Текущий объект

строительство коттеджа

Акт осмотра скрытых работ

ДБН А.3.1-5-96

ДОДАТОК 9

АКТ ОГЛЯДУ ПРИХОВАНИХ РОБІТ

____________________________________________________________________________________
(найменування робіт)

виконаних в___________________________________________________________________________

(найменування і місце розташування об’єкта)

“____” _________ 19__ р.

Комісія у складі:
представника будівельно-монтажної організації_____________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

представника технічного нагляду замовника________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

представника проектної організації (у випадках здійснення авторського нагляду проектної організації)

______________________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

провела огляд робіт, виконаних___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
(найменування будівельно-монтажної організиції)

і склала цей акт про наступне:
1. До огляду пред’явлені такі роботи:_______________________________________________________

______________________________________________________________________________________
(найменування прихованих робіт)

2. Роботи виконані за проектною документацією_____________________________________________

______________________________________________________________________________________
(найменування проектної організиції,N кресленнь і дата їх складання)

3. При виконанні робіт застосовані_________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
(найменування матеріалів, конструкцій з посиланням на сертіфікати

______________________________________________________________________________________
або інші документи)

4. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектної документації______________

______________________________________________________________________________________
(при наявності відхилень вказується, з ким і як погоджені,

______________________________________________________________________________________
N креслень і дата погодження)

5. Дата:

початку робіт     __________________________________
закінчення робіт__________________________________

Рішення комісії

Роботи виконані у відповідності з проектною документацією, стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними умовами і відповідають вимогам їх приймання.

На підставі викладеного дозволяється виконання наступних робіт по улаштуванню (монтажу)_______

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(нийменування робіт і конструкцій)

Представник будівельно-монтажної організації__________________________

(підпис)

Представник технічного нагляду замовника____________________________

(підпис)

Представник проектної організації____________________________________

(підпис)

Добавить комментарий

Выполненный объект

УслугаИнженер технического надзора

Реклама

 
Интернет реклама УБС

Логин

Выполненный объект