Текущий объект

строительство коттеджа

Нормативные документы

Список чинних на 01.01.2010 р. будівельних нормативних документів у вільному доступі

У переліку використовуються такі умовні позначення:

 • ДСТУ Б – державний (національний) стандарт України, прийнятий Мінрегіонбудом України
 • ДСТУ – державний (національний) стандарт України, прийнятий Держспоживстандартом України
 • ДБН – державні (національні) будівельні норми України
 • РСТ – республіканський стандарт (колишньої УРСР, дію якого не скасовано)
 • РСН – республіканські будівельні норми (колишньої УРСР, дію яких не скасовано)
 • ГОСТ – государственный стандарт (стандарт колишнього СРСР, дію якого в Україні не скасовано)
 • СТ СЭВ – стандарт СЭВ (стандарт колишньої РЕВ, дію якого в Україні не скасовано)
 • СНиП – строительные нормы и правила (колишнього СРСР, дію яких в Україні не скасовано)
 • РНиП – реставрационные нормы и правила (колишнього СРСР, дію яких в Україні не скасовано)
 • СН – строительные нормы (колишнього СРСР, дію яких в Україні не скасовано)
 • МСН – межгосударственные строительные нормы (чинні в СНД, до дії яких приєдналась Україна)
 • МРД – межгосударственный руководящий документ (чинний в СНД, до дії якого приєдналась Україна.
 • НПАОП – нормативно-правові акти з питань охорони праці

Чинні Державні (Національні) Нормативні документи у галузі будівництва та промисловостібудівельних матеріалів

(за класифікацією Мінрегіонбуду України)

Класифікація Мінрегіонбуду України нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

Шифр Найменування класів, підкласів та комплексів документів
A. Організаційно-методичні нормативні документи
A1. Стандартизація, нормування, сертифікація і метрологія
А 1.1. Система стандартизації та нормування у будівництві
А 1.2. Система сертифікації продукції в будівництві
А 1.3. Система метрологічного забезпечення в будівництві
А 2. Вишукування, проектування і територіальна діяльність
А2.1. Вишукування
А 2.2. Проектування
А 2.3. Територіальна діяльність в будівництві
А 2.4. Система проектної документації для будівництва
A3. Виробництво продукції в будівництві
А3.1. Управління, організація і технологія
А 3.2. Система стандартів безпеки праці
А 3.3. Система технологічної документації в будівництві
Б. Містобудівні нормативні документи
Б 1. Містобудівна документація та інформаційне забезпечення
Б 1.1. Система містобудівної документації
Б 2. Планування та забудова територій і населених пунктів
Б 2.1. Регіональне планування і розміщення об’єктів містобудування
Б 2.2. Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій
Б 2.3. Планування і забудова сільських поселень
В. Технічні нормативні документи
В 1. Загальнотехнічні вимоги до життєвого середовища та продукції будівельного призначення
В 1.1. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі
В 1.2. Система надійності та безпеки в будівництві
В 1.3. Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві
В 1.4. Система радіаційної безпеки в будівництві
В 2. Об’єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення
В 2.1. Основи та фундаменти споруд
В 2.2. Будинки і споруди
В 2.3. Споруди транспорту
В 2.4. Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки
В 2.5. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж
В 2.6. Конструкції будинків і споруд
В 2.7 Будівельні матеріали
В 2.8. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент
В 3. Експлуатація, ремонт, реставрація та реконструкція
В 3.1 Експлуатація конструкцій та інженерного обладнання споруд, зовнішніх мереж
В 3.2. Реконструкція, ремонт, реставрація об’єктів будівництва
Г. Рекомендовані нормативні документи, посібники
Г1. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи
Д. Кошторисні норми та правила
Д1. Організація робіт з кошторисного нормування
Д 1.1. Кошторисна документація
Д 1.2. Вартість будівництва об’єктів і робіт
Д2. Кошторисні норми
Д2.1. Кошторисні норми на проектне-вишукувальні роботи
Д 2.2. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи
Д 2.3. Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування
Д2.4. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи
Д2.5. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи
Д2.6. Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи
Д2.7 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів

Комментарии закрыты.

Выполненный объект

УслугаИнженер технического надзора

Реклама

 
Интернет реклама УБС

Логин

Выполненный объект