Текущий объект

строительство коттеджа

Ліцензування будівельної діяльності

Об’єм послуги складає:

 • консультація щодо ліцензування будівельної діяльності;
 • складання проектів необхідних документів;
 • подача замовлення, до установи уповноваженої органом ліцензування, на проведення експертизи;
 • супроводження і контроль за питанням проходженням експертизи;
 • отримання експертного висновку;
 • подача необхідного пакету документів, згідно чинного законодавства, до органу ліцензування.

Необхідні документи та інформація:

 1. копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (засвідчена нотаріально);
 2. копія довідки про включення до ЄДРПОУ (засвідчена нотаріально);
 3. відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт;
 4. банківські реквізити.

Організація роботи:

 1. У визначеному порядку, на підставі ліцензійних умов та діючих будівельних норм суб’єкт будівельної діяльності готує відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт.
 2. Проведення ліцензійної експертизи та підготовка експертного висновку протягом 25 робочих днів (здійснюється на підставі договору між експертною організацією та суб’єктом будівельної діяльності).
 3. Орган ліцензування розглядає подану заяву і протягом 10 робочих днів з дня її надходження надсилає матеріали до ліцензійної комісії.
 4. Ліцензійна комісія розглядає протягом 10 робочих днів документи з метою встановлення їх відповідності ліцензійним умовам та готує висновок.
 5. Орган ліцензування на підставі висновку ліцензійної комісії приймає протягом семи робочих днів з дня його отримання рішення про видачу ліцензії і затверджує в установленому порядку перелік робіт, про що письмово повідомляє заявника.
 6. У разі подання ліцензійною комісією висновку про невідповідність поданих суб’єктом будівельної діяльності документів ліцензійним умовам та неспроможність виконувати роботи згідно з поданим переліком орган ліцензування приймає протягом трьох робочих днів з дня отримання висновку рішення про відмову у видачі ліцензії, про що письмово повідомляє заявника.

Загальна інформація:

 • Ліцензування будівельної діяльності проводить Державна архітектурно-будівельна інспекція (орган ліцензування).
 • Строк дії ліцензії становить п’ять років, а для суб’єктів будівельної діяльності, які отримують її вперше, – три роки.

Джерело: materik.ua

Добавить комментарий

Выполненный объект

УслугаИнженер технического надзора

Реклама

 
Интернет реклама УБС

Логин

Выполненный объект