07.2000 р. На заміну СНиП 2.01.09-91, РСН 227-88, РСН 232-88, РСН 297-78, РСН 340-86, РСН 349-88
ДСТУ Б В.1.1-6-2001 Двері і ворота. Методи випробувань на вогнестійкість Чинний з 01.04.2002 р. На заміну СТ СЭВ 3974-83
ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва Чинні з 01.05.2003 р. На заміну СНиП 2.01.02-85. Зміна №1чинна з 1.06.2007р.
ДСТУ Б В.1.1-8-2003 Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість Чинний з 01.04.2004 р. Введено вперше
ДСТУ Б В.1.1-9-2003 Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість Чинний з 01.04.2004 р. Введено вперше
ДСТУ Б В.1.1-10-2004 Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полум’я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку Чинний з 01.04.2005 р. Введено вперше
ДСТУ Б В.1.1-11-2005 Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість Чинний з 01.01.2006 р. Введено вперше
ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво у сейсмічних районах України Чинні з 01.02.2007 р. На заміну СНиП ІІ-7-81 та п. 3.6 ДБН 360-92**
ДСТУ Б В.1.1-13:2007 (EN 1365-3:1999, NEQ) Захист від пожежі. Балки. Метод випробування на вогнестійкість Чинний з 1.01.2008 р. Введено вперше
ДСТУ Б В 1.1-21:2009 Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін з фасадної теплоізоляцією. Метод великомасштабних вогневих випробувань (ISO 13785-2:2002, MOD)
ДСТУ Б В 1.1-22:2009 Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін з фасадної теплоізоляцією. Метод середньомасштабних вогневих випробувань (ISO 13785-1:2002, MOD)
ДСТУ Б В.1.1-23:2009 (ЕN 1365-6:2004, MOD) Захист від пожежі. Сходи. Метод випробування на вогнестійкість Чинний з 01.08.2010 р.
ДБН В.1.1-24-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування Чинний з 01.07.2010 р.
ДБН В.1.1-25-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення Чинний з 01.07.2010 р.
ДСТУ Б В.1.1-14:2007 (EN 1365-4:1999, NEQ) Захист від пожежі. Колони. Метод випробування на вогнестійкість Чинний з 1.01.2008 р. Введено вперше
ДСТУ Б В.1.1-15:2007 (EN 1364-1:1999, NEQ) Захист від пожежі. Перегородки. Метод випробування на вогнестійкість Чинний з 1.01.2008 р. Введено вперше
ДСТУ Б В.1.1-16:2007 (EN 1365-1:1999, NEQ) Захист від пожежі. Повітроводи. Метод випробування на вогнестійкість >Чинний з 1.01.2008 р. Введено вперше
ДСТУ Б В.1.1-17:2007 (EN 13381-4:2002, NEQ) Захист від пожежі. Вогнезахисні покриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності Чинний з 1.01.2008 р. Введено вперше
ДСТУ Б В.1.1-18:2007 Споруди та фрагменти будівель. Метод натурних вогневих випробувань. Загальні вимоги Чинний з 1.04.2008 р. Введено вперше
ДСТУ Б В.1.1-19:2007 (EN 1365-1 1999, МОD) Захист від пожежі. Несучі стіни. Метод випробування на вогнестійкість Чинний з 1.04.2008 р. Введено вперше
ДСТУ Б В.1.1-20:2007 (EN 1365-2:1999, NEQ) Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість Чинний з 1.04.2008 р. Введено вперше

В 1.2. Система надійності та безпеки в будівництві (СНББ)
ДБН В.1.2-1-95 Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів Чинні з 01.07.95 р. (Спільний наказ Держкоммістобудування України та Держнаглядохоронпраці України від 25.04.95 р. № 85/59). На заміну “Положения о порядке расследования причин аварий зданий, сооружений,их частей и конструктивных элементов”, Держбуду СРСР від 1986р.
ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектуванняя Чинні з 01.01.2007 р. На заміну СНиП 2.01.07-85. Зміна №1чинна з 1.10.2007р.
ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Прогини і переміщення. Вимоги проектування ЧЧинний з 01.01.2007 р. На заміну СНиП 2.01.07-85
ДБН В.1.2-4:2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) -(ДСК) Чинні з 01.04.2007 р. На заміну СНиП 2.01.51-90
ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Науково-технічний супровід будівельних об’єктів Чинні з 01.01.2008 р. Введено вперше
ДБН В.1.2-6-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість Чинні з 01.10.2008 р. Введено вперше
ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека Чинні з 01.10.2008 р. Введено вперше
ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природного середовища Чинні з 01.10.2008 р. Введено вперше
ДБН В.1.2-9-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації Чинні з 01.10.2008 р Введено вперше
ДБН В.1.2-10-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму Чинні з 01.10.2008 р. Введено вперше
ДБН В.1.2-11-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії Чинні з 01.10.2008 р. Введено вперше
ДБН В.1.2-12-2008 Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки Чинні з 01.01.2009 р.Введено вперше
ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 (EN 1990:2002, IDT) Настанова. Основи проектування конструкцій Чинний з 01.07.2009 р. Введено вперше
ДБН В.1.2-14:2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ
ДБН В.1.2-14:2008 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ Чинні з 01.07.2009 р. На заміну ГОСТ 27751 (СТ СЭВ 384-87), СТ СЭВ 3972-83, СТ СЭВ 3973-83, СТ СЭВ 4417-83, СТ СЭВ 4868-84

В 1.3. Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві (СТГП)

В 1.4. Система радіаційної безпеки в будівництві (СРББ)
ДБН В.1.4-0.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Основні положення Чинні з 01.01.98 р. На заміну РСН 356-91
ДБН В.1.4-0.02-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Типові документи Чинні з 01.01.98 p. На заміну РСН 356-91
ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні Чинні з 01.01.98 р. На заміну РСН 356-91
ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва Чинні з 01.01.98 р. На заміну РСН 356-91
Вверх, к списку разделов

Позначення Назва Додаткові дані

В 2. ОБ’ЄКТИ БУДІВНИЦТВА ТА ПРОМИСЛОВА ПРОДУКЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

В 2.1. Основи та фундаменти споруд
ДСТУ Б В.2.1-1-95 (ГОСТ 5686-94) Грунти. Метод польових випробувань палями Чинний з 01.04.96 р. На заміну ГОСТ 5686-78, ГОСТ 24546-81, ГОСТ 24942-81
ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) Грунти. Класифікація Чинний з 01.04.97 p. На заміну ГОСТ 25100-82
ДСТУ Б В.2.1-3-96 (ГОСТ 30416-96) Грунти. Лабораторні випробування. Загальні положення Чинний з 01.04.97 р. Введено вперше
ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96) Грунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності та реформованості Чинний з 01.04.97 р. На заміну ГОСТ 12248-78, ГОСТ 17245-79, ГОСТ 23908-79, ГОСТ 24586-90, ГОСТ 25585-83, ГОСТ 26518-85
ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96) Грунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань Чинний з 01.04.97 р. На заміну ГОСТ 20522-75. Поправка – БУ № 4-1997
ДСТУ Б В.2.1-6-2000 (ГОСТ 30672-99) Грунти. Польові випробування. Загальні положення Чинний з 01.01.2001 р. Введено вперше
ДСТУ Б В.2.1-7-2000 (ГОСТ 20276-99) Грунти. Методи польового визначення характеристик міцності і деформованості Чинний з 01.03.2001 p. На заміну ГОСТ 20276-85, ГОСТ 21719-80, ГОСТ 23253-78, ГОСТ 23741-79
ДСТУ Б В.2.1-8-2001 (ГОСТ 12071-2000) Грунти. Відбирання, упакування, транспортування і зберігання зразків Чинний з 01.04.2002 р. На заміну ГОСТ 12071-84
ДСТУ Б В.2.1-9-2002 (ГОСТ 19912-2001) Грунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням Чинний з 01.10.2002 р. На заміну ГОСТ 19912-81, ГОСТ 20069-81
РСН 262-90/Госстрой УССР Проектирование и устройство свайных фундаментов сельских зданий на просадочных грунтах Чинні з 01.08.90 р.
РСН 357-91/Госстрой УССР Технология устройства фундаментов из железобетонных свай, погружаемых вдавливанием Чинні з 01.01.92 р.
ДБН В.2.1-10-2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Основні положення проектування
ДСТУ Б В.2.1-11:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Методи лабораторного визначення властивостей набухання та усадки Чинний з 01.10.2010 р.
ДСТУ Б В.2.1-12:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності Чинний з 01.10.2010 р.
ДСТУ Б В.2.1-13:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Метод лабораторного визначення ступеня морозної здимальності Чинний з 01.10.2010 р.
ДСТУ Б В.2.1-14:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Метод польового вимірювання температури Чинний з 01.10.2010 р.
ДСТУ Б В.2.1-15:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Методи польового визначення глибини сезонного відтавання Чинний з 01.10.2010 р.
ДСТУ Б В.2.1-16:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Методи лабораторного визначення вмісту органічних речовин Чинний з 01.10.2010 р.
ДСТУ Б В.2.1-17:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Методи  лабораторного визначення фізичних властивостей Чинний з 01.10.2010 р.
ДСТУ Б В.2.1-18:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Метод вимірювання теплопровідності мерзлих грунтів Чинний з 01.10.2010 р.
ДСТУ Б В.2.1-19:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Методи лабораторного визначення гранулометричного (зернового) та мікроагрегатного складу Чинний з 01.10.2010 р.
ДСТУ Б В.2.1-20:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Метод польового визначення питомих дотичних сил  морозного здимання Чинний з 01.10.2010 р.
ДСТУ Б В.2.1-21:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Визначення щільності грунтів методом заміщення об’єму Чинний з 01.10.2010 р.
ДСТУ Б В.2.1-22:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Метод лабораторного визначення властивостей просідання Чинний з 01.10.2010 р.
ДСТУ Б В,2.1-23:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Методи лабораторного визначення коефіцієнта  фільтрації Чинний з 01.10.2010 р.
ДСТУ Б В.2.1-24:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Методи польових випробувань проникності Чинний з 01.10.2010 р.
ДСТУ Б В.2.1-25:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Методи вимірювання глибини сезонного промерзання Чинний з 01.10.2010 р.
ДСТУ Б В.2.1-26:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Методи радіоізотопного вимірювання щільності та вологості Чинний з 01.10.2010 р.
Вверх, к списку разделов

В 2.2. Будинки і споруди
ДБН 363-92 Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України Чинні з 01.04.92 р.
ДБН В.2.2-1-95 Будівлі і споруди для тваринництва Чинні з 01.02.95 р.

На заміну СНиП 2.10.03-84

ДБН В.2.2-2-95 Теплиці і парники Чинні з 01.02.95 р. На заміну СНиП 2.10.04-85
ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди навчальних закладів Чинні з 01.01.98 р. На заміну ДБН 365-92, СНиП 2.08.02-89 (в частині вимог до навчальних закладів), ВСН 30-86, ВСН 31-86. Зміна № 1 чинна з 01.04.2005 р. Поправка – Збірник змін за 2005 р. Зміна №2
ДБН В.2.2-4-97 Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів. Здания и сооружения детских дошкольных учреждений. Чинні з 01.01.98 р. На заміну ДБН 364-92, СНиП 2.08.02-89 (в частині вимог до дитячих дошкільних закладів), ВСН 49-86. Зміна № 1 чинна з 01.04.2005 р. Зміна №2
ДБН В.2.2-5-97 Захисні споруди цивільної оборони Чинний з 01.01.98 р. На заміну СНиП ІІ-11-77 (крім додатка № 1, який діє). Зміна № 1 чинна з 01.10.2006 р. Збірник змін за 2006 р.
ДСТУ Б В.2.2-6-97(ГОСТ 24940-96) Методи вимірювання освітленості Чинний з 01.01.98 р. На заміну ГОСТ 24940-81
ДБН В.2.2-7-98 Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин Чинні з 01.07.98 р. На заміну СНиП ІІ-108-78. Зміна № 1 чинна з 01.04.2005 р.
ДБН В.2.2-8-98 Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна Чинні з 01.07.98 р. На заміну СНиП 2.10.05-85. Зміна № 1 чинна з 01.04.2005 р. Поправка – БУ № 1-1999 р.
ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення Чинні з 01.01.2000 р.На заміну СНиП 2.08.02-89. Зміна № 1 чинна з 01.08.2001 р. Зміна № 2 чинна з 01.03.2004 р. Зміна № 3 чинна з 01.04.2005 р. Поправка – Збірник змін за 2002 р.
ДБН В.2.2-9-2009 Громадські будинки та споруди. Основні положення Чинний з 01.07.2010 р.
ДБН В 2.2-23-2009 Підприємства торгівлі
ДБН В 2.2-24-2009 Проектування висотних житлових і громадських будинків
ДБН В.2.2-25-2009 Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства) Чинний з 01.09.2010 р.
ДБН В.2.2-10-2001 Заклади охорони здоров’я Чинні з 01.04.2001 р. На заміну СН 535-81. Зміна № 1 чинна з 01.04.2005 р. Поправка – Збірник змін за 2005 р.
ДБН В.2.2-11-2002 Підприємства побутового обслуговування. Основні положення Чинні з 01.05.2002 р. Введено вперше
ДБН В.2.2-12-2003 Будівлі і споруди для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції Чинні з 01.04.2004 р. На заміну СНиП 2.10.02-84
ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди Чинні з 01.03.2004 р. На заміну ВСН 46-86
ДБН В.2.2-14-2003 Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними (ДСК) Чинні з 01.01.2004 р. На заміну СНиП 2.01.50-83
ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення. Жилые здания. Основные положення. Чинні з 01.01.2006 р. На заміну СНиП 2.08.01-89 та ДБН 79-92.Зміна № 1, чинна з 01.04.2009 р.
ДБН В.2.2-16-2005 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади Чинні з 01.04.2006 р. На заміну ВСН 45-86
ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення Чинні з 01.05.2007 р. Введено вперше
ДБН В.2.2-18:2006 Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення Чинні з 01.07.2007 р. Введено вперше
ДСТУ Б В.2.2-19:2007 Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах Чинний з 01.07.2008 р. Введено вперше
ДБН В.2.2-20:2008 Готелі. Чинні з 01.04.2009 р. Введено вперше
ДБН В.2.2-21:2008 Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків Чинний з 01.06.2009 р. Введено вперше
ДСТУ Б В.2.2-22:2008 Будівлі мобільні (інвентарні). Загальні технічні умови Чинний з 01.07.2009 р. ГОСТ 4.252-84,  ГОСТ 22853-86,  ГОСТ 25957-83 паралельної дії, втрачають чинність з 01.01.2011 р.
ДСТУ 4035-2001 Енергозбереження. Будівлі та споруди. Методи вимірювання поверхневої густини теплових потоків та визначення коефіцієнтів теплообміну між огороджувальними конструкціями Чинний з 01.01.2002 р.
Вверх, к списку разделов

В 2.3. Споруди транспорту
ДСТУ Б В.2.3-1-95(ГОСТ 26775-97) Габарити підмостові судноплавних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах. Норми і технічні вимоги Чинний з 01.04.96 р. На заміну ГОСТ 26775-81
ДСТУ Б В.2.3-2-97 (ГОСТ 30413-96) Дороги автомобільні. Метод визначення коефіцієнта зчеплення колеса автомобіля з дорожнім покриттям. Чинний від 01.01.98 р. Введено вперше
ДСТУ В В.2.3-3-2000 (ГОСТ 30412-96) Дороги автомобільні та аеродроми. Методи вимірювань нерівностей основ і покриттів. Чинний з 01.07.2000 р. Введено вперше
ДБН В.2.3-4-2007 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування Частина II. Будівництво Чинні з 01.03.2008 р. На заміну ДБН В.2.3-4-2000
ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів. Чинні з 01.10.2001 р. Введено вперше
ДБН В.2.3-6-2002 Мости та труби. Обстеження і випробування. Чинні з 01.10.2002 р. На заміну СНиП 3.06.07-86
ДБН В.2.3-6-2009 Мости та труби. Обстеження і випробування Чинний з 01.03.2010
ДБН В.2.3-22-2009 Мости та труби. Основні вимоги проектування Чинний з 01.03.2010
ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2009 Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів Чинний з 01.03.2010
ДСТУ Б В.2.3-24:2009 Труби дорожні. Обстеження та оцінювання технічного стану Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б В.2.3-25:2009 Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови Чинний з 01.10.2010 р.
ДБН В.2.3-7-2003 Метрополітени Чинні з 01.01.2004 р. На заміну СНиП ІІ-40-80, СНиП ІІІ-44-77 (в частині вимог до метрополітенів)
ДСТУ Б В.2.3-8-2003 Дорожнє покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей Чинний з 01.04.2004 р. Введено вперше
ДСТУ Б В.2.3-9-2003 Пристрої дорожні напрямні. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.2004 р. Введено вперше
ДСТУ Б В.2.3-10-2003 Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.2004 р. Введено вперше
ДСТУ Б В.2.3-11-2004 Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.2005 р. Введено вперше
ДСТУ Б В.2.3-12-2004 Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.2005 р. Введено вперше
ДСТУ Б В.2.3-13:2006 Огородження дорожні першої групи. Порядок проведення натурних випробувань Чинний з 01.10.2006 р. Введено вперше
ДБН В.2.3-14:2006 Мости та труби. Правила проектування Чинні з 01.02.2007 р. На заміну СНиП 2.05.03-84
ДБН В.2.3-15-2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів Чинні з 01.08.2007 р. Введено вперше
ДБН В.2.3-16-2007 Споруди транспорту. Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг Чинні з 01.01.2008 р. Введено вперше
ДСТУ Б В.2.3-17:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги платні. Вимоги до проектування Чинний з 01.01.2008 р.Введено вперше
ДБН В.2.3-18-2007 Трамвайні  та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування Чинні з 01.07.2008 р. Введено вперше
ДБН В.2.3-19-2008 Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування Чинні з 01.08.2008 р. На заміну СНиП ІІ-39-76
ДБН В.2.3-20-2008 Споруди транспорту. Мости та труби. Виконання та приймання робіт Чинні з 01.08.2008 р. На заміну СНиП 3.06.04-91
ДСТУ-Н Б В.2.3-21:2008 Настанова. Визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів з дефектами Чинний з 01.01.2009 р. Введено вперше
ДСТУ 2587-94 Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування Чинний з 01.01.2003 р.
ДСТУ 2734-94 Огородження дорожні тросового типу. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.95 р.
ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху Чинний з 01.01.95 р.
ДСТУ 4036-2001 Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.2002 р.
ДСТУ 4123-2002 Безпека дорожнього руху. Елементи примусового зниження швидкості на вулицях і дорогах. Загальні вимоги. Правила застосування Чинний з 01.07.2006 р.
ДСТУ 4158-2003 Безпека дорожнього руху. Автоматизовані системи керування дорожнім рухом. Загальні вимоги Чинний з 01.07.2004 р.
ДСТУ 4241-2003 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні та інформаційні табло зі змінною інформацією. Загальні технічні умови Чинний з 01.10.2004 р.
ДСТУ 4337-2004 Безпека дорожнього руху. Світловідбивачі для гужового транспорту. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.2005 р.
РСТ УССР 1965-86 Безпека дорожнього руху. Огорожі дорожні переносні. Технічні умови Чинні з 01.01.87 р. Зміна № 1– ИУРСТ– 10-91
РСТ УССР 1966-86 Безпека дорожнього руху. Огорожі дорожні переносні. Правила застосування Чинні з 01.01.87 р. Зміна № 1– ИУРСТ– 10-91
РСТ УССР 1967-86 Безпека дорожнього руху. Машини, механізми дорожні та комунальні. Кольори покриттів, сигнальні знаки та спеціальні світові сигнали. Технічні умови Чинні з 01.01.87 р. Зміна № 1 – ИУРСТ –1-89. Зміна № 2 – ИУРСТ – 10-91
РСН 288-91/Госстрой УССР Применение зол и шлаков тепловых электростанций Украины в дорожном строительстве Чинні з 01.01.92 р.
РСН 358-91/Госстрой УССР Сварка полиэтиленовых труб при строительстве газопроводов Чинні з 01.01.92 р.
Вверх, к списку разделов

В 2.4. Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки
ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи та споруди Чинні з 01.01.2000 p. На заміну СНиП 2.06.03-85, СНиП 3.07.03-85
ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування Чинні з 01.01.2006 р. Введено вперше
РСТ УССР 1889-80 Знаки безпеки на водоймищах. Загальні технічні умови Чинні з 01.07.81 р. Зміна № 1 – ИУРСТ – 7-85. Зміна № 2 – ИУРСТ – 3-90
РСН 319-81/Госстрой УССР Инструкция по строительству ограждений дамб хвостохранилищ с использованием вскрышных пород Чинні з 01.07.81 р.

В 2.5. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж
ДСТУ Б В.2.5-1-95(ГОСТ 23695-94) Прилади санітарно-технічні сталеві емальовані. Технічні умови Чинний з 01.04.96 р, На заміну ГОСТ 23695-79, ГОСТ 24843-91
ДСТУ Б В.2.5-2-95(ГОСТ 8690-94) Радіатори опалювальні чавунні. Технічні умови. Чинний з 01.04.96 р. На заміну ГОСТ 8690-75
ДСТУ Б В.2.5-3-95(ГОСТ 20849-94) Конвектори опалювальні. Технічні умови Чинний з 01.04.96 р. На заміну ГОСТ 4.218-81, ГОСТ 20849-75
ДСТУ Б В.2.5-4-95(ГОСТ 11614-94) Крани змивні напівавтоматичні. Технічні умови Чинний з 01.04.96 р. На заміну ГОСТ 11614-72
ДСТУ Б В.2.5-5-96 Прилади опалювальні. Номенклатура показників якості Чинний з 01.04.96 р. На заміну ГОСТ 4.218-81
ДСТУ Б В.2.5-6-96 Аератори трубчасті (труби дренажні фільтруючі) з пористого поліетилену. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.96 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.5-7-97(ГОСТ 18297-96) Прилади санітарно-технічні чавунні емальовані. Технічні умови Чинний з 01.01.98 р.

На заміну ГОСТ 4.213-80,

ГОСТ 1154-80, ГОСТ 7506-83,

ГОСТ 10161-83, ГОСТ 18297-80,

СТ СЭВ 1315-78

ДСТУ Б В.2.5-8-96(ГОСТ 15167-93) Вироби санітарні керамічні. Загальні технічні умови Чинний з 01.04.97 р.

На заміну ГОСТ 15167-85

ДСТУ Б В.2.5-9-97(ГОСТ 23289-94) Арматура санітарно-технічна водозливна. Технічні умови Чинний з 01.01.98 р.

На заміну ГОСТ 4.231-84,

ГОСТ 23289-78, ГОСТ 23412-79

ДСТУ Б В.2.5-10-97(ГОСТ 25809-96) Змішувачі і крани водорозбірні. Типи і основні розміри Чинний з 01.01.98 р.

На заміну ГОСТ 25809-83

ДСТУ Б В.2.5-11-98(ГОСТ 1811-97) Трапи для систем каналізації будинків. Технічні умови Чинний з 01.10.98 р.

На заміну ГОСТ 1811-81

ДСТУ Б В.2.5-12-98(ГОСТ 30493-96) Вироби санітарні керамічні. Типи та основні розміри Чинний з 01.10.99 р.

На заміну ГОСТ 755-85,

ГОСТ 21485.4-76, ГОСТ 21485.5-76,

ГОСТ 22847-85, ГОСТ 23759-85,

ГОСТ 26901-86, СТ СЭВ 1002-78

ДБН В.2.5-41-2009 Газопроводи з поліетиленових труб. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво Чинний з 01.08.2010 р.

Позначення Назва Додаткові дані
ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд Чинні з 01.04.99 р.

На заміну СНиП 2.04.09-84,

ВСН 25-09.67-85

Поправка – Збірник змін за 2005 р.

Зміна № 1 чинна з 01.01.2007 р.

ДСТУ Б В.2.5-14-99(ГОСТ 19681-94) Арматура санітарно-технічна водорозбірна. Загальні технічні умови Чинний з 01.10.99 р.

На заміну ГОСТ 19681-83, ГОСТ 4.216-81

ДСТУ Б В.2.5-15-99(ГОСТ 10944-97) Крани регулювальні та запірні ручні для систем водяного опалення будівель. Загальні технічні умови Чинний з 01.10.99 р.

На заміну ГОСТ 10944-75

ДБН В.2.5-16-99 Визначення розмірів земельних ділянок для об’єктів електричних мереж Чинні з 01.07.99 р.

На заміну СН 465-74

ДСТУ Б В.2.5-17-2001 Труби зі структурованого поліетилену для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови Чинний з 01.03.2001 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.5-18-2001 Деталі з’єднувальні з поліпропілену для зварювання нагрітим інструментом врозтруб при будівництві мереж холодного та гарячого водопостачання. Технічні умови Чинний з 01.03.2001 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.5-19-2001 Труби залізобетонні безнапірні, футеровані каменелитим вкладишем. Технічні умови Чинний з 01.07.2001 р.

Введено вперше

ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання Чинні з 01.08.2001 р.

На заміну СНиП 2.04.08-87, СНиП 3.05.02-88

Поправка – Збірник змін за 2001 р.

ДСТУ Б В.2.5-21-2002 Труби зі структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі спіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою для мереж холодного, гарячого водопостачання та водяного опалення. Технічні умови Чинний з 01.07.2002 р.

Введено вперше

ДБН В.2.5-22-2002 Зовнішні мережі гарячого водопостачання та водяного опалення з використанням труб зі структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі спіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою Чинні з 01.07.2002 р.

Введено вперше

ДБН В.2.5-23-2003 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення Чинні з 01.06.2004 р.

На заміну ВСН 59-88

ДБН В.2.5-24-2003 Електрична кабельна система опалення Чинні з 01.06.2004 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.5-25:2005(ГОСТ 6942-98) Труби чавунні каналізаційні і фасонні частини до них. Технічні умови Чинний з 01.01.2006 р.

На заміну ГОСТ 4.227-83,

ГОСТ 6942.0-80÷6942.24-80

ДСТУ Б В.2.5-26:2005(ГОСТ 3634-99) Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів. Технічні умови Чинний з 01.01.2006 р.

На заміну ГОСТ 3634-89,

ГОСТ 26008-83

ДСТУ Б В.2.5-27:2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд Чинний з 01.10.2006 р.

Введено вперше

ДБН В.2.5-28:2006 Природне і штучне освітлення Чинні з 01.10.2006 р.

На заміну СНиП ІІ-4-79 Зміна №1

ДСТУ Б В.2.5-29:2006 Система газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії Чинний з 01.06.2007 р.

Введено вперше

Позначення Назва Додаткові дані
ДСТУ Б В.2.5-30:2006 Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії Чинний з 01.06.2007 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.5-31:2007 Трубопроводи попередньо теплоізольовані спіненим поліуретаном для мереж гарячого водопостачання та теплових мереж. Труби, фасонні вироби і арматура. Технічні умови Чинний з 01.08.2007 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.5-32:2008 Труби безнапірні з поліпропілену, поліетилену, непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації. Технічні умови Чинний з 01.09.2007 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.5-33:2007 Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови Чинний з 01.11.2007 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.5-34:2007 Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.2008 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.5-35:2007 Теплові мережі та мережі гарячого водопостачання з використанням попередньо теплоізольованих трубопроводів. Настанова з проектування, монтажу, приймання та експлуатації Чинний з 01.07.2008 р.

Введено вперше

ДСТУ Б.2.5-36:2007(EN ISO 15874-7:2003,EN ISO 15875-7:2003, MOD) Номенклатура показників при підтвердженні відповідності трубопровідної продукції для будівництва мереж гарячого водопостачання та опалення будинків споруд та методи випробувань Чинний з 01.07.2008 р.

Введено вперше

ДСТУ- Н Б В.2.5-37:2008 Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і

спорудами

Чинний з 01.07.2008 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.5-38:2008(IEK 62305:2006 ,NEQ) Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд Чинний з 01.01.2009 р.

На заміну РД 21.122-87

ДБН В.2.5-39-2008 Теплові мережі Чинний з 01.07.2009 р.

На заміну СНиП 2.04.07-86

РСТ УССР 1405-85 Сидіння пластмасові дитячі накладні до унітазів. Технічні умови Чинний з 01.09.89 р.
РСТ УССР 1673-80 Лави паркові. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.82 р.

Зміна № 1 – ИУРСТ – 10-81

Зміна № 2 – ИУРСТ – 5-86

Зміна № 3 – ИУРСТ – 3, 4-91

РСТ УССР 1674-91 Вироби для стікання води. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.93 р.
РСТ УССР 1731-76 Урни вуличні. Технічні умови Чинний з 01.01.78 р.

Зміна № 1 – ИУРСТ – 12-77

Зміна № 2 – ИУРСТ – 6-81

Зміна № 3 – ИУРСТ – 8-85

Зміна № 4 – ИУРСТ – 6-87

Зміна № 5 – ИУРСТ – 10-88

РСТ УССР 1766-82 Міська система візуальної інформації. Позначення будинків та вулиць Чинний з 01.01.84 р.

Зміна № 1 – ИУРСТ – 10-88

РСТ УССР 1816-78 Міська система візуальної інформації. Покажчики під’їздів, мешканців та аварійних служб. Номери квартир Чинний з 01.01.79 р.

Зміна № 1 – ИУРСТ – 6-83

Зміна № 3 – ИУРСТ – 3, 4-91

РСТ УССР 1818-78 Міська система візуальної інформації. Правила установлення елементів інформації Чинний з 01.01.79 р.

Зміна № 1 – ИУРСТ – 6-83

Зміна № 2 – ИУРСТ – 9-81

Зміна № 3 – ИУРСТ – 7-89

РСТ УССР 1846-79 Вивіски. Класифікація Чинний з 01.01. 80 р.

Позначення Назва Додаткові дані
РСТ УССР 1892-80 Вивіски художньо-шрифтові та з накладними буквами та елементами. Технічні умови Чинний з 01.01.82 р.

Зміна № 1 – ИУРСТ УССР – 10-83

РСН 308-85/Госстрой УССР Нормы проектирования систем водяного отопления со ступенчатой регенерацией тепла Чинні з 01.07.85 р.
ДСТУ ISO 4190-1-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Класи ліфтів l, II, III, VI Чинний з 01.01.2003 р.
ДСТУ ISO 4190-2-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу IV Чинний з 01.01.2003 р.
ДСТУ ISO 4190-3-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 3. Ліфти службові класу V Чинний з 01.01.2003 р.
ДСТУ ISO 4190-5-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 5. Пристрої керування, сигналізації і додаткові пристрої Чинний з 01.01.2003 р.
ДСТУ ISO 4190-6-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір Чинний з 01.01.2003 р.
ДСТУ ISO 6584-2003 Обладнання очищувальне для повітря та інших газів. Класифікація пиловловлювачів Чинний з 01.07.2005 р.
ДСТУ ISO 7465-2004 Ліфти пасажирські та службові. Напрямні для кабін та противаг ліфтів. Тип Т. Чинний з 01.01.2006 р.
ДСТУ ГОСТ ИСО 8995:2003 Принципи зорової ергономіки. Освітлення робочих систем усередині приміщень Чинний з 01.01.2004 р.
ДСТУ ISO 9386-1:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи Чинний з 01.01.2006 р.
ДСТУ ISO 9386-2:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 2. Приводні сходові підіймачі для пересування по нахиленій площині користувачів, що сидять, та в інвалідних колясках Чинний з 01.01.2006 р.
ДСТУ ISO 9589:2005 Ескалатори. Будівельні розміри Чинний з 01.01.2007 р.
ДСТУ ІSО/TS 14798:2004 Ліфти (елеватори), ескалатори та пасажирські конвеєри. Методологія аналізу ризику Чинний з 01.01.2006 р.
ДСТУ ISO 18738:2004 Ліфти (елеватори). Вимірювання параметрів якості руху ліфтів Чинний з 01.01.2006 р.
ДСТУ ISO/TS 22559:2005 Вимоги безпеки для ліфтів (елеваторів). Частина 1. Загальні суттєві вимоги безпеки Чинний з 01.07.2006 р.
ДСТУ EN 81-1-2003 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні Чинний з 01.10.2004 р.
ДСТУ EN 81-2-2003 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні Чинний з 01.10.2005 р.
ДСТУ ЕN/TR 81-10:2004 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 10. Основи Чинний з 01.01.2007 р.
ДСТУ EN 89-2005 Водонагрівачі і ємності газові для готування гарячої води на побутові потреби Чинний з 01.01.2007 р.
ДСТУ ЕN 115-2003 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ескалаторів і пасажирських конвеєрів Чинний з 01.10.2004 р.
ДСТУ EN 297-2005 Котли газові центрального опалювання. Котли типу В11 і В11BS з атмосферними пальниками номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт Чинний з 01.07.2006 р.
ДСТУ EN 625-2002 Котли газові центрального опалювання. Спеціальні вимоги до вироблення гарячої води для побутових потреб комбінованими котлами з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт Чинний з 01.10.2003 р.

Позначення Назва Додаткові дані
ДСТУ EN 627-2005 Порядок реєстрації даних і контролювання стану ліфтів, ескалаторів та пасажирських конвеєрів Чинний з 01.01.2007 р.
ДСТУ EN 656:2005 Газові котли центрального опалювання. Котли типу В номінальної теплопродуктивності від 70 кВт до 300 кВт Чинний з 01.01.2007 р.
ДСТУ EN 677-2001 Котли центрального опалювання газові. Спеціальні вимоги для конденсаційних котлів з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт Чинний з 01.10.2003 р.
ДСТУ EN 1196:2004 Повітронагрівачі газові побутові і не побутові. Додаткові вимоги до конденційних повітронагрівачів Чинний з 01.04.2006 р.
ДСТУ EN 1886:2005 Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Кондиціонери повітря центральні. Механічні характеристики. Випробування Чинний з 01.07.2006 р.
ДСТУ EN 12015:2003 Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Несприйнятливість Чинний з 01.07.2005 р.
ДСТУ EN 12599:2006 Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Процедури випробування та методи вимірювання під час здавання в експлуатацію систем вентиляції та кондиціонування повітря Чинний з 01.07.2006 р.
ДСТУ ІЕС 60335-2-21:2004 Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Частина 2-21. Додаткові вимоги до акумуляційних водонагрівачів Чинний з 01.01.2006 р.
ДСТУ ІЕС 60335-2-84:2003 Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Частина 2-84. Додаткові вимоги до туалетів Чинний з 01.07.2004 р.
ДСТУ ІЕС 60335-2-88:2003 Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Частина 2-88. Додаткові вимоги до зволожувачів, призначених для застосування в опалювальних і вентиляційних системах або системах кондиціонування повітря Чинний з 01.01.2005 р.
ДСТУ ІЕС 60687:2004 Лічильники активної електроенергії змінного струму. Класи точності 0,2s та 0,5s Чинний з 01.07.2005 р.
ДСТУ ІЕС 61036:2001 Лічильники статичної активної електроенергії змінного струму. (Класи точності 1 та 2) Чинний з 01.07.2003 р.
ДСТУ ІЕС 61038:2002 Вимірювання електричні. Тарифікація і контроль навантаження. Особливі вимоги до реле часу Чинний з 01.07.2003 р.
ДСТУ IЕС 61268:2001 Лічильники реактивної енергії змінного струму статичні (класів точності 2 та 3) Чинний з 01.01.2003 р.
ДСТУ 2200-93 Пальники газові інфрачервоного випромінювання. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.94 р.

Зміна № 1 – ІПС – 8-2000

ДСТУ 3186-95 Системи вентиляційні. Методи випробування повітряних фільтрів Чинний з 01.07. 97 р.
ДСТУ 3492-96 Повітронагрівачі. Загальні технічні умови Чинний з 01.07. 1999 р.
ДСТУ 3493-96 Системи вентиляційні. Фільтри повітряні. Типи і основні параметри Чинний з 01.07.99 р.
ДСТУ 3580-97 Лічильники холодної та гарячої води крильчасті. Загальні технічні умови Чинні з 01.07.98 р.

Зміна № 1 – ІПС –7-98

Зміна № 2 – ІПС – 2-2003

ДСТУ 4319:2004 Повітряні фільтри до загальної вентиляції. Визначення характеристик фільтрування Чинний з 01.10.2005 р.
ДСТУ 4359:2004 Опалювачі рідкопаливні з випарними пальниками. Загальні технічні умови Чинний з 01.04.2006 р.
В 2.6. Конструкції будинків і споруд
ДБН 298-92 Проектирование и выполнение изоляции наружных стыков крупнопанельных зданий Чинні з 01.07.92 р.

На заміну РСН 298-84

ДБН 338-92 Проектування, улаштування та експлуатація індустріальних безрулонних дахів житлових та громадських будинків Чинні з 01.07.92 р.

На заміну РСН 338-85

ДСТУ Б В.2.6-23:2009 Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-77:2009 Двері металеві протипожежні. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-78:2009 Настанова з проектування та виготовлення сталефібробетонних конструкцій
ДСТУ Б В.2.6-79:2009 Шви з’єднувальні місць примикань віконних блоків до конструкцій стін. Загальні технічні умови Чинний з 01.04.2010 р.
ДСТУ Б В.2.6-80:2009 Естакади одноярусні під технологічні трубопроводи. Типи та основні параметри Чинний з 01.04.2010 р.
ДСТУ Б В.2.6-81:2009 Естакади двоярусні під технологічні трубопроводи. Типи та основні параметри Чинний з 01.04.2010 р.
ДСТУ Б В.2.6-82:2009 Опори окремо розташовані під технологічні трубопроводи. Типи та основні параметри Чинний з 01.04.2010 р.
ДСТУ Б В.2.6-83:2009 Настанова з проектування світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій Чинний з 01.05.2010 р.
ДСТУ Б В.2.6-84:2009 Панели стінові тришарові залізобетонні з утеплювачем. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.2010 р.
ДСТУ-Н Б В.2.6-85:2009 Звукоізоляція огороджувальних конструкцій. Методи оцінювання Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ-Н Б В.2.6-86:2009 Звукоізоляція огороджувальних конструкцій. Методи вимірювання Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ-Н Б В.2.6-87:2009 Настанова з проектування конструкцій будинків із застосуванням сталевих тонкостінних профілів Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ-Н Б В.2.6-88:2009 Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Настанова про технічну апробацію, технічний контроль та моніторинг Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б В.2.6-89:2009 Блоки віконні та дверні балконні. Методи механічних випробувань Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б В.2.6-90:2009 Вікна, двері та ворота дерев`яні. Номенклатура показників Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ-Н Б В.2.6-91:2009 Конструкції дерев’яні клеєні. Номенклатура показників Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б В.2.6-92:2009 Конструкції сталеві. Номенклатура показників Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ-Н Б В.2.6-93:2009 Конструкції та вироби бетонні та залізобетонні. Номенклатура показників Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б В.2.6-94:2009 Конструкції та вироби будівельні з алюмінієвих сплавів. Номенклатура показників Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ-Н Б В.2.6-95:2009 Покрівлі. Номенклатура показників Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б В.2.6-96:2009 Прилади для вікон і дверей. Номенклатура показників Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б В.2.6-97:2009 Конструкції і вироби бетонні та залізобетонні збірні. Умовні позначення (марки) Чинний з 01.09.2010 р.
ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення Чинний з 01.06.2011 р.
ДСТУ Б В.2.6-99:2009(EN 14351-1:2006, NEQ) Блоки дверні дерев`яні. Загальні технічні умови Чинний з 01.10.2010 р.
ДСТУ-Н Б В.2.6-100:2009 Методи  визначення теплостійкості  огороджувальних конструкцій
ДСТУ-Н Б В.2.6-101:2009 Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій

Позначення Назва Додаткові дані
ДСТУ Б В.2.6-2-95 Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.95 р.

На заміну ГОСТ 13015.0-83,

ГОСТ 13015.1-81, ГОСТ 13015.2-81,

ГОСТ 13015.3-81, ГОСТ 13015.4-81,

РСТ 5026-84

Зміна №1 чинна з 01.04.98 р.

ДСТУ Б В.2.6-3-95(ГОСТ 22233-93) Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.95 р.

На заміну ГОСТ 22233-83

Зміна №1, чинна з 01.07.2009 р.

ДСТУ Б В.2.6-4-95(ГОСТ 22904-93) Конструкції залізобетонні. Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування арматури Чинний з 01.07.95 p.

На заміну ГОСТ 22904-78

ДСТУ Б В.2.6-5-97(ГОСТ 5088-94) Завіси сталеві для дерев’яних вікон та дверей. Технічні умови Чинний з 01.01.98 p.

На заміну ГОСТ 5088-78

ДБН В.2.6-6-95 Проектування, будівництво та експлуатація будинків системи “ПЛАСТБАУ” Чинні з 01.02.95 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.6-7-95(ГОСТ 8829-94) Вироби будівельні бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробувань навантажуванням. Правила оцінки міцності, жорсткості та тріщиностійкості Чинний з 01.04.96 р.

На заміну ГОСТ 8829-85

ДСТУ Б В.2.6-8-95(ГОСТ 30245-94) Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні і прямокутні для будівельних конструкцій. Технічні умови Чинний з 01.04.96 р.)

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.6-9-2008(ГОСТ 24045-94) Профілі сталеві листові гнуті з трапецієподібними гофрами для будівництва. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

На заміну ДСТУ Б В.2.6-9-95,

ГОСТ 24045-94 паралельної діїї,

втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-10-96 Конструкції сталеві будівельні. Методи випробування навантажуванням Чинний з 01.04.97 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.6-11-97 Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.97 р.

Введено вперше

Зміна № 1 чинна з 01.07.2002 р.

ДСТУ Б В.2.6-12-97 Двері підвищеної міцності. Методи механічних випробувань Чинний з 01.07.1997 р.
ДСТУ Б В.2.6-13:2006(ГОСТ 538-2001) Вироби замкові та скоб’яні. Загальні технічні умови Чинний з 01.08.2006 р.

На заміну ДСТУ Б В.2.6-13-97

ДБН В.2.6-14-97 Покриття будинків і споруд Чинні з 01.01.98 р.

На заміну: СНиП ІІ-26-76;

розділу “Кровли”

СНиП 3.04.01-87; ВСН 10-89;

РСН 295-89; РСН 353-90;

розділу “Кровли”

РСН 355-91

Зміна № 1 чинна з 01.01.2000 р.

Зміна № 3 чинна з 01.04.2005 р.

Поправка – Збірник змін за 2002 р.)

ДСТУ Б В.2.6-15-99 Вікна та двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.2000 р.

Введено вперше

Зміна №1, чинна з 01.05.2008 р.

ДСТУ Б В.2.6-16-2000(ГОСТ 30109-94) Двері дерев’яні. Методи випробувань на опір злому Чинний з 01.07.2000 р.

Введено вперше.

Поправка – Збірник змін за 2001 р.

Позначення Назва Додаткові дані
ДСТУ Б В.2.6-17-2000(ГОСТ 26602. 1-99) Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі Чинний з 01.01.2001 р.

На заміну ГОСТ 26602-85,

СТ СЭВ 4183-83

ДСТУ Б В.2.6-18-2000 (ГОСТ 26602.2-99) Блоки віконні та дверні. Методи визначення повітро- та водопроникності Чинний з 01.01.2001 р.

На заміну ГОСТ 25891-83

(в частині лабораторних

випробувань), ГОСТ 28799-90,

СТ СЭВ 4184-83

ДСТУ Б В.2.6-19-2000(ГОСТ 26602.3-99) Блоки віконні та дверні. Метод визначення звукоізоляції Чинний з 01.01.2001 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.6-20-2000(ГОСТ 26602.4-99) Блоки віконні та дверні. Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла Чинний з 01.01.2001 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.6-21-2008(ГОСТ 19330-99) Стояки залізобетонні для опор контактної мережі залізниць. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 19330-91 паралельної дії,

втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДБН В.2.6-22-2001 Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей Чинні з 01.01.2002 р.

Введено вперше

Зміна № 1 чинна з 01.04.2007 р.

ДСТУ Б В.2.6-23-2001(ГОСТ 23166-99) Блоки віконні. Загальні технічні умовия Чинний з 01.01.2002 р.

На заміну ГОСТ 23166-78

ДСТУ Б В.2.6-24-2001(ГОСТ 24700-99) Блоки віконні дерев’яні зі склопакетами. Технічні умови Чинний з 01.04.2002 р.

На заміну ГОСТ 24700-81

Поправка – Збірник змін за 2002 р.

Зміна № 1 планується прийняти в 2009 р.

ДСТУ Б В.2.6-25-2003 Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Загальні технічні вимоги Чинний з 01.07.2003 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.6-26-2004(ГОСТ 30779-2001) Склопакети будівельного призначення. Метод визначення опору атмосферним впливам і оцінки довговічності Чинний з 01.01.2005 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.6-27:2005 Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Види випробувань Чинний з 01.10.2006 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.6-28:2006(ГОСТ 5089-2003) Замки і заскочки для дверей. Технічні умови Чинний з 01.08.2006 р.

На заміну ДСТУ Б В.2.6-1-95

ДСТУ Б В.2.6-29:2006(ГОСТ 19091-2000) Замки і заскочки для дверей. Методи випробувань Чинний з 01.08.2006 р.

На заміну ГОСТ 19091-82

та ГОСТ 23306-87

ДСТУ Б В.2.6-30:2006 Профілі з алюмінієвих сплавів з термомістками для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови Чинний з 01.02.2007 р.

Введено вперше

ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель Чинні з 01.04.2007 р.

На заміну СНиП ІІ-3-79,

наказів від 27.12.1993 р.

№ 247, від 30.12.1993 р.

№ 253 та від 29.12.1984 р.

№ 105

ДСТУ Б В.2.6-32:2007

(ГОСТ 5088-2005, IDT)

Завіси для віконних та дверних блоків. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

На заміну ДСТУ Б В.2.6-5:97

ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації Чинні з 01.07.2009 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.6-34:2008 Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Класифікація й загальні технічні вимоги Чинний з 01.07.2009 р.

Введено вперше

Позначення Назва Додаткові дані
ДСТУ Б В.2.6-35:2008 Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови Чинний з 01.06.2009 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.6-36:2008 Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови Чинний з 01.06.2009 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.6-37:2008 Методи визначення показників повітропроникності огороджувальних конструкцій і їх елементів в лабораторних умовах Чинний з 01.06.2009 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.6-38:2008 Панелі металеві легкі огороджувальні з утеплювачем. Номенклатура показників Чинний з 01.07.2009 р.

На заміну ГОСТ 4.220-82

ДСТУ Б В.2.6-39:2008 Пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні для віконних та балконних блоків. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.6-41:2008 Панелі з автоклавних ніздрюватих бетонів для зовнішніх стін будівель. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 11118-73 паралельної дії,

втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-42:2008 Панелі віконні сталеві з гарячекатаних та гнутих профілів для виробничих приміщень. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 21096-75  паралельної дії,

втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-43:2008 Стійки залізобетонні центрифуговані для опор високовольтних мереж електропередачі. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 22687.0-85  паралельної дії,

втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-44:2008 Профілі холодногнуті з алюмінію та алюмінієвих сплавів для огороджуючих будівельних конструкцій. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 24767-81  паралельної дії,

втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-45:2008 Вікна та двері балконні, вітрини і вітражі з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 21519-84  паралельної дії,

втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-46:2008 Вікна сталеві. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 23344-78 паралельної дії,

втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-47:2008 Вікна та балконні двері деревоалюмінієві. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 25097-82  паралельної дії,

втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-48:2008 Двері з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 23747-88  паралельної дії,

втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-49:2008 Огородження сходів, балконів і дахів сталеві. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 25772-83 паралельної дії,

втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-50:2008 Колони сталеві ступінчаті для будівель з мостовими електричними кранами вантажопідйомністю до 50 т. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 23682-79 паралельної дії,

втрачає чинність 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-51:2008 Ферми кроквяні сталеві із парних кутників. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 23119-78 паралельної дії,

втрачає чинність з 01.01.2011 р.

Позначення Назва Додаткові дані
ДСТУ Б В.2.6-52:2008 Сходи маршеві, площадки та огородження сталеві. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 23120-78 паралельної дії, втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-53:2008 Плити перекриттів залізобетонні багатопустотні для будівель і споруд. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 9561-91 паралельної дії, втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-54:2008 Ригелі залізобетонні для багатоповерхових будівель. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 18980-90 паралельної дії, втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-55:2008 Перемички залізобетонні для будівель з цегляними стінами. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 948-84 паралельної дії, втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-56:2008 Східці залізобетонні та бетонні. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 8717.0-84 та

ГОСТ 8717.1-84  паралельної дії, втрачають чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-57:2008 Шпали залізобетонні попередньо напружені для залізниць колії 1520 мм. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 10629-88 паралельної дії, втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-58:2008 Плити залізобетонні суцільні для перекриттів житлових і громадських будівель. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 12767-80 паралельної дії, втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-59:2008 Плити перекриттів залізобетонні ребристі заввишки 300 мм для будівель і споруд. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 21506-87 паралельної дії, втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-60:2008 Колони залізобетонні для багатоповерхових будівель. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 18979-90 паралельної дії, втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-61:2008 Шпали залізобетонні попередньо напружені для трамвайних шляхів широкої колії. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 21174-75 паралельної дії, втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-62:2008 Марші та сходові площадки залізобетонні. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 9818-85 паралельної дії, втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-63:2008 Колони залізобетонні для одноповерхових будівель підприємств. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 25628-90 паралельної дії, втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-64:2008 Панелі стінові зовнішні бетонні і залізобетонні для житлових і громадських будівель. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 11024-84 паралельної дії, втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-65:2008 Палі залізобетонні. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 19804-91, ГОСТ 19804.2-79,

ГОСТ 19804.3-80, ГОСТ 19804.4-78

паралельної дії, втрачають чинність з 01.01.2011 р.

Позначення Назва Додаткові дані
ДСТУ Б В.2.6-66:2008 Плити перекриттів залізобетонні для житлових і промислових будівель. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 26434-85 та  ГОСТ 27215-87 паралельної дії, втрачають чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-67:2008 Балки кроквяні і підкроквяні залізобетонні. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 20372-90 паралельної дії, втрачає чинність з  01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-68:2008 Опори залізобетонні високовольтно – сигнальних ліній автоблокування залізниць. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 22131-76 паралельної дії, втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-69:2008 Плити балконів і лоджій залізобетонні. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 25697-83 паралельної дії, втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-70:2008 Панелі металеві з утеплювачем із пінопласту. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 21562-76 паралельної дії, втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-71:2008 Панелі металеві тришарові стінові з утеплювачем із пінополіуретану. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 23486-79 паралельної дії, втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-72:2008 Панелі сталеві двошарові покриттів будівель з утеплювачем із пінополіуретану. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 24524-80 паралельної дії, втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-73:2008 Балки підкранові сталеві для мостових електричних кранів загального призначення вантажопідйомністю до 50 т. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 23121-78 паралельної дії, втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-74:2008 Ферми сталеві кроквяні з гнутозварних профілів прямокутного перерізу. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 27579-88 паралельної дії, втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-75:2008 Конструкції металеві будівельні. Загальні технічні умови Чинний з 01.07 2009 р.

ГОСТ 23118-78 паралельної дії, втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.6-76:2008 Конструкції сталеві шляхів підвісного транспорту. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 26429-85 паралельної дії, втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ 1552-91 Гаражі металеві розбірні. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.93 р.
ДСТУ EN 383-2003 Конструкції з пиломатеріалу. Методи випробування. Визначення міцності з’єднання і оцінювання основи для шифтових кріпильних елементів Чинний з 01.10.2004 р.

Зміна № 1 чинна з 01.07.2005 – (ІПС – 2-2005)

ДСТУ EN 1629:2005 Вікна, двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість щодо динамічного навантаження Чинний з 01.01.2006 р.
ДСТУ EN 1630:2005 Вікна, двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість щодо спроб ручного зламування Чинний з 01.01.2006 р.
РСТ УССР 1787-89 Ворота та хвіртки металеві. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.90 p.

Зміна № 1 – ИУРСТ – 12-90

Позначення Назва Додаткові дані
В 2.7. Будівельні матеріали
ДСТУ Б В.2.7-1-93 Фосфогіпс рядовий. Технічні умови Чинний з 01.01.94 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-2-93 Фосфогіпс кондиційний для виробництва гіпсового в’яжучого та штучного гіпсового каменю. Технічні умови Чинний з 01.01.94 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-3-93 Камінь гіпсовий штучний із фосфогіпсу. Технічні умови Чинний з 01.01.94 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-4-93 В’яжуче гіпсове із фосфогіпсу. Технічні умови Чинний з 01.01.94 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-5-93 Кахлі пічні. Технічні умови Чинний з 01.01.94 р.

На заміну РСТ 5008-73

ДСТУ Б В.2 .7-177:2009 Перехідники “Поліетилен-сталь” для газопроводів з поліетиленових труб. Технічні умови
ДСТУ Б В.2 .7-178:2009EN 12201-3:2003,MOD) Деталі з’єднувальні для водопроводів з поліетиленових труб. Технічні умови
ДСТУ Б В.2 .7-179:2009(EN1555-3:2003, MOD) Деталі з’єднувальні для газопроводів з поліетиленових труб. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-181:2009 Цементи лужні. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-182:2009 Методи визначення терміну ефективної експлуатації та теплопровідності будівельних ізоляційних матеріалів у розрахункових та стандартних умовах Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-183:2009 Матеріали та вироби будівельні звукопоглинальні і звукоізоляційні. Класифікація й загальні технічні вимоги Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-184:2009 Матеріали звукоізоляційні та звукопоглинальні. Методи випробувань Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-185:2009 Цементи. Методи визначення нормальної густини, строків тужавлення та рівномірності зміни об’єму Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-186:2009 Цементи. Методи визначення водовідділення Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-187:2009 Цементи. Методи визначення міцності на згин і стиск Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-188:2009 Цементи. Методи визначення тонкості помелу Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-189:2009 Пісок стандартний для випробувань цементів. Технічні умови Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-190:2009 Вироби волокнистоцементні. Номенклатура показників Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-191:2009 Вироби паркетні. Номенклатура показників Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-192:2009 Матеріали будівельні нерудні і заповнювачі для бетону пористі. Номенклатура показників Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-193:2009 Матеріали в’яжучі: гіпс, вапно і композиції на їх основі. Номенклатура показників Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-194:2009 Матеріали герметизуючі  полімерні будівельні. Номенклатура показників Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-195:2009 Матеріали і вироби теплоізоляційні. Номенклатура показників Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-196:2009 Матеріали клеючі полімерні для оздоблення та облицювання. Номенклатура показників Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-197:2009 Матеріали облицювальні з природного каменю та блоки для їх виготовлення. Номенклатура показників Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-198:2009 Матеріали оздоблювальні та вироби облицювальні полімерні. Номенклатура показників Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-199:2009 Плити деревноволокнисті. Номенклатура показників Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-200:2009 Скло та вироби будівельного призначення зі скла. Номенклатура показників Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-201:2009 Труби чавунні та пластмасові каналізаційні, фасонні частини до них та муфти чавунні для азбестоцементних напірних труб. Номенклатура показників Чинний з 01.08.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-202:2009 Цементи та матеріали цементного виробництва. Методи хімічного аналізу Чинний з 01.09.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-203:2009 Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт. Технічні умови Чинний з 01.09.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-204:2009 Щебінь із природного каменю для баластного шару залізничної колії. Технічні умови Чинний з 01.09.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-205:2009 Золи – виносу теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови Чинний з 01.09.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-206:2009 Сировина для виробництва піску, гравію та щебеню з гравію для будівельних робіт. Технічні умови та методи випробувань Чинний з 01.09.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-207:2009 Матеріали щебеневі, гравійні та піщані, оброблені неорганічними в`яжучими. Технічні умови Чинний з 01.09.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-208:2009 Баласт гравійний та гравійно-піщаний для залізничної колії. Технічні умови Чинний з 01.09.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-209:2009 Щебінь з доменого шлаку для виробництва мінеральної вати. Технічні умови Чинний з 01.09.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-210:2009 Матеріали з відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови Чинний з 01.10.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-211:2009 Cуміші золошлакові теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови Чинний з 01.09.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-212:2009 Бетони. Методи визначення стиранності Чинний з 01.09.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-213:2009 Бетони хімічно стійки. Методи випробувань Чинний з 01.09.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками Чинний з 01.09.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-215:2009 Бетони. Правила підбору складу Чинний з 01.09.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-216:2009 Бетони. Методи визначення деформацій усадки та повзучості Чинний з 01.09.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-217:2009 Бетони. Методи визначення призмової міцності, модуля пружності і коефіцієнта Пуассона Чинний з 01.09.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-218:2009 Бетони. Методи випробування на витривалість Чинний з 01.09.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-219:2009 Бетони. Метод прискореного визначення міцності на стиск Чинний з 01.09.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-220:2009 Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю Чинний з 01.09.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-221:2009 Бетони. Класифікація і загальні технічні вимоги Чинний з 01.09.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-222:2009 Бетони. Радіоізотопний метод визначення середньої густини Чинний з 01.09.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-223:2009 Бетони. Методи визначення міцності за зразками, відібраними з конструкцій Чинний з 01.09.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-224:2009 Бетони. Правила контролю міцності Чинний з 01.09.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-225:2009 Бетони. Метод визначення тепловиділення при твердненні Чинний з 01.09.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-226:2009 Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності Чинний з 01.09.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-227:2009 Бетони. Методи визначення характеристики тріщиностійкості (в’язкості руйнування) при  статичному навантаженні Чинний з 01.09.2010 р.
ДСТУ Б В.2.7-228:2009(ГОСТ 31364-2007, MOD) Скло з низько емісійним м`яким  покриттям. Технічні умови Чинний з 01.10.2010 р.

Позначення Назва Додаткові дані
ДСТУ Б В.2.7-6-94 Черепиця бетонна. Технічні умови Чинний з 01.01.94 р.

Введено вперше Зміна № 1 чинна  з  01.08.2001 р.

Поправка – Збірник змін за 2002 р.

ДСТУ Б В.2.7-7-94 Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови Чинний з 01.04.94 р.

Введено вперше

Зміна № 1 чинна з 01.08.2001р.

Поправка – Збірник змін за 2002 р. Зміна № 2 чинна з 01.10.2006 р.

Втрачає чинність з 01.01.2011 р., паралельної дії з ДСТУ Б В.2.7-7:2008

ДСТУ Б В.2.7-7:2008 Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ДСТУ Б В.2.7-7-94  паралельної дії, втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.7-8-94 Плити пінополістирольні. Технічні умови Чинний з 01.07.94 р.

На заміну ГОСТ 15588-86

Зміна № 1 чинна з 01.03.96 р.

ДСТУ Б В.2.7-9-94 Сировина глиниста органо-мінеральна з відходів вуглевидобутку та вуглезбагачення для керамічних виробів. Технічні умови Чинний з 01.04.94 р.

На заміну РСТ 5023-82

ДСТУ Б В.2.7-10-95(ГОСТ 30062-93) Арматура стержньова для залізобетонних конструкцій. Вихроструминний метод контролю характеристик міцності Чинний з 01.03.95 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-11-94 Добавки для виробництва штучних пористих заповнювачів. Класифікація Чинний з 01.08.94 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-12-94 Сировина для виробництва пористих заповнювачів. Класифікація Чинний з 01.10.94 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-13-95(ГОСТ 26302-93) Скло. Методи визначення коефіцієнтів направленого пропускання і відбиття світла Чинний з 01.03.95 р.

На заміну ГОСТ 26302-84

ДСТУ Б В.2.7-14-94 Сировина глиниста для виробництва керамзитового гравію та піску. Технічні умови Чинний з 01.01.95 р.

На заміну РСТ 5001-37

ДСТУ Б В.2.7-15-95 Вироби перлітобентонітові теплоізоляційні. Технічні умови Чинний з 01.07.95 р.

На заміну ТУ 21 України 517-95, ТУ 21 України 0294349-32-94

ДСТУ Б В.2.7-16-95 Матеріали стінові кам’яні. Номенклатура показників якості Чинний з 01.07.95 р.

На заміну ГОСТ 4.206-83

ДСТУ Б В.2.7-17-95 Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови Чинний з 01.07.95 р. На заміну ГОСТ 9757-90

Зміна № 1 чинна з 01.08.2001

Поправка – Збірник змін за 2001 р.

ДСТУ Б В.2.7-18-95 Бетони легкі. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.95 р.

На заміну ГОСТ 25820-83

ДСТУ Б В.2.7-19-95(ГОСТ 30244-94) Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість Чинний з 01.09.96 р.

На заміну СТ СЭВ 382-76, СТ СЭВ 2437-80

Поправка – БУ № 5-1997 р.

ДСТУ Б В.2.7-20-95 Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвуко-ізолюючій підоснові. Технічні умови Чинний з 01.07.95 р.

На заміну ГОСТ 18108-80

Поправка – Збірник змін за 2001 р.

Позначення Назва Додаткові дані
ДСТУ Б В.2.7-21-95 Лінолеум полівінілхлоридний багатошаровий та одношаровий без підоснови. Технічні умови Чинний з 01.07.95 р.

На заміну ГОСТ 14632-79

ДСТУ Б В.2.7-22-95 В’яжучі композиційні низькоактивні безклінкерні. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.96 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-23-95 Розчини будівельні. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.96 р.

На заміну ГОСТ 28013-89, ГОСТ 4.233-86

Поправка – БУ № 3-1997 р.

ДСТУ Б В.2.7-24-95 В’яжуче шлаколужне. Технічні умови Чинний з 01.01.96 р.

На заміну РСТ 5024-89

ДСТУ Б В.2.7-25-95 Бетони важкі шлаколужні. Технічні умови Чинний з 01.01.96 р.

На заміну РСТ 5025-89

ДСТУ Б В.2.7-26-95 Сировина глиниста. Метод визначення чутливості глин до сушіння Чинний з 01.01.96 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-27-95 Пісок із вапняків-черепашників для будівельних робіт. Технічні умови Чинний з 01.01.96 р.

На заміну РСТ 5014-82

ДСТУ Б В.2.7-28-95 Черепиця керамічна. Технічні умови Чинний з 01.01.96 р.

Введено вперше

Зміна № 1 чинна з 01.07.97 р.

ДСТУ Б В.2.7-29-95 Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація Чинний з 01.01.96 р.

На заміну ГОСТ 25137 в частині вимог до дрібних заповнювачів

Поправка – Збірник змін за 2001 р.

ДСТУ Б В.2.7-30-95 Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних шляхів. Технічні умови Чинний з 01.01.96 р.

На заміну ГОСТ 25607-83

ДБН В.2.7-31-95 Порядок визначення запасів родовищ піску та гравію Чинні з 01.01.96 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови Чинний з 01.01.96 р

На заміну ГОСТ 8736-85, ОСТ 21-1-80, ТУ 218 УССР 438-92

ДСТУ Б В.2.7-33-2001 Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови Чинний з 01.04.2002 р.

На заміну ДСТУ Б В.2.7-33-95

ДСТУ Б В.2.7-34-2001 Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови Чинний з 01.01.2002 р.

На заміну ДСТУ Б В.2.7-34-95

ДСТУ Б В.2.7-35-95 Щебінь, пісок та щебенево-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.96 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-36-95 Цегла та камені стінові безцементні. Технічні умови Чинний з 01.01.96 р.

Введено вперше

Зміна № 1 чинна з 01.01.99 р. Втрачає чинність з 01.07.2009 р., паралельної дії з ДСТУ Б В.2.7-36:2008

ДСТУ Б В.2.7-36:2008 Цегла та камені стінові безцементні. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ДСТУ Б В.2.7-36-95  паралельної дії, втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.7-37-95 Плити та вироби із природного каменю. Технічні умови Чинний з 01.01.96 р.

На заміну ГОСТ 9480-89, ГОСТ 23342-91

Позначення Назва Додаткові дані
ДСТУ Б В.2.7-38-95(ГОСТ 17177-94) Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Методи випробувань Чинний з 01.09.96 р.

На заміну ГОСТ 17177-87

ДСТУ Б В.2.7-39-95(ГОСТ 5578-94) Щебінь і пісок із шлаків чорної та кольорової металургії для бетонів. Технічні умови Чинний з 01.04.96 р.

На заміну ГОСТ 5578-76

В частині методів хімічного аналізу замінений на ДСТУ Б В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97)

ДСТУ Б В.2.7-40-95(ГОСТ 30256-94) Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності циліндричним зондом Чинний з 01.04.96 p.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-41-95(ГОСТ 30290-94) Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності поверхневим перетворювачем Чинний з 01.04.96 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-42-97 Методи визначення водопоглинання, густини і морозостійкості будівельних матеріалів і виробів Чинний з 01.07.97 р.

На заміну ГОСТ 7025-91, ТУ 21 Україна 525-92

Зміна № 1 чинна з 01.08.2001 р.

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Бетони важкі. Технічні умови Чинний з 01.01.97 р.

На заміну ГОСТ 26633-91

Зміна № 1 чинна з 01.07.2006 р.

ДСТУ Б В.2.7-44-96 Цементи. Відбір і підготовка проб Чинний з 01.01.97 р.

На заміну СТ СЭВ 3477-81

Зміна № 1 чинна з 01.07.2002 р.

ДСТУ Б В.2.7-45-96 Бетони ніздрюваті. Технічні умови Чинний з 01.01.97 р.

На заміну ГОСТ 25485-89

ДСТУ Б В.2.7-46-96 Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови Чинний з 01.01.97 р.

На заміну ГОСТ 10178-85 та ГОСТ 22266-76 в частині вимог до пуцоланових цементів

Зміна № 1 чинна з 01.07.2002 р.

Поправка – Збірник змін за 2001 р.

Зміна №2 чинна з 01.07.2007 р.

ДСТУ Б В.2.7-47-96(ГОСТ 10060.0-95) Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги Чинний з 01.04.97 р.

На заміну ГОСТ 10060-87

ДСТУ Б В.2.7-48-96(ГОСТ 10060.1-95) Бетони. Базовий (перший) метод визначення морозостійкості . Загальні вимоги Чинний з 01.04.97 р.

На заміну ГОСТ 10060-87

ДСТУ Б В.2.7-49-96(ГОСТ 10060.2-95) Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому заморожуванні та відтаванні Чинний з 01.04.97 p.

На заміну ГОСТ 10060-87

ДСТУ Б В.2.7-50-96(ГОСТ 10060.3-95) Бетони. Дилатометричний метод прискореного визначення морозостійкості Чинний з 01.04.97 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-51-96(ГОСТ 10060.4-95) Бетони. Структурно-механічний метод прискореного визначення морозостійкості Чинний з 01.04.97 р.

Введено вперше

ДСТУ В В.2.7-52-96(ГОСТ 18124-95) Листи азбестоцементні плоскі. Технічні умови Чинний з 01.04.97 р.

На заміну ГОСТ 18124-75

ДСТУ Б В.2.7-53-96(ГОСТ 30340-95) Листи азбестоцементні хвилясті. Технічні умови Чинний з 01.04.97 р.

На заміну ГОСТ 16233-77, ГОСТ 20430-84

Поправка – БУ № 4-1 997 р.

ДСТУ Б В.2.7-54-96(ГОСТ 30301-95) Вироби азбестоцементні. Правила приймання Чинний з 01.04.97 р.

Введено вперше

Позначення Назва Додаткові дані
ДСТУ Б В.2.7-55-96(ГОСТ 21485-94) Бачки змивні і арматура до них. Загальні технічні умови Чинний з 01.04.97 р.

На заміну ГОСТ 21485.0-76, ГОСТ 21485.1-76, ГОСТ 21485.2-76, ГОСТ 21485.3-76

ДСТУ Б В.2.7-56-96(ГОСТ 10499-95) Вироби теплоізоляційні зі скляного штапельного волокна. Технічні умови Чинний з 01.04.97 p.

На заміну ГОСТ 10499-78

ДСТУ Б В.2.7-57-96(ГОСТ 30353-95) Підлоги. Метод випробування на стійкість до ударних дій Чинний з 01.04.97 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-58-97(ГОСТ 30246-94) Прокат тонколистовий рулонний із захисно-декоративним лакофарбовим покриттям для будівельних конструкцій. Технічні умови Чинний з 01.01.98 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-59-97 Блоки із природного каменю для виробництва облицювальних виробів. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.97 р.

На заміну ГОСТ 9479-84

ДСТУ Б В.2.7-60-97 Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Класифікація Чинний з 01.07.97 р.

На заміну ГОСТ 9169-75

ДСТУ Б В.2.7-61-97 Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови Чинний з 01.07.98 р.

На заміну ГОСТ 530-80, ГОСТ 7484-78

Зміна № 1 чинна з 01.07.2002 р.

Поправка – БУ № 1-1998 р. Втрачає чинність з 01.01.2011 р., паралельної дії з ДСТУ Б В.2.7-61:2008

ДСТУ Б В.2.7-61:2008 Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ДСТУ Б В.2.7-61-97  паралельної дії, втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.7-62-97(ГОСТ 25226-96) Щебінь і пісок перлітові для виробництва спученого перліту. Технічні умови Чинний з 01.01.98 р.

На заміну ГОСТ 25226-82

Поправка – БУ № 1-1999 р.

ДБН В.2.7-63-97 Застосування в будівництві і будіндустрії гранульованих шлаків і шлакопемзових відсівів феросплавного виробництва Чинний з 01.04.98 р.

На заміну РСН 329-88

ДБН В.2.7-64-97 Правила застосування хімічних добавок в бетонах і будівельних розчинах Чинний з 01.04.98 р.

На заміну РСН 345-87

Поправка – Збірник змін за 2002 р. Замінюється з 01.10.2009 р. на ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008

ДСТУ Б В.2.7-65-97 Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Класифікація Чинний з 01.04.98 р.

На заміну ГОСТ 24211-91 Замінюється з 01.10.2009 р. на ДСТУ Б В.2.7-171:2008

ДСТУ Б В.2.7-66-98 Цементи. Номенклатура показників якості Чинний з 01.07.98 р.

На заміну ГОСТ 4.214-80

ДСТУ Б В.2.7-67-98(ГОСТ 13996-93) Плитки керамічні фасадні і килими з них. Технічні умови Чинний з 01.10.98 р.

На заміну ГОСТ 13996-84

ДСТУ Б В.2.7-68-98(ГОСТ 30548-97) Полотна неткані (підоснова) для лінолеуму. Методи випробувань Чинний з 01.10.98 р.

На заміну ГОСТ 26603-85 та в частині методів випробувань – на заміну ГОСТ 26604-85

ДСТУ Б В.2.7-69-98(ГОСТ 30459-96) Добавки для бетонів. Методи визначення ефективності Чинний з 01.01.99 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-70-98(ГОСТ 30444-97) Матеріали будівельні. Метод випробування на розповсюдження полум’я Чинний з 01.01.99 р.

Введено вперше

Позначення Назва Додаткові дані
ДСТУ Б В.2.7-71-98(ГОСТ 8269.0-97) Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань Чинний з 01.01.99 р.

На заміну ГОСТ 8269-87 та в частині методів фізико-механічних випробувань – на заміну ГОСТ 3344-83 та ГОСТ 7392-85

Поправка – Збірник змін за 2005 р.

ДСТУ Б В.2.7-72-98(ГОСТ 8269.1-97) Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи хімічного аналізу Чинний з 01.01.99 р.

На заміну ГОСТ 25592-91 , ГОСТ 25818-91 та в частині методів хімічного аналізу – на заміну ДСТУ Б В.2.7-39-95 (ГОСТ 5578-94)

ДСТУ Б В.2.7-73-98 Труби поліетиленові для подачі горючих газів. Технічні умови Чинний з 01.01.99 р.

Введено вперше

Зміна № 1 чинна з 01.08.2001 р.

Поправка – Збірник змін за 2001 р.

ДСТУ Б В.2.7-74-98 Крупні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація Чинний з 01.01.99 р.

На заміну ГОСТ 25137-82 в частині вимог до крупних заповнювачів

Поправка – Збірник змін за 2001 р.

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови Чинний з 01.01.99 р.

На заміну ГОСТ 8267-82, ГОСТ 8268-82, ГОСТ 10260-82, ГОСТ 23254-78, ГОСТ 26873-86

ДСТУ Б В.2.7-76-98 Пісок для будівельних робіт із відсівів подрібнення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови Чинний з 01.01.99 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-77-98 Мастики герметизуючі бутилкаучукові. Технічні умови Чинний з 01.01.99 p.

На заміну РСТ 5018-86

ДСТУ Б В.2.7-78-98 Матеріал герметизуючий бутилрегенератний. Технічні умови Чинний з 01.01.99 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-79-98 Мастики гідроізоляційні бутилкаучукові та бітумно-бутилкаучукові Технічні умови Чинний з 01.01.99 р.

На заміну РСТ 5032-91, ТУ 38.514361-91

ДСТУ Б В.2.7-80-98 Цегла та камені силікатні Технічні умови Чинний з 01.03.99 р

На заміну ГОСТ 379-79

Втрачає чинність з 01.01.2011 р., паралельної дії з ДСТУ Б В.2.7-80:2008

ДСТУ Б В.2.7-80:2008 Цегла та камені силікатні. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ДСТУ Б В.2.7-80-98  паралельної дії, втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.7-81-98 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла та кам’яних матеріалів Чинний з 01.03.99 р.

Введено вперше

Зміна № 1 чинна з 01.01.2006 р.

ДСТУ Б В.2.7-82-99 В’яжучі гіпсові Технічні умови Чинний з 01.06.99 р.

На заміну ГОСТ 125-79, ГОСТ 23789-79, ГОСТ 26871-86

Позначення Назва Додаткові дані
ДСТУ Б В.2.7-83-99(ГОСТ 2678-94) Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань Чинний з 01.10.99 p.

На заміну ГОСТ 2678-87

ДСТУ Б В.2.7-84-99(ГОСТ 26589-94) Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань Чинний з 01.10.99 р.

На заміну ГОСТ 26589-85

ДСТУ Б В.2.7-85-99(ГОСТ 22266-94) Цементи сульфатостійкі. Технічні умови Чинний з 01.10.99 р.

На заміну ГОСТ 22266-76

Зміна № 1, що діє тільки в Україні, чинна з 15.04.2000 р.

ДСТУ Б В.2.7-86-99 ГОСТ 26798.1-96) Цементи тампонажні. Методи випробувань Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну ГОСТ 26798.0-65, ГОСТ 26798.1-85, ГОСТ 26798.2-85

ДСТУ Б В.2.7-87-99 ГОСТ 26798.2-96) Цементи тампонажні типів 1-G та 1-Н. Методи випробувань Чинний з 01.01.2000 p.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-88-99(ГОСТ 1581-96) Портландцементи тампонажні. Технічні умови Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну ГОСТ 1581-86

ДСТУ Б В.2.7-89-99(ГОСТ 12801-98) Матеріали на основі органічних в’яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну ГОСТ 12801-84

Зміна № 1 чинна з 01.04.2003 р.

ДСТУ Б В.2.7-90-99 Вапно будівельне. Технічні умови Чинний з 01.01.2000 р.

На заміну ГОСТ 9179-77, ГОСТ 22688-77

ДСТУ Б В.2.7-91-99 В’яжучі мінеральні. Класифікація Чинний з 01.03.99 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-92-99 Суміші бетонні і цементобетони дорожні на вапнякових заповнювачах. Технічні умови Чинний з 01.04.2000 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-93-2000 Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. Технічні умови Чинний з 01.03.2000 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-94-2000(ГОСТ 4640-93) Вата мінеральна. Технічні умови Чинний з 01.07.2000 р.

На заміну ГОСТ 4640-84

ДСТУ Б В.2.7-95-2000(ГОСТ 6266-97) Листи гіпсокартонні. Технічні умови Чинний з 01.07.2000 р.

На заміну ГОСТ 6266-89

Поправка – Збірник змін за 2002 р.

Поправка – ИБ № 9 – 2007 р

ДСТУ Б В.2.7-96-2000(ГОСТ 7473-94) Суміші бетонні. Технічні умови Чинний з 01.07.2000 р.

На заміну ГОСТ 7473-85

ДСТУ Б В.2.7-97-2000(ГОСТ 9573-96) Плити із мінеральної вати на синтетичному зв’язуючому теплоізоляційні. Технічні умови Чинний з 01.07.2000 р.

На заміну ГОСТ 9573-82

ДСТУ Б В.2.7-98-2000(ГОСТ 21880-94) Мати прошивні із мінеральної вати теплоізоляційні. Технічні умови Чинний з 01.07.2000 р.

На заміну ГОСТ 21880-85

ДСТУ Б В.2.7-99-2000(ГОСТ 22950-95) Плити мінераловатні підвищеної жорсткості на синтетичному зв’язуючому. Технічні умови Чинний з 01.07.2000 р.

На заміну ГОСТ 22950-78

ДСТУ Б В.2.7-100-2000(ГОСТ 25094-94) Добавки активні мінеральні для цементів. Методи випробувань Чинний з 01.07.2000 р.

На заміну ГОСТ 25094-82

ДСТУ Б В.2.7-101-2000(ГОСТ 30547-97) Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.2000 р.

На заміну ГОСТ 4.203-79, ГОСТ 2551-75, ГОСТ 23835-79, ГОСТ 26027-85

Поправки – Збірники змін за 2001 p. та за 2002 р.

ДСТУ Б В.2.7-102-2000 Щебінь і пісок декоративні із скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови Чинний з 01.07.2000 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-103-2000(ГОСТ 30307-95) Мастики будівельні полімерні клеючі латексні. Технічні умови Чинний з 01.10.2000 р.

Введено вперше

Позначення Назва Додаткові дані
ДСТУ Б В.2.7-104-2000 Камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові для виробництва в’яжучих матеріалів. Технічні умови Чинний з 01.07.2001 р.

На заміну ГОСТ 4013-82

ДСТУ Б В.2.7-105-2000(ГОСТ 7076-99) Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі Чинний з 01 07.2001 р.

На заміну ГОСТ 7076-87

ДСТУ Б В.2.7-106-2001 Герметизуючі нетверднучі полімерні матеріали БУТЕПРОЛ-2М, ТЕГЕРОН. Технічні умови Чинний з 01.07.2001 р.

На заміну ТУ 21-29-58-77, ТУ 21-29-87-82

ДСТУ Б В.2.7-107:2008(ГОСТ 24866-99) Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

ГОСТ 24866-89  паралельної дії, втрачає чинність з 01.01.2011 р.

ДСТУ Б В.2.7-108-2001(ГОСТ 30693-2000) Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.2002 р.

На заміну ГОСТ 4.222-83, ГОСТ 25591-83

ДСТУ Б В.2.7-109-2001 Породи карбонатні для виробництва вапна. Технічні умови Чинний з 01.01.2002 р.

На заміну ОСТ 21-27-76

ДСТУ Б В.2.7-110-2001(ГОСТ 30698-2000) Скло загартоване будівельне. Технічні умови Чинний з 01.01.2002 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-111-2001 Плити гіпсові для перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови Чинний з 01.04.2002 р.

На заміну ГОСТ 6428-83Зміна № 1 чинна з 01.01.2003 р.

ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Цементи. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.2002 р.

На заміну ГОСТ 22236-85 та ГОСТ 22237-85

Зміна № 1 чинна з 01.07.2003 р. Зміна № 2 чинна з 01.10.2004 р.

Поправка – Збірник змін за 2002 р.Зміна №3 чинна з 01.07.2009 р.

ДСТУ Б В.2.7-113-2002(ГОСТ 25945-98) Матеріали і вироби полімерні будівельні герметизуючі нетвердкі. Методи випробувань Чинний з 01.07.2002 р.

На заміну ГОСТ 25945-87

ДСТУ Б В.2.7-114-2002(ГОСТ 10181-2000) Суміші бетонні. Методи випробувань Чинний з 01.07.2002 p.

На заміну ГОСТ 10181.0-81, ГОСТ 10181.1-81,

ГОСТ 10181.2-81, ГОСТ 10181.3-81, ГОСТ 10181.4-81

ДСТУ Б В.2.7-115-2002(ГОСТ 30733-2000) Скло з низькоемісійним твердим покриттям. Технічні умови Чинний з 01.10.2002 p.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-116-2002(ГОСТ 30740-2000) Матеріали герметизуючі для швів аеродромних покриттів. Загальні технічні умови Чинний з 01.10.2002 p.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-117-2002(ГОСТ 6787-2001) Плитки керамічні для підлог. Технічні умови Чинний з 01.10.2002 р.

На заміну ГОСТ 6787-90

ДСТУ Б В.2.7-118-2002(ГОСТ 27180-2001) Плитки керамічні. Методи випробувань Чинний з 01.10.2002 р.

На заміну ГОСТ 27180-86

ДСТУ Б В.2.7-119-2003 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови Чинний з 01.07.2003 р.

На заміну ГОСТ 9128-84

ДСТУ Б В.2.7-120-2003 Добавки енергозберігаючі для керамічних будівельних виробів. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.2003 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-121-2003 Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови Чинний з 01.01.2004 р.

На заміну ГОСТ 9128-84

ДСТУ Б В.2.7-122-2003(ГОСТ 111-2001) Скло листове. Технічні умови Чинний з 01.10.2003 р.

На заміну ГОСТ 111-90

ДСТУ Б В.2.7-123-2004(ГОСТ 30826-2001) Скло багатошарове будівельного призначення. Технічні умови Чинний з 01.01.2005 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-124-2004 Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови Чинний з 01.04.2005 р.

На заміну ГОСТ 25328-82

Позначення Назва Додаткові дані
ДСТУ Б В.2.7-125:2006 Матеріали з маломіцних вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови Чинний з 01.02.2007 р.

На заміну РСТ УССР 5028-90

ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови Чинний з 01.10.2006 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-127:2006 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови Чинний з 01.01.2007 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-128:2006 Добавки активні мінеральні та добавки-наповнювачі до цементу. Технічні умови Чинний з 01.01.2007 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-129:2006 Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови Чинний з 01.06.2006 р.

На заміну ГОСТ 18659-81

ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови Чинний з 01.11.2007 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-131:2007 Пісок кварцовий. Технічні умови Чинний з 01.01.2008 р

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-132:2007 Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Номенклатура показників Чинний з 01.02.2008 р

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-133:2007 Матеріали герметизуючі полімерні отвердіваючі однокомпонентні. Методи випробування Чинний з 01.02.2008 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-134:2007 Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Методи випробування Чинний з 01.02.2008 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-135:2007 Бітуми дорожні модифіковані полімерами. Технічні умови Чинний з 01.02.2008 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-136:2007 Матеріали для заливки швів і тріщин покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні вимоги Чинний з 01.07.2008 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-137: 2008 Блоки із ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови Чинний з 01.10.2008 р.

На заміну ГОСТ 21520-89

ДСТУ Б В.2.7-138:2007

(ГОСТ 22856-89, МОD)

Щебінь, гравій та пісок декоративні із природного каменю. Технічні умови Чинний з 01.07.2008 р.

На заміну ГОСТ 22856-89

ДСТУ В.2.7-139:2007

(EN 1304:1998, MOD)

Черепиця полімерна піщана. Технічні умови Чинний з 01.07.2008 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-140:2007

(EN ISO 1451:1998, MOD)

Труби з поліпропілену та фасонні частини до них для внутрішньої каналізації будинків і споруд. Технічні умови Чинний з 01.07.2008 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-141:2007

(EN ISO 1452:1998, MOD)

Труби з непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для холодного водопостачання. Технічні умови Чинний з 01.07.2008 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-142:2007(ISO/DIS 15877:2006,

ISO 1452:1999, MOD)

Труби з хлорованого полінвінілхлориду та деталі з’єднувальні до них для мереж холодного, гарячого водопостачання та ЕN ІSО опалення. Технічні умови Чинний з 01.07.2008 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-143:2007

(EN ISO 15875-2:2003, MOD)

Труби зі структурованого поліетилену для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови Чинний з 01.07.2008 р.

На заміну ДСТУ Б В.2.5-17-2001

ДСТУ Б В.2.7-144:2007

(EN ISO 15874-2:2003, MOD)

Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. Технічні умови Чинний з 01.07.2008 р.

На заміну ДСТУ Б В. 2.7-93-2000

ДСТУ Б В.2.7-145:2008 Вироби бетонні тротуарні неармовані. Технічні умови Чинний з 01.10.2008 р.

На заміну ГОСТ 17608-91

ДСТУ Б В.2.7-146:2008 Вироби полівінілхлоридні погонажні. Загальні технічні умови Чинний з 01.10.2008 р.

На заміну ГОСТ 19111-77

ДСТУ Б В.2.7-147:2008

(EN 12371:2001, MOD)

Методи випробування природного каменю. Визначення морозостійкості Чинний з 01.10.2008 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-148:2007

(EN 572:2004, NEQ)

Скло листове армоване. Технічні умови Чинний з 01.01.2009 р.

На заміну ГОСТ 7481-78

ДСТУ Б В.2.7-149:2008 Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови Чинний з 01.05.2009 р.

На заміну ГОСТ 3344-83

Позначення Назва Додаткові дані
ДСТУ Б В.2.7-150:2008 Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Загальні технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-151:2008

(EN 12201-2:2003, MOD)

Труби поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови Чинний з 01.06.2009 р.

На заміну ГОСТ 18599-83

ДСТУ Б В.2.7-152:2008

(EN 13161:2001, МОD)

Методи випробування природного каменю. Визначення границі міцності при згині під постійним моментом Чинний з 01.06.2009 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-153:2008

(ЕN 14066:2003, МОD)

Методи випробування природного каменю. Визначення опору старінню через тепловий удар Чинний з 01.06.2009 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-154:2008

(ЕN 14157:2004, МОD)

Методи випробування природного каменю. Визначення стійкості до стирання Чинний з 01.06.2009 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-155:2008

(ЕN 14231:2003, МОD)

Методи випробування природного каменю. Визначення опору ковзанню з використанням маятникового дослідного приладу Чинний з 01.06.2009 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-156:2008

(EN 572:2004, NEQ)

Скло листове узорчате. Технічні умови Чинний з 01.06.2009 р.

На заміну ГОСТ 5533-86

ДСТУ Б В.2.7-157:2008 Пісок і щебінь перлітові спучені. Технічні умови Чинний з 01.05.2009 р.

На заміну ГОСТ 10832-91

ДСТУ Б В.2.7-158:2008

(ISO 11600:2002 (Е), MOD)

Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація.  Загальні технічні вимоги Чинний з 01.07.2009 р.

На заміну ГОСТ 25621-83

ДСТУ Б В.2.7-159:2008(EN 685:1995, NEQ) Матеріали та вироби полімерні для покриття підлог. Класифікація Чинний з 01.07.2009 р.

На заміну ГОСТ 17241-71

ДСТУ Б В.2.7-160:2008(EN 650:1996, NEQ) Лінолеум полівінілхлоридний на тканинній підоснові. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

На заміну ГОСТ 7251-77

ДСТУ Б В.2.7-161:2008 Плити декоративні на основі природного каменю. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

На заміну ГОСТ 24099-80

ДСТУ Б В.2.7-162:2008 Вироби паперово-шаруваті декоративні. Номенклатура показників Чинний з 01.07.2009 р.

На заміну ГОСТ 4.229-83

ДСТУ Б В.2.7-163:2008 Плити бетонні фасадні. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

На заміну ГОСТ 6927-74

ДСТУ Б В.2.7-164:2008 Вироби з ніздрюватих бетонів теплоізоляційні. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

На заміну ГОСТ 5742-76

ДСТУ Б В.2.7-165:2008 Методи визначення гігроскопічної сорбції будівельних матеріалів та виробів Чинний з 01.07.2009 р.

На заміну ГОСТ 12852.6-77

ДСТУ Б В.2.7-166:2008 Щебінь і пісок із пористих гірських порід. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

На заміну ГОСТ 22263-76

ДСТУ Б В.2.7-167:2008

(EN 13162:2001, NEQ)

Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв’язуючому. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-168:2008

(EN 13166:2001, NEQ)

Вироби теплоізоляційні з пінофенопласту. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

На заміну ГОСТ 20916-87

ДСТУ Б В.2.7-169:2008

(EN 13162:2001, NEQ)

Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати ламельні. Технічні умови Чинний з 01.07.2009 р.

На заміну ГОСТ 23307-78

ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності Чинний з 01.07.2009 р.

На заміну ГОСТ 12730.0-78,

ГОСТ 12730.2-78, ГОСТ 12730.1-78,

ГОСТ 12730.3-78, ГОСТ 12730.5-78

ГОСТ 12730.4-78

ДСТУ Б В.2.7-171:2008(EN 934-2:2001, NEQ) Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови Чинний з 01.10.2009 р.

На заміну ДСТУ Б В.2.7-65-97

ДСТУ Б В.2.7-172:2008(EN 480-10:1996, NEQ) Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Визначення   вмісту   водорозчинного  хлориду Чинний з 01.10.2009 р.

Введено вперше

Позначення Назва Додаткові дані
ДСТУ Б В.2.7-173:2008

(EN 480-12:1996, NEQ)

Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Визначення   вмісту   лугу в добавках Чинний з 01.10.2009 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.7-174:2008(EN 480-6:1996, NEQ) Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Аналіз методом інфрачервоної спектроскопії Чинний з 01.10.2009 р.

Введено вперше

ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008 Настанова щодо застосування хімічних добавок  у бетонах  і  будівельних  розчинах Чинний з 01.10.2009 р.

На заміну ДБН В.2.7-64-97

ДСТУ Б В.2.7-176:2008(EN 206-1:2000, NEQ) Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови Чинний з 01.10.2009 р.

Введено вперше

ДСТУ 2602-94 Виливки шлакокам’яні. Загальні технічні умови Чинний з 01.07.95 р.

Введено вперше

ДСТУ 3819-98 Паркет маломірний з відходів деревообробних виробництв. Технічні умови Чинний з 01.01.2000 р.
Введено вперше
ДСТУ 4148-2003 Бітуми нафтові будівельні. Технічні умови Чинний з 01.01.2004 р.
Зміна № 1 – ІПС – 3-2007
Введено вперше
ДСТУ ЕN 196-1:2007 Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності Чинний з 01.08.2007 р.
Введено вперше
ДСТУ Б EN 196-2:2008(EN 196-2:2005, IDT) Методи випробування цементів. Частина 2.
Хімічне аналізування цементів
Чинний з 01.07.2009 р.
ДСТУ EN 196-3:2007 Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об’єму Чинний з 01.08.2007 р.

Введено вперше

ДСТУ ЕN 196-6:2007 Методи випробування цементу. Частина 6. Визначення тонкості помелу Чинний з 01.08.2007 р.

Введено вперше

ДСТУ Б EN 196-10:2008(EN 196-10:2006, IDT) Методи випробування цементів. Частина 10. Визначення вмісту водорозчинного хрому (VI) в цементах Чинний з 01.07.2009 р.
ДСТУ Б EN 197-1:2008(EN 197-1:2000, IDT) Цементи. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів Чинний з 01.07.2009 р.
ДСТУ EN 984:2005 Покриви текстильні на підлогу. Метод визначення поверхневої щільності лицьового шару голкопробивних покривів на підлогу Чинний з 01.01.2007 р.

Введено вперше

ДСТУ Б ЕN 1341:2007(EN 1341:2001, IDT) Плити з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування Чинний з 01.04.2008 р.

Введено вперше

ДСТУ Б EN 1342:2007(EN 1342:2001, IDT) Брущатка з природного каменю.для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування Чинний з 01.04.2008 р.

Введено вперше

ДСТУ Б EN 1343:2007(EN 1343:2001, IDT) Бордюри з природного каменю.для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування Чинний з 01.04.2008 р

Введено вперше

ДСТУ Б EN 1467:2007(EN 1467:2003, IDT) Камінь природний. Блоки необроблені. Вимоги Чинний з 01.04.2008 р.

Введено вперше

ДСТУ Б EN 1468:2007(EN 1468:2003, IDT) Камінь природний. Плити необроблені. Вимоги Чинний з 01.04.2008 р.

Введено вперше

ДСТУ Б EN 1469:2007(EN 1469:2004, IDT) Вироби з природного каменю. Облицювальні плити. Вимоги Чинний з 01.04.2008 р.

Введено вперше

ДСТУ  EN 10080:2005 Сталь для армування бетону. Зварна рифлена арматурна сталь В500. Технічні умови на постачання прутків, мотків і зварної сітки Чинний з 01.07.2007 р.

Введений вперше

ДСТУ Б EN 12057:2007(EN 12057:2004, IDT) Вироби з природного каменю. Плитки для підлоги і сходів. Технічні Вимоги Чинний з 01.04.2008 р.

Введено вперше

ДСТУ Б EN 12058:2007(EN 12058:2003, IDT) Вироби з природного каменю. Модульні плитки. Вимоги Чинний з 01.04.2008 р.

Введено вперше

ДСТУ Б EN 12371:2007 Методи випробування природного каменю. Визначення морозостійкості Чинний з 01.04.2008 р.

Введено вперше

Позначення Назва Додаткові дані
ДСТУ Б EN 13373:2007(EN 13373:2003, IDT ) Методи випробування природного каменю. Визначення геометричних характеристик виробів Чинний з 01.04.2008 р.

Введено вперше

ДСТУ Б EN 13755:2007(EN 13722:2001, IDT ) Методи випробування природного каменю. Визначення водопоглинання при атмосферному тиску Чинний з 01.04.2008 р.

Введено вперше

РСТ УССР 1493-83 Черепиця металева. Технічні умови Чинний з 01.07.84 р.

Зміна № 1 – ИУРСТ – 12-86

Зміна № 2 – ИУРСТ – 2-88

Зміна № 3 – ИУРСТ – 5-90

РСТ УССР 1542-84 Заготовки дерев’яні для перекриттів. Технічні умови Чинний з 01.07.85 р.
РСТ УССР 1573-90 Щити штакетні для огорож. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.91 р.
РСТ УССР 1599-79 Гіпс спеціальний. Технічні умови Чинний з 01.07.80 р.

Зміна № 1 – ИУРСТ – 2-80

Зміна № 2 – ИУРСТ – 11-84

Зміна № 3 – ИУРСТ – 6-89

РСТ УССР 1700-90 Рамки та бруски дерев’яні для сушіння цегли-сирцю. Технічні умови Чинний з 01.01.92 р.
РСТ УССР 1823-91 Щебень чорний холодний. Технічні умови Чинний з 01.01.92 р.
РСТ УССР 1921-88 Плитки облицювальні металеві. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.89 p.
РСТ УССР 1951-84 Картони тепло-, теплозвукоізоляційні на основі скляних штапельних волокон із гірських порід. Технічні умови Чинний з 01.07.85 p.

Зміна № 1 – ИУРСТ – 3-90

РСТ УССР 1970-86 Полотна з мікро-, ультра-, супертонких і скломікрокристалічних скляних штапельних волокон із гірських порід. Технічні умови Чинний з 01.01. 87 р.

Зміна № 1 – ИУРСТ – 10-91

Зміна № 2 – ИУРСТ – 6-95

РСТ УССР 1972-86 Волокна скляні штапельні з гірських порід. Технічні умови Чинний з 01.07.87 р.

Зміна № 1 – ИУРСТ – 3-5-92

РСТ УССР 1977-97 Ворота та хвіртки металеві. Загальні технічні умови Чинний з 01.01.88 р.

Зміна № 1 – ИУРСТ – 10-92

РСТ УССР 1981-87 Мати теплоізоляційні і звукопоглинальні. Технічні умови Чинний з 01.07.88 р.

Зміна № 1 – ИУРСТ – 4-93

РСТ УССР 5015-84 Маты прошивные теплозвукоизоляционные на основе стеклянного штапельного волокна из горных пород Чинний з 01.01.85 р.
РСТ УССР 5020-90 Сырье из горных пород для производства штапельных волокон Чинний з 01.01.91 р.
РСТ УССР 5027-89 Паста и мастика битумная эмульсионная на твердых эмульгаторах. Технические условия Чинний з 01.01.90 р.

Позначення Назва Додаткові дані
В 2.8. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент
ДБН В.2.8-1-95 Вимоги до розробки засобів механізації в будівництві і оцінка їх технічного рівня. Основні положення Чинні з 01.01.96 р.

На заміну РСН 347-88

Поправка – Збірник змін за 2001 р.

ДБН В.2.8-2-95 Будівельні машини, обладнання і механізований інструмент. Види випробувань. Порядок їх здійснення Чинні з 01.01.96 р

Введено вперше

ДБН В.2.8-3-95 Технічна експлуатація будівельних машин Чинні з 01.01.96 р.

Введено вперше

ДБН В.2.8-4-96 Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Загальні вимоги Чинні з 01.09.96 р.

Введено вперше

ДБН В.2.8-5-96 Технічні параметри засобів механізації, що підлягають контролю при сертифікаційних випробуваннях Чинні з 01.09.96 р.

Введено вперше

ДБН В.2.8-6-96 Технічне обслуговування та ремонт кранів самохідних стрілових Чинні з 01.09.96 р.

Введено вперше

ДБН В.2.8-7-96 Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Порядок атестації ремонтного виробництва Чинні з 01.01.97 р.

Введено вперше

ДСТУ Б В.2.8-8-96 Машини та обладнання для механізації штукатурних робіт в будівництві. Загальні технічні вимоги Чинний з 01.01.97 р.

Введено вперше

ДБН В.2.8-9-98 Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги Чинні з 01.10.98 р.

На заміну ГОСТ 25646-83

ДСТУ Б В.2.8-10-98 Стропи вантажні. Технічні умови Чинний з 01.01.99 р.

На заміну ГОСТ 25573-82

Зміна № 1 чинна з 01.01.2002 р.

Поправки – Збірники змін за 2001 р. та за 2002 р.

ДБН В.2.8-11-99 Технічні вимоги до ремонту типових пошкоджень металоконструкцій вантажопідіймальних кранів Чинні з 01.10.99 р.

Введено вперше

ДБН В.2.8-12-2000 Типові норми витрат пального і змащувальних матеріалів для експлуатації техніки в будівництві Чинні з 01.07.2000 р.

Введено вперше

Зміна № 1 чинна з 01.04.2004 р.

Поправка – Збірник змін за 2001 р.

ДБН В.2.8-13-2000 Технічне діагностування гідроприводу будівельних машин Чинні з 01.01.2001 р.

Введено вперше

ДБН В.2.8-14-2000 Правила зберігання будівельних машин Чинні з 01.01.2001 р.

Введено вперше

ДСТУ 1072-91 Засоби для побілки “Василек” та “Зеленка”. Технічні умови Чинний з 01.07.92 р.

Зміна № 1 – ИУС – 6-92

ДСТУ 2446-94 Верстати каменеобробні шліфувально-полірувальні. Типи і основні параметри Чинний з 01.01.95 р.
ДСТУ 2559-94 Верстати каменерозпилювальні. Типи та основні параметри Чинний  з 01.07.95 р.
ДСТУ 2912-94 Устаткування каменевидобувне та каменеобробне. Загальні технічні умови Чинний  з 01.07.96 р.
ДСТУ 2952-94 Верстати камене озпилювальні. Загальні технічні вимоги та методи контролю Чинний  з 01.07.95 р.
ДСТУ 2973-94 Верстати каменеобробні шліфувально-полірувальні. Загальні технічні вимоги та методи контролю Чинний  з 01.07.95 р.
ДСТУ Б В.2.8-15:2009 Валики малярні. Технічні умови Чинний з 01.07.2010 р.
ДСТУ Б В.2.8-16:2009 Ломи сталеві будівельні. Технічні умови Чинний з 01.07.2010 р.
ДСТУ Б В.2.8-17:2009 Ковші для оздоблювальних робіт. Технічні умови Чинний з 01.07.2010 р.
ДСТУ Б В.2.8-18:2009 Виски сталеві будівельні. Технічні умови Чинний з 01.07.2010 р.
ДСТУ Б В.2.8-19:2009 Рівні будівельні. Технічні умови Чинний з 01.07.2010 р.
ДСТУ Б В.2.8-20:2009 Кельми, лопатки та відрізовки. Технічні умови Чинний з 01.07.2010 р.
ДСТУ Б В.2.8-21:2009 Гладилки сталеві будівельні. Технічні умови Чинний з 01.07.2010 р.
ДСТУ Б В.2.8-22:2009 Шпателі. Технічні умови Чинний з 01.07.2010 р.
ДСТУ Б В.2.8-23:2009 Молотки сталеві будівельні. Технічні умови Чинний з 01.07.2010 р.
ДСТУ  Б В.2.8-24:2009 Рустовки сталеві. Технічні умови Чинний з 01.07.2010 р.
ДСТУ  Б В.2.8-25:2009 Кліщі будівельні. Технічні умови Чинний з 01.07.2010 р.
ДСТУ  Б В.2.8-26:2009 Різак для різання керамічних плиток. Технічні умови Чинний з 01.07.2010 р.
ДСТУ  Б В.2.8-27:2009 Соколи для штукатурних робіт. Технічні умови Чинний з 01.07.2010 р.
ДСТУ Б В.2.8-28:2009 Правила, терки та напівтерки. Технічні умови Чинний з 01.07.2010 р.
ДСТУ Б В.2.8-29:2009 Щітки малярні. Технічні умови Чинний з 01.07.2010 р.
ДСТУ Б В.2.8-30:2009 Форми для виготовлення залізобетонних виробів. Номенклатура показників Чинний з 01.08.2010 р.

Позначення Назва Додаткові дані
ДСТУ 3227-95 Верстати каменефрезерні. Типи і основні параметри Чинний з 01.07.1997 р.
ДСТУ 3284-95 Верстати каменефрезерні. Загальні технічні вимоги та методи контролю Чинний з 01.07.1997 р.
ДСТУ 3632-97 Устаткування для виготовлення виробів із ніздрюватого бетону автоклавного твердіння. Загальні технічні вимоги і методи контролю Чинний  з 01.07.1997 р.
ДСТУ 3971-2000 Установки для термовологісного оброблення збірних бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій. Методи обчислення витрат теплової енергії Чинний  з 01.07.2001 р.
В 3. ЕКСПЛУАТАЦІЯ, РЕМОНТ, РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ

В 3. 1. Експлуатація конструкцій та інженерного обладнання споруд, зовнішніх мереж

ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ промислових будинків і споруд Чинні з 01.07.2003 p.

Введено вперше

ДБН 362-92 Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будинків і споруд, що експлуатуються Чинні з 01.07.92 р.

Введено вперше

В 3.2. Реконструкція, ремонт, реставрація об’єктів будівництва
ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятках культурної спадщини Чинні з 01.01.2005 р.

Введено вперше

ДБН В.3.2.-2:2009 Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт
Г. РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ПОСІБНИКИ

Г 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ І ТЕХНІЧНІ НОРМАТИВИ

ДБН Г.1-3-95 Типові норми витрат молотого шлаку і лужного компонента для виготовлення шлаколужних бетонів, збірних і монолітних бетонних і залізобетонних конструкційних виробів Чинні з 01.01.96 р.

На заміну РСН 344-87

ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві Чинні з 01.01.96 р.

Введено вперше

ДБН Г.1-5-96 Нормативна база оснащення будівельних організацій (бригад) засобами механізації, інструментом та інвентарем Чинні з 01.09.96 р.

На заміну РСН 237-87

ДБН Г.1-6-96 Тимчасові норми для розрахунку витрати теплової енергії при тепловій обробці бетонних та залізобетонних виробів Чинні з 01.01.97 р.

На заміну СН 513-79

ДБН Г.1-7-97 Тимчасові норми для розрахунку витрат теплової та електричної енергії при виробництві цегли та каменів керамічних Чинні з 01.03.98 р.

Введено вперше

ДБН Г.1-8-2000 Норми розрахунку витрат палива, теплової та електричної енергії при виробництві вапна, цегли і каменів силікатних Чинні з 01.07.2000 р.

Введено вперше

ДСТУ-Н Б Г.1-9:2007 Настанова щодо визначення вартості розроблення та експертизи проектів будівельних норм Чинні з 01.07.2008 р.

На заміну ДБН Г. 1- 1-93

ДСТУ Б Г.1-10:2008 Бетони. Номенклатура показників Чинний з 01.07.2009 р.

На заміну ГОСТ 4.212-80

ДСТУ-Н Б Г.1-11:2009 Визначення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення Чинний з 01.07.2010 р.
Позначення Назва Додаткові дані
Д. КОШТОРИСНІ НОРМИ І ПРАВИЛА
Д 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ З КОШТОРИСНОГО НОРМУВАННЯ
Д 1.1. Кошторисна документація
ДБН Д.1.1-1-2000 Правила визначення вартості будівництва Чинні з 01.10.2000 р.
На заміну ДБН IV-16-98, частини І, II
Доповнення № 1 чинне з 01.01.2001 р.
Доповнення № 3 чинне з 01.07.2002 р.Зміна № 2 чинна з 01.07.2003 р.
Зміни, чинні з 01.07.2005 р.
Зміни, чинні з 01.01.2006 р.
ДБН Д.1.1-2-99 Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну ДБН IV-5-97
Доповнення № 1 чинне з 11.03.2002 р. Зміна № 1 чинна з 28.02.2006 р.
ДБН Д.1.1-3-99 Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну ДБН IV-6-97
Доповнення № 1 чинне з 11.03.2002 р.
Доповнення № 2 чинне з 01.01.2003 р. Зміна № 1 чинна з 28.02.2006 р.
ДБН Д.1.1-4-2000 Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи Чинні з 01.10.2000 р.
На заміну ВСН-97
Доповнення № 1 чинне з 01.01.2003 р. Зміна № 1 чинна з 28.02.2006 р.
ДБН Д.1.1-5-2001 Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи Чинні з 01.10.2001 р.
На заміну ССН-84
ДБН Д.1.1-6-2000 Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на пусконаладочные работы Чинні з 01.01.2000 р.
ДБН Д.1.1-7-2000 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України Чинні з 01.01.2001 р.
На заміну ДБН ІV-16-98, частина ІІІ
Доповнення № 1 чинне з 01.07.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.07.2003 р.
Зміни, чинні з 01.01.2006 р.
Зміни, чинні з 01.04.2008 р.
Зміни, чинні з 01.07.2008 р.
ДСТУ-Н Б Д.1.1-8:2008 Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві Чинний з 01.05.2009 р.
Введено вперше
Д 1.2. Вартість будівництва об’єктів і робіт
СОУ Д.1.2-02495431-001:2008 Нормативи витрат труда для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд Чинне з 01.07.2008 р.
Д 2. КОШТОРИСНІ НОРМИ
Д 2.2. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи
ДБН Д.2.2-10-99 Збірник 10. Дерев’яні конструкції Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну СНУ-93 Сборник 10
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
Доповнення № 2 чинне з 11.03.2001 р.
ДБН Д.2.2-11-99 Збірник 11. Підлоги Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну СНУ-93 Сборник 11
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р.
ДБН Д.2.2-12-99 Збірник 12. Покрівля Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну СНУ-93 Сборник 12
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р.
Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р.
ДБН Д.2.2-13-99 Збірник 13. Захист будівельних конструкцій та устаткування від корозії Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну СНУ-93 Сборник 13
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р.Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р.
Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р.
ДБН Д.2.2-14-99 Збірник 14. Конструкції в сільському будівництві Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну СНУ-93 Сборник 14
ДБН Д.2.2-15-99 Збірник 15. Оздоблювальні роботи Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну СНУ-93 Сборник 15
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р.
Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р.
Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р.
Зміна №5, чинна з 11.07.2008
ДБН Д.2.2-16-99 Збірник 16. Трубопроводи внутрішні Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну СНУ-93 Сборник 16
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р.
Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р.
ДСТУ-Н Б Д.2.2-10:2009 Тунелі та метрополітени. Обслуговуючи процеси
ДСТУ  Б  Д.2.2-10:2009 Тунелі та метрополітени. Обслуговуючі процеси (збірник 29) Чинний з 01.02.2010 р.
ДБН Д.2.2-25-99 Збірник 25. Магістральні та промислові трубопроводи газо- та нафтопродуктів Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну СНУ-93 Сборник 25
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р.
Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р.
ДБН Д.2.2-26-99 Збірник 26. Теплоізоляційні роботи Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну СНУ-93 Сборник 26
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р.
Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р.
ДБН Д.2.2-27-99 Збірник 27. Автомобільні дороги Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну СНУ-93 Сборник 27
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р.
Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р.
Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р.
ДБН Д.2.2-28-99 Збірник 28. Залізниці Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну СНУ-93 Сборник 28 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р.
ДБН Д.2.2-29-99 Збірник 29. Тунелі та метрополітени Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну СНУ-93 Сборник 29 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р
Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р.
Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р.
Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р.
Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р.
Зміна №4 чинна з 30.03.2007 р.
ДБН Д.2.2-30-99 Збірник 30. Мости і труби Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну СНУ-93 Сборник 30 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р.
ДБН Д.2.2-31-99 Збірник 31. Аеродроми Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну СНУ-93 Сборник 31
ДБН Д.2.2-43-99 Збірник 43. Судновозні колії стапелів та сліпів Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну СНУ-93 Сборник 43
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р.
Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р.
ДБН Д.2.2-44-99 Збірник 44. Підводно-будівельні (водолазні) роботи Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну СНУ-93 Сборник 44
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р.
ДБН Д.2.2-45-99 Збірник 45. Промислові печі і труби Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну СНУ-93 Сборник 45
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р.
Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р.
ДБН Д.2.2-46-99 Збірник 46. Роботи при реконструкції будівель та споруд Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну СНУ-93 Сборник 46
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р.
Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р.
Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р.
ДБН Д.2.2-47-99 Збірник 47. Озеленення. Захист лісонасадження. Багатолітні плодові насадження Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну СНУ-93 Сборник 47
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р.
ДСТУ Б Д.2.2-1-2008 Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні. Збирання і розбирання опалубки (збірник 6) Чинний з 01.08.2008 р.
На заміну ДБН Д.2.2-6-99 у частині норм 6-1-2-6-1-13; 6-1-20; 6-1-22-6-1-23; 6-14-1-6-14-14; 6-15-1; 6-16-1-6-16-12; 6-17-1-6-17-17; 6-18-1-6-18-6; 6-21-1; 6-22-1-6-22-6 та груп 50-58, 60-62
ДСТУ Б Д.2.2-2:2008 Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні. Арматурні роботи (збірник 6) Чинний з 01.08.2008 р.
На заміну ДБН Д.2.2-6-99 у частині норм 6-1-2-6-1-13; 6-1-20; 6-1-22-6-1-23; 6-14-1-6-14-14; 6-15-1; 6-16-1-6-16-12; 6-17-1-6-17-17; 6-18-1-6-18-6; 6-21-1; 6-22-1-6-22-6 та груп 50-58, 60-62
ДСТУ Б Д.2.2-3:2008 Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні. Бетонні роботи (збірник 6) Чинний з 01.08.2008 р.
На заміну ДБН Д.2.2-6-99 у частині норм 6-1-2-6-1-13; 6-1-20; 6-1-22-6-1-23; 6-14-1-6-14-14; 6-15-1; 6-16-1-6-16-12; 6-17-1-6-17-17; 6-18-1-6-18-6; 6-21-1; 6-22-1-6-22-6 та груп 50-58, 60-62
ДСТУ Б Д..2.2-4:2008 Оздоблювальні роботи. Облицювання колон природним каменем (збірник 15) Чинний з 01.08.2008 р.
На заміну ДБН Д.2.2-15-99 у частині груп 6, 7, 25, 27
ДСТУ Б Д..2.2-5:2008 Оздоблювальні роботи. Облицювання стін природним каменем (збірник 15) Чинний з 01.08.2008 р.
На заміну ДБН Д.2.2-15-99 у частині груп 4,5,10-12, 24, 26, 34
ДСТУ Б Д..2.2-6:2008 Оздоблювальні роботи. Облицювання поверхонь та інші оздоблювальні роботи (збірник 15) Чинний з 01.08.2008 р.
На заміну ДБН Д.2.2-15-99 у частині груп 13, 28-33
Д 2.3. Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування
ДБН Д.2.3-1-99 Збірник 1. Металообробне устаткування Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 1
ДБН Д.2.3-2-99 Збірник 2. Деревообробне устаткування Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 2
Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р.
ДБН Д.2.3-3-99 Збірник 3. Підйомно-транспортне устаткування Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 3
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р.
Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р.
Зміна № 1 чинна з 01.04.2004 р.
Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р.
ДБН Д.2.3-4-99 Збірник 4. Дробильно-розмельне, збагачувальне та агломераційне устаткування Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 4
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р.
ДБН Д.2.3-5-99 Збірник 5. Вагове устаткування Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 5
ДБН Д.2.3-6-99 Збірник 6. Теплосилове устаткування Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 6
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р.
Доповнення № 4 чинне з 01.01.2003 р. Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р.
ДБН Д.2.3-7-99 Збірник 7. Компресорні установки, насоси і вентилятори Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 7
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р.
ДБН Д.2.3-8-99 Збірник 8. Електротехнічні установки Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 8
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
Доповнення № 2 чинне з 22.02.2002 р.
Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р.
Доповнення № 4 чинне з 01.01.2003 р.
Зміна № 1 чинна з 01.04.2004 р.
Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р.
ДБН Д.2.3-9-99 Збірник 9. Електричні печі Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 9
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
ДБН Д.2.3-10-99 Збірник 10. Устаткування зв’язку Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 10
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р.
Доповнення № 4 чинне з 01.01.2003 р.
Зміна № 1 чинна з 01.04.2004 р.
Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р.
ДБН Д.2.3-11-99 Збірник 11. Прилади, засоби автоматизації та обчислювальної техніки Чинні з 01.01.2000 р
На заміну НМО-93 Сборник 11
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р.
ДБН Д.2.3-12-99 Збірник 12. Технологічні трубопроводи Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 12 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 22.02.2002 р.
Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2003 р. Зміна № 1 чинна з 01.04.2004 р.
Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р.
ДБН Д.2.3-13-99 Збірник 13. Устаткування атомних електричних станцій Чинні з 01.01.2000 р
На заміну НМО-93 Сборник 13
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
ДБН Д.2.3-14-99 Збірник 14. Устаткування прокатних виробництв Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 14
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р
Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р.
ДБН Д.2.3-15-99 Збірник 15. Устаткування для очищення газів Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 15
ДБН Д.2.3-16-99 Збірник 16. Устаткування підприємств чорної металургії Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 16
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р.
ДБН Д.2.3-17-99 Збірник 17. Устаткування підприємств кольорової металургії Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 17
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р.
ДБН Д.2.3-18-99 Збірник 18. Устаткування підприємств хімічної та нафтопереробної промисловості Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 18
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р.
ДБН Д.2.3-19-99 Збірник 19. Устаткування підприємств вугільної та торф’яної промисловості Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 19
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
Доповнення №4, чинне з 01.01.2003 р.
ДБН Д.2.3-20-99 Збірник 20. Устаткування сигналізації, централізації та блокування на залізничному транспорті Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 20
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
ДБН Д.2.3-21-99 Збірник 21. Устаткування метрополітенів і тунелів Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 21
ДБН Д.2.3-22-99 Збірник 22. Устаткування гідроелектричних станцій та гідротехнічних споруд Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 22
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р.
ДБН Д.2.3-23-99 Збірник 23. Устаткування підприємств електротехнічної промисловості Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 23
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р.
ДБН Д.2.3-24-99 Збірник 24. Устаткування підприємств промисловості будівельних матеріалів Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 24
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
ДБН Д.2.3-25-99 Збірник 25. Устаткування підприємств целюлозно-паперової промисловості Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 25
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
ДБН Д.2.3-26-99 Збірник 26. Устаткування підприємств текстильної промисловості Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 26
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
ДБН Д.2.3-27-99 Збірник 27. Устаткування підприємств поліграфічної промисловості Чинні з 01.01.2000 р.На заміну НМО-93 Сборник 27
ДБН Д.2.3-28-99 Збірник 28. Устаткування підприємств харчової промисловості Чинні з 01.01.2000 р
На заміну НМО-93 Сборник 28
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р.
ДБН Д.2.3-29-99 Збірник 29. Устаткування театрально-видовищних підприємств Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 29
Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р.
ДБН Д.2.3-30-99 Збірник 30. Устаткування зерносховищ і підприємств з переробки зерна Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 30
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р.
ДБН Д.2.3-31-99 Збірник 31. Устаткування підприємств кінематографії Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 31
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
ДБН Д.2.3-32-99 Збірник 32. Устаткування підприємств електричної промисловості і промисловості засобів зв’язку Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 32
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
ДБН Д.2.3-33-99 Збірник 33. Устаткування підприємств легкої промисловості Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 33
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
ДБН Д.2.3-34-99 Збірник 34. Устаткування установ охорони здоров’я і підприємств медичної промисловості Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 34
Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р.
ДБН Д.2.3-35-99 Збірник 35. Устаткування сільськогосподарських виробництв Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 35
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
ДБН Д.2.3-36-99 Збірник 36. Устаткування підприємств побутового обслуговування і комунального господарства Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 36
ДБН Д.2.3-37-99 Збірник 37. Контроль якості зварних з’єднань Чинні з 01.01.2000 р.На заміну НМО-93 Сборник 37
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
Доповнення №3, чинне з 11.03.2002 р.
Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р.
ДБН Д.2.3-38-99 Збірник 38. Устаткування загального призначення Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 38
Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р.
Зміна № 2 чинна з 28.02.2006 р.
ДБН Д.2.3-39-99 Збірник 39. Монтаж електроустаткування і підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів і приладів низьковольтних комплектних пристроїв Чинні з 01.01.2000 р.
На заміну НМО-93 Сборник 39 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р.
Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р.
Доповнення № 4 чинне з 01.01.2003 р.
Зміна № 1 чинна з 01.04.2004 р.
Д 2.4. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи
ДБН Д.2.4-1-2000 Збірник 1. Земляні роботи Чинні з 01.10.2000 р.
На заміну СНИрР-93 Сборник 51
Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р.
Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р.
Доповнення №5, чинне з 01.01.2003 р.
Зміна № 1 чинна з 01.01.2004
Зміна № 3 чинна з
ДБН Д.2.4-2-2000 Збірник 2. Фундаменти Чинні з 01.10.2000 р.
На заміну СНИрР-93 Сборник 52 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р.
Зміна № 3 чинна з
ДБН Д.2.4-3-2000 Збірник 3. Стіни Чинні з 01.10.2000 р.
На заміну СНИрР-93 Сборник 53
Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р.
Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р.
Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р.Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р.Зміна №2, чинна з 21.01.2005 р.
Зміна № 3 чинна з
ДБН Д.2.4-4-2000 Збірник 4. Перекриття Чинні з 01.10.2000 р.
На заміну СНИрР-93 Сборник 54 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р.
Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р.Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р.
ДБН Д.2.4-5-2000 Збірник 5. Перегородки Чинні з 01.10.2000 р.
На заміну СНИрР-93 Сборник 55
Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р.
Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р.
Зміна № 3 чинна з
ДБН Д.2.4-6-2000 Збірник 6. Прорізи Чинні з 01.10.2000 р.
На заміну СНИрР-93 Сборник 56
Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р.
Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р.Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р.Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р.
ДБН Д.2.4-7-2000 Збірник 7. Підлоги Чинні з 01.10.2000 р.
На заміну СНИрР-93 Сборник 57
Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р.
Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р.
Доповнення №5, чинне з 01.01.2003 р.
Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р.Зміна № 3 чинна з 28.02.2006 р.
ДБН Д.2.4-8-2000 Збірник 8. Дахи, покрівлі Чинні з 01.10.2000 р.
На заміну СНИрР-93 Сборник 58
Доповнення № 1 чинне з 01.04 2001 р.
Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р.
Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р.
Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р.
Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р.
Зміна № 3 чинна з
ДБН Д.2.4-9-2000 Збірник 9. Сходи, ґанки Чинні з 01.10.2000 р.
На заміну СНИрР-93 Сборник 59
Доповнення № 1
чинне з 01.04.2001 р.
ДБН Д.2.4-10-2000 Збірник 10. Пічні роботи Чинні з 01.10.2000 р.
На заміну СНИрР-93 Сборник 60
Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р.
Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р.
Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р.
Зміна № 3 чинна з
ДБН Д.2.4-11-2000 Збірник 11. Штукатурні роботи Чинні з 01.10.2000 р.
На заміну СНИрР-93 Сборник 61
Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р.
Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р.
Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р.
Зміна № 3 чинна з
ДБН Д.2.4-12-2000 Збірник 12. Малярні роботи Чинні з 01.10.2000 р.
На заміну СНИрР-93 Сборник 62
Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р.
Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р.
Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р.
Зміна № 3 чинна з
ДБН Д.2.4-13-2000 Збірник 13. Склярські, шпалерні та облицьовувальні роботи Чинні з 01.1 0.2000 р.
На заміну СНИрР-93 Сборник 63
Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р.
Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р.
Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р.
Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р.
Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р.
Зміна № 3 чинна з
ДБН Д.2.4-14-2000 Збірник 14. Ліпні роботи Чинні з 01.10.2000 р.
На заміну СНИрР-93 Сборник 64
Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р.
Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р.
ДБН Д.2.4-15-2000 Збірник 15. Внутрішні санітарно-технічні роботи Чинні з 01.10.2000 р.
На заміну СНИрР-93 Сборник 65 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р.
Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р.Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р.
Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р.Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р.
Зміна № 3 чинна з
ДБН Д.2.4-16-2000 Збірник 16. Зовнішні інженерні мережі Чинні з 01.10.2000 р.
На заміну СНИрР-93 Сборник 66
Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р.Доповнення № 3 чинне з 17.05.2001 р.
Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р.Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р.
Зміна № 4 чинна з
ДБН Д.2.4-17-2000 Збірник 17. Електромонтажні роботи Чинні з 01.10.2000 р.
На заміну СНИрР-93 Сборник 67
Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р.
ДБН Д.2.4-18-2000 Збірник 18. Благоустрій Чинні з 01.10.2000 р.
На заміну СНИрР-93 Сборник 68
Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р.
Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р.
Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р.
Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р.
Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р.
Зміна № 3 чинна з Зміна №5, чинна з 05.07.2007 р.
ДБН Д.2.4-19-2000 Збірник 19. Ізоляційні роботи Чинні з 01.10.2000 р.
На заміну СНИрР-93 Сборник 69
Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р.
Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р.
ДБН Д.2.4-20-2000 Збірник 20. Інші ремонтно-будівельні роботи Чинні з 01.10.2000 р.
На заміну СНИрР-93 Сборник 70Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р.
Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р.
Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р.
Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р.
Зміна № 3 чинна з
Д 2.5. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи
ДБН Д.2.5-1-2001 Збірник 1. Археологічні та земляні роботи в зоні пам’ятника історії і культури Чинні з 01.10.2001 р.
На заміну ССН-84 Раздел 1
ДБН Д.2.5-2-2001 Збірник 2. Реставрація і відтворення фундаментів і конструкцій із бутового каменю Чинні з 01.10.2001 р.
На заміну ССН-84 Раздел 2
ДБН Д.2.5-3-2001 Збірник 3. Реставрація і відтворення цегляних кладок Чинні з 01.10.2001 р.
На заміну ССН-84 Раздел 3
Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р.
ДБН Д.2.5-4-2001 Збірник 4. Реставрація і відтворення конструкцій і декору з природного каменю Чинні з 01.10.2001 р.
На заміну ССН-84 Раздел 4
Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р.
ДБН Д.2.5-5-2001 Збірник 5. Реставрація і відтворення дерев’яних конструкцій і деталей Чинні з 01.10.2001 р.
На заміну ССН-84 Раздел 5
Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р.
ДБН Д.2.5-6-2001 Збірник 6. Реставрація і відтворення покрівель Чинні з 01.10.2001 р.
На заміну ССН-84 Раздел 6
ДБН Д.2.5-7-2001 Збірник 7. Реставрація і відтворення металевих конструкцій і декоративних елементів Чинні з 01.10.2001 р.
На заміну ССН-84 Раздел 7
ДБН Д.2.5-8-2001 Збірник 8. Реставрація і відтворення штукатурної обробки Чинні з 01.10.2001 р.
На заміну ССН-84 Раздел 8
ДБН Д.2.5-9-2001 Збірник 9. Реставрація і відтворення облицювань штучним мармуром Чинні з 01.10.2001 р.
На заміну ССН-84 Раздел 9
ДБН Д.2.5-10-2001 Збірник 10. Реставрація і відтворення фарбувань фасадів і інтер’єрів Чинні з 01.10.2001 р.
На заміну ССН-84 Раздел 10
Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р.
ДБН Д.2.5-11-2001 Збірник 11. Реставрація керамічних кахлів Чинні з 01.10.2001 р.
На заміну ССН-84 Раздел 11
ДБН Д.2.5-12-2001 Збірник 12. Реставрація і відтворення архітектурно-ліпного декору Чинні з 01.10.2001 р.
На заміну ССН-84 Раздел 12
Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р.
ДБН Д.2.5-13-2001 Збірник 13. Реставрація і відтворення різьблення по дереву Чинні з 01.10.2001 р.
На заміну ССН-84 Раздел 13 Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р.
ДБН Д.2.5-14-2001 Збірник 14. Реставрація і відтворення меблів із цінних порід дерева Чинні з 01.10.2001 р.
На заміну ССН-84 Раздел 14
ДБН Д.2.5-15-2001 Збірник 15. Реставрація і відтворення паркетних підлог Чинні з 01.10.2001 р.
На заміну ССН-84 Раздел 15
ДБН Д.2.5-16-2001 Збірник 16. Відтворення виробів художнього лиття з кольорових металів Чинні з 01.10.2001 р.
На заміну ССН-84 Раздел 16
ДБН Д.2.5-17-2001 Збірник 17. Карбувальні, вибивні, давильні роботи Чинні з 01.10.2001 р.
На заміну ССН-84 Раздел 17
Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р.
ДБН Д.2.5-18-2001 Збірник 18. Реставрація і відтворення інкрустованої поверхні Чинні з 01.10.2001 р.
На заміну ССН-84 Раздел 18
ДБН Д.2.5-19-2001 Збірник 19. Реставрація і відтворення оббивки меблів і шпалерних декоративних елементів Чинні з 01.10.2001 р.
На заміну ССН-84 Раздел 19
ДБН Д.2.5-20-2001 Збірник 20. Реставрація і відтворення позолоти Чинні з 01.10.2001 р.
На заміну ССН-84 Раздел 20
ДБН Д.2.5-21-2001 Збірник 21. Різні роботи Чинні з 01.10.2001 р.
На заміну ССН-84 Раздел 21
ДБН Д.2.5-22-2001 Збірник 22. Реставрація і відтворення віконних і дверних наборів із чорного і кольорового металів Чинні з 01.10.2001 р.
На заміну ССН-84 Раздел 22
Зміна № 1 чинна з 01.01.2004
ДБН Д.2.5-23-2001 Збірник 23. Реставрація і відтворення тканин і шпалер Чинні з 01.10.2001 р.
На заміну ССН-84 Роздел 23
ДБН Д.2.5-24-2001 Збірник 24. Художня обробка металевих виробів гальванічним способом Чинні з 01.10.2001 р.
На заміну ССН-84 Раздел 24
ДБН Д.2.5-25-2001 Збірник 25. Реставрація і відтворення освітлювальних приладів Чинні з 01.10.2001 р.
На заміну ССН-84 Раздел 25
Д 2.6. Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи
ДБН Д.2.6-1-2000 Сборник 1. Электротехнические устройства Чинні з 01.01.2001 р.
Введено вперше
ДБН Д.2.6-2-2000 Сборник 2. Автоматизированные системы управления Чинні з 01.01.2001 р.
Введено вперше
ДБН Д.2.6-3-2000 Сборник 3. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха Чинні з 01.01.2001 р.
Введено вперше
ДБН Д.2.6-4-2000 Сборник 4. Подъемно-транспортное оборудование Чинні з 01.01.2001 р.
Введено вперше
ДБН Д.2.6-5-2000 Сборник 5. Металлообрабатывающее оборудование Чинні з 01.01.2001 р.
Введено вперше
ДБН Д.2.6-6-2000 Сборник 6. Холодильные и компрессорные установки Чинні з 01.01.2001 р.
Введено вперше
ДБН Д.2.6-7-2000 Сборник 7. Теплоэнергетическое оборудование Чинні з 01.01.2001 р.
Введено вперше
ДБН Д.2.6-8-2000 Сборник 8. Деревообрабатывающее оборудование Чинні з 01.01.2001 р.
Введено вперше
ДБН Д.2.6-9-2000 Сборник 9. Сооружения водоснабжения и канализации Чинні з 01.01.2001 р.
Введено вперше
Д 2.7. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів
ДБН Д.2.7-2000 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів Чинні з 01.01.2001 р.
На заміну ДБН IV-3-97
Доповнення № 1 чинне з 01.05.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 01 03.2002 р.
Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р.
Зміна № 2 чинна з 01.03.2006 р.  Зміна №3, чинна з 03.03.2008 р.  Зміна №4, чинна з 28.10.2008 р.

Добавить комментарий

Выполненный объект

УслугаИнженер технического надзора

Реклама

 
Интернет реклама УБС

Логин

Выполненный объект

Дудкин Игорь Владимирович - инженер технического надзора
БУДІВЕЛЬНИЙ КЛУБ | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛУБ | BUILD CLUB | BAULICHER KLUB | BÂTIT CLUB | 建设者俱乐 | ビルダ クラブ
Ремонт квартир, офисов, домов Фирменная спецодежда для строителей Срок жизни ресурса