Текущий объект

строительство коттеджа

А 2.2.Проектування

Позначення Назва Додаткові дані

А.ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

А 2. ВИШУКУВАННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

А 2.2. Проектування

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд Чинні з 01.04.2004 р. На заміну ДБН А.2.2-1-95
ДБН А.2.2-2-96 Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва Чинні з 01.01.97 р. Введено вперше. Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р.
ДБН А.2.2-3-2004 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва Чинні з 01.07.2004 р. На заміну ДБН А.2.2-3-97
ДБН А.2.2-4-2003 Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд Чинні з 01.10.2003 р. На заміну СНиП 1.06.05-85
ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції Чинний з 01.07.2008 р
ДБН А.2.2-6:2008 Склад, зміст, порядок  розроблення, погодження і затвердження науково-проектної  документації  для  реставрації об’єктів  нерухомої  культурної спадщини Чинні з 01.01.2009 р. На заміну РНіП 102-84

Добавить комментарий

Выполненный объект

УслугаИнженер технического надзора

Реклама

 
Интернет реклама УБС

Логин

Выполненный объект